Pozostałe

Nieodpłatna pomoc prawna

Dostęp do pomocy prawnej dla wszystkich obywateli jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawa. Przecież każdy z nas wie, że świadomość swoich praw i obowiązków, może pomóc mu w wielu życiowych sytuacjach. Stąd od pierwszego stycznia 2016 r., na terytorium całej Polski, zostały uruchomione punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednakże nie każdy będzie mógł z nich korzystać, o czym dalej.

 

 Jakie czynności i sprawy zostały objęte nieodpłatną pomocą prawną?

         Powyższe zagadnienie reguluje ustawa o z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazuje ona, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Co ważne nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Kto może się ubiegać o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej?

Jak wspomniałem na początku, nieodpłatna pomoc prawna, świadczona na podstawie wskazanej ustawy, nie przysługuje wszystkim. Zgodnie z ustawą uprawnionym do uzyskania pomocy jej osoba:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Oczywiście wskazane wyżej okoliczności należy udokumentować.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Michał Pichór

25.4.2016 16:35:53

Re: Nieodpłatna pomoc prawna

Proszę Państwa, w razie pytań proszę o kontakt na adres biuro@honoratuslex.pl

anna

10.3.2016 7:54:22

Re: Nieodpłatna pomoc prawna

Dzien dobry Otrzymłam działke od rodziców przed slubem. Pare lat potem wziałam slub i wspolnie z mężem postawilismy na tej działace dom - na dom został wziety kredyt hipoteczny na 30 lat. Obecnie jestem w trakcie rozwodu. jakie prawa do domu i do działki ma mąz. mąz chce zebym go splacila z polowy domu i dzialki - czy w tej sytuacji om ma prawo tez do polowy dzialki?

natalia

28.2.2016 11:54:47

Re: Nieodpłatna pomoc prawna

Witam.mam pewien problem kilka miesięcy temu wzielam limit z banku a kilka dni temu otrzymalam informacje z tym ze ZUS zajął moje konto bankowe na podstawie egzekucji administracyjnej i związku z tym bank przekazał kwotę nadplaty oraz kwotę limitu 3800 na czecz ZUS zostawił 1200 natomiast zagłosował dostęp do konta i pozostawil mnie bez środków do czucia czy było to z godne z prawem bankowym i czy mogę się powołać na ART 54 lub na jakiś inny aby złożyć z reklemacje .

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: