Opodatkowanie przychodów z odsetek od pożyczek uzyskiwanych przez obcokrajowców

Na czym polega ograniczony obowiązek podatkowy?

Według art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jaki podatek trzeba zapłacić?

W tym przypadku, na podstawie więc art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się między innymi z tytułu odsetek od pożyczek, z wyjątkiem przypadku, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, podobnie jak w przypadku mieszkańców naszego kraju.

Kiedy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania brane są pod uwagę?

Przepisy powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego podatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika tzw. certyfikatu rezydencji.

Szczególne zasady dotyczące podatku od odsetek

Zryczałtowany podatek od przychodu z tytułu odsetek od pożyczek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodu.

Ponadto dochodów (przychodów) z tytułu odsetek od pożyczek nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli według skali podatkowej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika