Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju rząd wprowadza nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Musimy na powrót ograniczyć kontakty społeczne – od tego zależy, jak szybko pokonamy drugą falę pandemii.

Porady prawne

Rządowa strategia walki z pandemią ma trzy główne cele. Priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia dla pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków.

Premier Mateusz Morawiecki: Nasze strategiczne cele to chronić życie i zdrowie Polaków

– "Walka z pandemią to nasze najważniejsze zadanie. Temu podporządkowane są wszystkie nasze działania. Nie ma nic ważniejszego dla rządu niż zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dla Polaków" – powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek (15 października br.) podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prezes Rady Ministrów wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawili nowe obostrzenia, które będą obowiązywały w strefach czerwonej i żółtej od najbliższej soboty.

Ogłoszona na konferencji strategia walki z COVID-19 to:

 • bezpieczeństwo seniorów;
 • utrzymanie wydolności systemu ochrony zdrowia;
 • walka z koronawirusem przy jak najmniejszym wpływie na gospodarkę

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że teraz podstawowe zadanie to ochrona zdrowia i życia Polaków, a najbardziej narażone na utratę życia są osoby starsze. - "Chrońmy osoby starsze. Nasza cała strategia ich w dużej mierze dotyczy, żeby mogli przebywać w samoizolacji i unikać zakażenia" – podkreślił premier. Zaznaczył, że bardzo ważne zadanie to utrzymanie wydolności systemu zdrowia, ale też utrzymanie płynności gospodarki poprzez utrzymanie miejsc pracy. - "Nie jesteśmy skazani na wybór albo całkowity brak obostrzeń albo całkowity lockdown. Jest droga środka" – dodał.

- "Chcemy wdrażać obostrzenia, które będą chroniły nas przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale jednocześnie chcemy, żeby gospodarka w możliwie dużym zakresie pracowała. Podstawowe zalecenie z wiosny – zostań w domu - musi wrócić do nas również teraz" – podkreślił szef rządu.

Premier i minister zdrowia zaznaczyli, że kluczowe jest ograniczenie mobilności i kontaktów społecznych. - "Ci, którzy mogą przejść na pracę zdalną, apeluję, żeby to zrobili. Apeluję, żeby wszyscy seniorzy i osoby starsze zostały w domu, a samorządy, MOPS, GOPS, harcerze, wolontariusze, WOT pomogą w dowiezieniu lekarstw, żywności czy niezbędnych artykułów" – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Strategia walki z koronawirusem – 3 główne cele

Na rządową strategię walki z COVID-19 składają się więc trzy powiązane ze sobą cele:

Wsparcie dla seniorów

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa najbardziej wrażliwej i narażonej grupie – seniorom. Jest to możliwe, m.in. poprzez wsparcie i ułatwienie zmiany codziennych aktywności i zachowań, w tym ograniczenia kontaktów.

Jednym z ułatwień są godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. To jednak nie jedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze. Oprócz tego rząd zaostrzy zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki, a także zaleca maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

Pamiętaj, Ty również możesz pomóc! Zaoferuj wsparcie osobie starszej lub niepełnosprawnej. Zrób zakupy, wykup leki, odbierz pocztę, albo wyprowadź psa na spacer. Pobierz plakat (na dole strony), wydrukuj, wpisz kontakt do siebie i powieś np. na klatce schodowej.

Odpowiednia dostępność do leczenia dla pacjentów z COVID-19

Głównym celem podczas walki z koronawirusem jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. Aby było to możliwe musi być zapewniona odpowiednia dostępność do infrastruktury leczenia – personelu, łóżek szpitalnych i sprzętu.

W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek również będzie większa.

Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować m.in.:

 • przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • ruch karetek „wymazowych” i transportowych,
 • przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

Narzędzia do walki z COVID-19

Rząd wprowadza nowe narzędzia walki z COVID-19, które mają za zadanie zmniejszyć transmisję wirusa. Chce jednak, aby miały one jak najmniejszy wpływ na nasze codzienne aktywności, zarówno ekonomiczne, jak i prywatne. Wie jednak, że nie zawsze będzie to możliwe.

Pamiętaj, tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej

- "W strefie żółtej w imprezach okolicznościowych takich jak wesela czy konsolacje od 19 października będzie mogło wziąć udział tylko maksymalnie 20 osób, bez możliwości zabaw tanecznych" – poinformował premier.

Natomiast od soboty (17 października br.) zgromadzenia publiczne zostają ograniczone do 25 osób. Podczas uroczystości religijnych limit wyniesie maksymalnie jedną osobę na 4 mkw.

W strefie żółtej (podobnie jak w czerwonej) podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc. Działalność gastronomiczna będzie dozwolona od 6 do 21. Poza tymi godzinami jest możliwe wydawanie posiłków tylko na wynos.

W powiatach, które są w żółtej strefie, szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. Zawieszona zostaje działalność basenów i siłowni. Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez udziału publiczności, natomiast wydarzenia kulturalne do 25 proc. udziału publiczności.

