Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Co daje dostęp do konta na Portalu Podatkowym?

Portal Podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny administracji skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i składa się z dwóch elementów – części ogólnodostępnej i po zalogowaniu (konto podatnika).

 • Część ogólnodostępna portalu zawiera informacje dotyczące poszczególnych podatków oraz umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – częścią portalu jest system e-Deklaracje. Oferuje też wiadomości dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych, kalendarz z ważnymi terminami, kalkulatory, wyszukiwarki, Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) oraz usługę sprawdzenia statusu podmiotu w VAT i sprawdzenia NIP.
 • Część po zalogowaniu – konto podatnika - stanowi bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi i umożliwia dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji, prowadzonych spraw. Rejestracja na portalu umożliwia nie tylko przesyłanie deklaracji bezpośrednio z własnego konta, ale także pozwala na elektroniczną komunikację z administracją skarbową dzięki możliwości składania i odbieraniu pism To wszystko bez wychodzenia z domu - wystarczy zarejestrować się na portalu.

Od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym każdy podatnik i płatnik może założyć konto służące do komunikacji elektronicznej z administracją skarbową.

Usługa została przygotowana przez Ministerstwo Finansów w ramach Programu e-Podatki.

Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw. Założenie konta na Portalu Podatkowym umożliwia elektroniczną komunikację poprzez wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak też doręczanie pism przez organy administracji podatkowej.

Uruchomiona usługa umożliwia załatwianie spraw dotyczących trzech podatków: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP), a także złożenie zeznania rocznego PIT. Ministerstwo Finansów ciągle rozszerza usługi - mają objąć rozliczanie kolejnych podatków, czyli VAT, CIT, PIT.

Po założeniu konta na Portalu Podatkowym podatnik i płatnik uzyskują dostęp przez Internet do swoich danych znajdujących się w posiadaniu administracji skarbowej, tj. w szczególności do danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych deklaracji, prowadzonych spraw czy stanu rozliczeń i płatności. Poprzez swoje konto użytkownik może składać drogą elektroniczną nie tylko deklaracje podatkowe, ale także pisma do organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. Może też sprawdzić kontrahenta jako podmiot w VAT, a także sprawdzić NIP.

Pisma organów podatkowych mogą być doręczane bezpośrednio na konto na Portalu Podatkowym, jeżeli podatnik lub płatnik wystąpi o doręczanie pism tą drogą.

Jak uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym?

Żeby uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym, należy zarejestrować się jako użytkownik Portalu Podatkowego. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu Portalu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jak też uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym e-PUAP. W dalszej kolejności należy utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta.

Uzyskanie dostępu do konta podmiotu wymaga uprzedniego złożenia, do organu administracji skarbowej, przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu wniosku w formie pisemnej o udostępnienie konta podmiotu określonej osobie będącej użytkownikiem Portalu Podatkowego.

Dostęp do własnego konta może być udzielony przez podatnika lub płatnika innej osobie będącej użytkownikiem Portalu Podatkowego za pośrednictwem konta na Portalu Podatkowym.

Jak uzyskać dostęp do informacji na koncie na Portalu Podatkowym?

Po zarejestrowaniu się jako użytkownik na Portalu Podatkowym, w celu uzyskania dostępu do swoich danych należy zalogować się do swojego konta podając identyfikator użytkownika i hasło.

Jakie informacje znajdą się na koncie na Portalu Podatkowym?

Podatnik lub płatnik uzyskują za pomocą konta na Portalu Podatkowych dostęp do swoich danych podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej i rocznych PIT, a w szczególności do:

 • złożonych deklaracji i pism,
 • stanu prowadzonych spraw,
 • swoich rozliczeń i płatności,
 • złożonych pełnomocnictw ogólnych.

Czy do danych znajdujących się na koncie na Portalu Podatkowym będą miały wgląd inne osoby?

Podatnik może udzielić dostępu do swojego konta innej osobie fizycznej posiadającej konto na Portalu Podatkowym.

Jakie deklaracje można złożyć przez swoje konto na Portalu Podatkowym i co, poza deklaracjami, można wysłać z konta na Portalu Podatkowym?

Z własnego konta na Portalu Podatkowym podatnik i płatnik może wysłać podania w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a także dokumenty dot. rocznego rozliczenia PIT oraz pełnomocnictwo ogólne oraz informację o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu. Podania te można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym.

Z własnego konta można zatem złożyć fotmularze w sprawie:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych:
  • PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • PCC-3/A Informacja o pozostałych podatnikach,
  • PCC-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika,
 • podatku od spadków i darowizn:
  • SD-3 - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych,
  • SD-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach,
  • SD-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika,
  • SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej:
  • PIT-16 - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
  • PIT-16Z - Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności,
 • rozliczenia rocznego PIT: 
  • PIT-OP - Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego,
  • PIT-WZ - Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy,
  • PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. 

Jak podpisać deklaracje wysyłane z konta na Portalu Podatkowym?

Deklaracje wysyłane z własnego konta na Portalu Podatkowym mogą być podpisane:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, na który składają się: identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL; imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, identyfikator użytkownika służący do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.

Czy podatnik będzie mógł otrzymywać korespondencję na swoje konto na Portalu Podatkowym?

Konto na Portalu Podatkowym daje możliwość prowadzenia drogą elektroniczną korespondencji z administracją skarbową, a więc zarówno odbierania pism od administracji skarbowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, jak i wysyłania pism czy deklaracji do administracji skarbowej we wskazanych sprawach.

Jaki jest adres elektroniczny konta na Portalu Podatkowym?

Adres elektroniczny konta na Portalu Podatkowym jest oznaczeniem loginu do konta podatnika w systemie teleinformatycznym administracji skarbowej, tj. konta na Portalu Podatkowym. Składa się z: właściwego identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL, ukośnika, loginu konta podatnika na Portalu Podatkowym i ukośnika.

Np. adres elektroniczny 9715555555/podatki2016/ dla loginu do konta to podatki2016 i identyfikatora NIP: 9715555555

Zarejestruj się już dziś na Portalu Podatkowym i uzyskaj dostęp do swoich danych podatkowych!

 

Zob.:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Rafał Łożyński 2019-08-08 11:45:03

  "Konto na Portalu Podatkowym daje możliwość prowadzenia drogą elektroniczną korespondencji z administracją skarbową, a więc zarówno odbierania pism od administracji skarbowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, jak i wysyłania pism czy deklaracji do administracji skarbowej we wskazanych sprawach." - jak w praktyce można zobowiązać US do kontaktu w ten sposób?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika