e-prawnik.pl Porady prawne

Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

27.2.2012

Zgodnie z przepisami ustawy systemowej jeżeli ZUS - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności. Odsetki ustawowe przysługują w wysokości 13% w stosunku rocznym. Sens powyższej regulacji sprowadza się do tego, że organ rentowy ponosi odpowiedzialność za odmowę przyznania świadczenia, jeżeli niezbędne okoliczności faktyczne uzasadniające nabycie prawa zostały ustalone w postępowaniu przed tym organem a odmowa przyznania świadczenia jest wynikiem błędu w wykładni lub zastosowaniu prawa materialnego. Ustalenie odpowiedzialności ZUS uzależnione jest oczywiście od indywidualnej sytuacji oraz, w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych powinno być stwierdzone przez sąd w toku postępowania odwoławczego.

Na podstawie przepisów ustawy emerytalnej, ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji  Przez wyjaśnienie ostatniej niezbędnej okoliczności należy rozumieć rozstrzygnięcie ostatniej kwestii koniecznej dla ustalenia uprawnień (braku uprawnień) wnioskodawcy. Przykładem nieprawidłowego działania będzie zatem czasochłonne wyjaśnianie spornych epizodów kariery zawodowej wnioskodawcy, u którego bezspornie stwierdzono okres składkowy i nieskładkowy wystarczający do przyznania świadczenia.

Częste przypadki potencjalnego zastosowania powyższych regulacji, występują w przypadku ustalania prawa do świadczeń emerytalnych ze względu na pracę w warunkach szczególnych. W takiej sytuacji ubezpieczony zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniego świadectwa pracy, które potwierdzi jego prawo do świadczenia emerytalnego w obniżonym wieku. Wielu ubezpieczonych nie jest świadomych, że ZUS może przyznać świadczenie tylko w sytuacji przedstawienia prawidłowego świadectwa pracy. Wynika to wprost z przepisów wykonawczych, które jednoznacznie stwierdzają, że okresy pracy w warunkach szczególnych stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według odpowiedniego wzoru lub w świadectwie pracy. Jeżeli ubezpieczony przedstawi błędne świadectwo pracy, co zostanie następnie zakwestionowane przez ZUS, decyzja organu rentowego musi być negatywna. W takiej sytuacji należy złożyć odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych, który będzie ustalał czy ubezpieczony świadczył pracę w warunkach szczególnych przy użyciu wszystkich środków dowodowych (najczęściej przy pomocy zeznań świadków). Jednakże w tych okolicznościach ZUS nie będzie zobowiązany do wypłaty odsetek, gdyż postępował zgodnie z procedurą, tym samym nie ma mowy o działaniu zawinionym.

Podstawy do domagania się odsetek od ZUS będą natomiast występować jeżeli mimo prawidłowo świadectwa pracy, ZUS odmówi ustalenia prawa do świadczenia emerytalnego, powołując się bezzasadnie na wątpliwości co do prawidłowości takiego świadectwa pracy lub żądając kolejnych, zbędnych dowodów, przyczyniając się do niedopuszczalnego opóźnienia w ustaleniu, a w konsekwencji, wypłacie należnego świadczenia ubezpieczonemu.

Organ rentowy często dla samej zasady wydaje decyzję odmowną, licząc na to, że ubezpieczony nie odwoła się do sądu ubezpieczeń społecznych. W takiej sytuacji odmawia wypłaty odsetek za zwłokę powołując się na długotrwałą procedurę odwoławcza wywołaną przez ubezpieczonego. Należy jednak pamiętać, że odsetki od organu rentowego przysługują ubezpieczonemu w każdej sytuacji, w której na podstawie pierwotnego materiału dowodowego, który został przedstawiony ZUS, wydanie prawidłowej decyzji w sprawie ustalenia świadczenia, jest możliwe po przeprowadzeniu normalnego postępowania dowodowego. Uznaje się bowiem, że przepisy systemowe powinny zmierzać do sprawnego oraz szybkiego ustalenia i wypłaty świadczeń.

Podstawa prawna:

  • Art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585).
  • Art. 118 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227).
  • Art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., nr 16, poz. 93).
  • Par. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. 1983 r. nr 8 poz.43, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Re: Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

ROBERT

24.2.2018 10:47:56

Re: Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

WITAM SEDRECZNIE MAMA ZLOZYLA WNIOSEK O RENTE W ROKU 2006 I NA TEJ PODSTAWIE PRZY WSKAZNIKU Z 2006 ROKU ZOSTALA WYLICZONA ROWNIEZ EMERYTURA W ROKU 2012 ODNALAZLEM BLAD WYNIKAJACY Z BLEDNEGO NALICZENIA OTOZ Z DWOCH LAT ZUS NIE UWZGLEDNIL ZASILKU CHOROBOWEGO ZA LATA 1979 1980 PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA MAMA BYLA STRATNA CZEKA OBECNIE NA DECYZJE ODWOLANIE Z WNIOSKIEM O PONOWNE PRZELICZENIE WYSLALA 28 STYCZNIA BR WINA JEST EWIDENTNIE PO STRONIE ZUS GDYZ ZUS BYL W POSIADANIU DOKUMENTOW STWIERDZAJĄCYCH PRZEBYWANIE NA ZASILKU I KWOTY ZASILKU CHOROBOWEGO KTORE BYLY DOSTARCZONE JUZ W ROKU 2006 BARDZO PROSZE O KOMENTARZ POZDRAWIAM ROBERT ADAMOWSKI

Re: Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

ginter kozubski

29.1.2018 10:21:1

Re: Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

zlorzylem wniosek w hiszpanskij instytucji czy dostane odsedki minimum za 3 lata od wejscia w zycie opodatkach placonych w jednym kraju prosze o odpowiedz .

Re: Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

ginter kozubski

20.1.2018 15:5:1

Re: Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

ginter skadalem wniosek w polsce 2011r oskladki polskie wniosek zostal odrzucony mieszkam w hiszpani 1999r jestem 1999r 2018r ubezpieczony na rente gornicza przeszedlem w r2010 ustawa w2009 -2010r uni europejskej o polaczonych skladkach mamy rok2018 a ja nie dostalem nic z polski czy otrzymam odsedki prosze o odpowiedz.

Re: Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

Joanna

27.4.2017 12:56:38

Re: Kiedy ZUS jest zobowiązany do wypłaty odsetek za opóźnienie

Podobnych porad jak wyżej szukają emeryci zbywani i oszukiwani przez ZUS. Czy jeżeli wychodzi ustawa o zmianie sposobu obliczania kapitału początkowego i wchodzi w życie w określonym terminie, a ZUS w związku z tym, wyrównującą podwyżkę wypłaca z wielomiesięcznym opóźnieniem, bo jak twierdzi ogólnikowo, nie miał właściwych instrukcji do zrobienia korekty, to czy za taką zwłokę w wypłacie należnego świadczenia należą się odsetki ?. Czy można skutecznie domagać się od ZUS udokumentowanych wyjaśnień, czyli np. tych instrukcji, jeżeli oczywiście mają one znaczenie - mogą być usprawiedliwieniem zwłoki ?

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