- "Jestem pewien, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie w czasie tych kilku tygodni pokazać ogromną solidarność w obliczu epidemii. Wygramy tę walkę, ale wygramy ją tylko wtedy, kiedy solidarnie podejdziemy do tych zaleceń i rygorów, które dzisiaj wdrażamy" – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4 m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Od soboty w czerwonej strefie 152 powiaty

Premier Mateusz Morawiecki wspólnie z ministrem Adamem Niedzielskim ogłosili nowe obostrzenia w strefach żółtej i czerwonej. Większość nowych obostrzeń w strefie żółtej i czerwonej zacznie obowiązywać od 17 października br.

Szef resortu zdrowia poinformował, że w czerwonej strefie od soboty znajdą się 152 powiaty ze wszystkich 16 województw, w tym 11 miast wojewódzkich. Będą to m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa.

W strefie czerwonej w transporcie publicznym będzie mogło być zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich. Ograniczona zostaje liczba osób w placówkach handlowych - do 5 osób na jedną kasę. Zgromadzenia nie będą mogły być większe niż 10 osób, a podczas uroczystości religijnych maksymalnie jedna osoba na 7 mkw.

Wprowadzony zostanie również zakaz organizacji imprez okolicznościowych np. wesel (od poniedziałku – 19 października br.).

W powiatach, które znajdą się w strefie czerwonej, szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauki zdalnej. - "Mamy nadzieję, że te działania które podejmujemy w zakresie edukacji to będą te elementy, które pozwolą nam zmniejszyć liczbę interakcji i nie dać wirusowi szans do rozprzestrzeniania się" – podkreślił szef resortu zdrowia.

Działalność gastronomiczna będzie dozwolona od 6 do 21. Poza tymi godzinami jest możliwe wydawanie posiłków tylko na wynos. Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez udziału publiczności, natomiast wydarzenia kulturalne do 25 proc. udziału publiczności. Zawieszona zostaje działalność basenów i siłowni.

- "Skala pandemii, jak ona będzie wyglądała za 2-3 tygodnie będzie zależała od naszego rygoru. To jest to światełko w tunelu. Pamiętamy po poprzedniej fali, że po kilku tygodniach było już lepiej" – zaznaczył premier.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Nowe powiaty w strefie czerwonej

Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich.

Które powiaty znajdą się w czerwonej strefie?

 • województwo dolnośląskie: powiat głogowski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, milicki oraz polkowicki;
 • województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski, bydgoski, grudziądzki,  inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, toruński, tucholski, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń oraz Włocławek;
 • województwo lubelskie: powiat janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin oraz Zamość;
 • województwo lubuskie: powiat gorzowski, krośnieński, międzyrzecki oraz żarski;
 • województwo łódzkie: powiat bełchatowski, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński, brzeziński, Łódź, Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice;
 • województwo małopolskie: powiat bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki, Kraków, Nowy Sącz oraz Tarnów ;
 • województwo mazowieckie: powiat garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki, Siedlce oraz Warszawa;
 • województwo opolskie: powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki oraz strzelecki;
 • województwo podkarpackie: powiat brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski, Przemyśl oraz Rzeszów;
 • województwo podlaskie: powiat białostocki, bielski, hajnowski, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok oraz Suwałki;
 • województwo pomorskie: powiat chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk oraz Sopot;
 • województwo śląskie: powiat cieszyński, częstochowski, kłobucki, żywiecki, Częstochowa oraz Ruda Śląska;
 • województwo świętokrzyskie: powiat buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski oraz Kielce ;
 • województwo warmińsko-mazurskie: powiat działdowski, iławski, nowomiejski oraz Olsztyn;
 • województwo wielkopolskie: powiat gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński oaz Poznań;
 • województwo zachodniopomorskie: powiat sławieński, szczecinecki oraz Koszalin.

Nowe rozwiązania dla służby zdrowia

- "Jestem wdzięczny medykom, że służą społeczeństwu w walce z epidemią" – podkreślił Prezes Rady Ministrów. Zaznaczył, że solidarność pomiędzy środowiskiem medyków, a całym społeczeństwem jest fundamentem powodzenia całej naszej strategii walki z epidemią.

Minister Adam Niedzielski zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Posłowie mają się zająć uchwaleniem nowych rozwiązań dla służby zdrowia. - "Będą one mogły określić zasady funkcjonowania służby zdrowia w okolicznościach, w jakich się znajdujemy" – powiedział premier.

- "Pracujemy nad stworzeniem tzw. klauzuli dobrego Samarytanina, zakładającej, że w ramach walki z koronawirusem błędy popełniane nieumyślnie nie będą karane" – dodał szef resortu zdrowia. Poinformował również, że planowane jest zwiększenie dodatku, który wynika z pracy przy COVID-19 dla medyków skierowanych do tej pracy. - "Tu będziemy chcieli płacić 175 proc. wynagrodzenia" – powiedział minister Adam Niedzielski.

Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

D jak dystans,

D jak dezynfekcja,

M jak maseczka,

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Materiały: Plakat #WspierajSeniora


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika