Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie przychodów z odsetek od pożyczek uzyskiwanych przez obcokrajowców

Na czym polega ograniczony obowiązek podatkowy?

Według art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jaki podatek trzeba zapłacić?

W tym przypadku, na podstawie więc art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się między innymi z tytułu odsetek od pożyczek, z wyjątkiem przypadku, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, podobnie jak w przypadku mieszkańców naszego kraju.

Kiedy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania brane są pod uwagę?

Przepisy powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego podatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika tzw. certyfikatu rezydencji.

Szczególne zasady dotyczące podatku od odsetek

Zryczałtowany podatek od przychodu z tytułu odsetek od pożyczek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodu.

Ponadto dochodów (przychodów) z tytułu odsetek od pożyczek nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli według skali podatkowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.1.2019

  Nie będzie naliczania odsetek od zaległych odsetek

  Dzięki zmianie w Kodeksie cywilnym, nie będzie nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek. 

 • 18.6.2013

  Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby ani zarządu, (...)

 • 16.7.2012

  Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

  Przychody z nieujawnionych źródeł zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł (jedno ze źródeł przychodów wymienionych w ustawowym katalogu) – w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu, (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 18.5.2019

  Jakich odsetek nie można zastrzegać w umowie?

  Niedopuszczalne było zastrzeganie odsetek umownych za opóźnienie wyższych niż odsetki maksymalne określone w art. 395 § 2[1] Kodeksu cywilnego, również przed 1 stycznia 2016 r. (...)