Koszty szkolenia pracowników

Czemu szkolenie pracowników, zwłaszcza młodych, jest opłacalne?

Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich podwładnych poprzez finansowanie kształcenia, zwłaszcza w przypadku młodocianego pracownika. W końcu największym aktywem każdego przedsiębiorstwa czy instytucji typu non-profit są ludzie. Wysokie kwalifikacje kadry są również źródłem przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Warto zatem w nie inwestować każde pieniądze.

W przypadku młodych ludzi możemy liczyć na większą efektywność nauki oraz na możliwość dłuższej eksploatacji nabytych umiejętności.

Pojawia się jednak przy tym pytanie, czy tego typu wydatki na kształcenie młodocianego pracownika można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (odpowiednio art. 23 ust. 1). Ustawodawca oparł zatem konstrukcję kosztów podatkowych na zasadzie klauzuli generalnej (koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz koszty funkcjonowania osoby prawnej) z enumeratywnym wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Brzmienie powołanej regulacji prawnej nie pozostawia zatem wątpliwości co do tego, iż nie wszystkie wydatki poniesione przez podatnika są kosztami uzyskania przychodu. Za taką wykładnią przemawia między innymi zwrot „w celu” użyty w cytowanym przepisie, który oznacza, że pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem zachodzić musi związek przyczynowy.

Omawianego zwrotu nie można natomiast utożsamiać z późniejszym osiągnięciem przychodu. 

Cel ten winien być zatem wyraźnie widoczny, a poniesione wydatki powinny go bezpośrednio realizować lub co najmniej powinny zakładać jako realny.

Czy wydatek na kształcenie młodocianego pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W związku z powyższym, aby podatnik mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek na kształcenie młodocianego pracownika, powinien wykazać, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego w roku podatkowym przychodu.  

Podstawa prawna:


  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1993 r., Nr 90, poz. 416, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika