Pozostałe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Koszty szkolenia pracowników

Czemu szkolenie pracowników, zwłaszcza młodych, jest opłacalne?

Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich podwładnych poprzez finansowanie kształcenia, zwłaszcza w przypadku młodocianego pracownika. W końcu największym aktywem każdego przedsiębiorstwa czy instytucji typu non-profit są ludzie. Wysokie kwalifikacje kadry są również źródłem przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Warto zatem w nie inwestować każde pieniądze.

W przypadku młodych ludzi możemy liczyć na większą efektywność nauki oraz na możliwość dłuższej eksploatacji nabytych umiejętności.

Pojawia się jednak przy tym pytanie, czy tego typu wydatki na kształcenie młodocianego pracownika można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (odpowiednio art. 23 ust. 1). Ustawodawca oparł zatem konstrukcję kosztów podatkowych na zasadzie klauzuli generalnej (koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz koszty funkcjonowania osoby prawnej) z enumeratywnym wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Brzmienie powołanej regulacji prawnej nie pozostawia zatem wątpliwości co do tego, iż nie wszystkie wydatki poniesione przez podatnika są kosztami uzyskania przychodu. Za taką wykładnią przemawia między innymi zwrot „w celu” użyty w cytowanym przepisie, który oznacza, że pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem zachodzić musi związek przyczynowy.

Omawianego zwrotu nie można natomiast utożsamiać z późniejszym osiągnięciem przychodu. 

Cel ten winien być zatem wyraźnie widoczny, a poniesione wydatki powinny go bezpośrednio realizować lub co najmniej powinny zakładać jako realny.

Czy wydatek na kształcenie młodocianego pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W związku z powyższym, aby podatnik mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek na kształcenie młodocianego pracownika, powinien wykazać, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego w roku podatkowym przychodu.  

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.4.2017

  Uzyskiwanie tytułu lekarza specjalisty

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie (...)

 • 8.4.2019

  ZUS przeszkoli firmy z kontroli zwolnień

  Do kontroli zwolnień uprawniony jest nie tylko ZUS, ale także płatnicy składek. Aby wspomóc ich działania, ZUS przeszkoli właścicieli małych i średnich firm z kontroli zwolnień lekarskich.

 • 1.10.2018

  Staże a ZUS

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które (...)

 • 9.12.2004

  Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

  Od 8 grudnia obowiązują już szczegółowe zasady refundacji kosztów szkoleń pracowników. Czy wiesz jakiego rodzaju szkolenia są refundowane? Czy wiesz do kogo się udać z wnioskiem (...)

 • 24.3.2019

  Od szkolenia do zatrudnienia

  Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” (...)