Jaki dodatek otrzymają emeryci i renciści?

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 27 lutego 2007 r. 

Jaki będzie dodatek dla emerytów i rencistów?

 

Ustawa ta przewiduje wypłatę jednorazowegododatku dla emerytów i rencistów, który ma zrekompensować brak waloryzacji rent i emerytur w tym roku. Takie dodatki zwykły być bowiem przyznawane w latach, gdy świadczenia emerytalno-rentowe nie są waloryzowane.

Kto dostanie rekompensatę i w jakiej wysokości?

Prawo do zapomogi jest uzależnione od wysokości otrzymywanej renty lub emerytury, powiększonej o wypłacane dodatki pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, a także inne świadczenia pieniężne przysługujące na podstawie odrębnych przepisów. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe - w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia.

Otrzymają ją tylko emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 1.200 zł.

Dodatek wyniesie:

  • 420 zł - dla osób otrzymujących świadczenia w wysokość nie przekraczającej 600 zł,

  • 310 zł - dla tych, którzy pobierają świadczenie w kwocie wyższej niż 600 zł, lecz mniejszej niż 800 zł,

  • 180 zł - dla osób, których świadczenia mieszczą się w przedziale od 800 do 1.000 zł,

  • 140 zł - jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.000 zł nie więcej jednak niż 1.200 zł. 

Według szacunków rządowych dodatek otrzyma ponad 6,5 mln osób.

Czy trzeba się ubiegać o zapomogę?

Wbrew niektórym pogłoskom, dodatki bedą przyznawane z urzędu, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku lub innych dokumentów. Pieniądze mają być wypłacone w kwietniu, razem z wypłacanym w tym miesiącu świadczeniem emerytalno-rentowym. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 r., Nr 35, poz. 219)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika