Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

Jak co roku, polscy obywatele mają obowiązek sporządzić rozliczenie podatkowe z tytułu wynagrodzeń za 2017 r. Dotyczyć one powinny zarówno wynagrodzeń krajowych, jak i uzyskiwanych z zagranicy - przez polskich rezydentów. Przepisy podatkowe zmuszają do złożenia deklaracji PIT również zarabiających w Polsce obcokrajowców.

To, jaki rodzaj deklaracji należy przygotować i w jakim terminie ją złożyć, wynika z rodzaju przychodów oraz rezydencji podatkowej. Najwcześniej, bo do końca stycznia, rozliczenia przygotować muszą podatnicy rozliczający się na PIT-28, czyli opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych PIT-16A, rozliczający kartę podatkową oraz PIT-19A, stosowany przez duchownych rozliczających się w formie zryczałtowanej.

Do końca kwietnia 2018 r. złożyć natomiast należy, następujące deklaracje:

·       PIT-37 – z tytułu zarobków z umów o pracę, zlecenie i wszelkich innych, które rozliczane są przez zakłady pracy lub przez innych płatników odpowiedzialnych za obliczenie, pobranie i zapłatę podatku za otrzymujących wynagrodzenie,

·       PIT-36 – z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej opodatkowanej według skali podatkowej oraz z innych zarobków uzyskiwanych i rozliczanych przed organami skarbowymi samodzielnie - bez pośrednictwa płatnika,

·       PIT-39 – z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz praw własnościowych do nieruchomości,

·       PIT-38 – z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych,

·       PIT-36L – z tytułu przychodów opodatkowanych liniowo, według stawki 19%

·       PIT-OP – przeznaczoną wyłącznie dla emerytów rozliczanych przez organy ubezpieczeniowe, którzy decydują się przekazać 1% zapłaconego do Skarbu Państwa podatku na działalność charytatywną.

Podatnicy mogą być zobowiązani do złożenia kilku deklaracji PIT jednocześnie, np. PIT-36 z tytułu  prowadzenia firmy oraz PIT-39 ze względu na sprzedaż nieruchomości. Jeśli natomiast uzyskiwali w 2017 r. zarobki bez pośrednictwa płatnika i za jego pośrednictwem, to w miejsce PIT-37, składają jeden PIT-36, na którym rozliczają całość takich przychodów.

Dodatkowo, podatnicy wykazujący ulgi podatkowe dołączyć powinni do swoich zeznań - PIT/O, rozliczający ulgę mieszkaniową - PIT/D, korzystający z przeznaczenia przychodów na własne cele mieszkaniowe – PIT-2K, rozliczający zarobki małoletniego – PIT/M,  ustalający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej – PIT/DS, a uzyskujący zarobki z zagranicy - PIT-ZG.

 

Porady prawne

Natomiast z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy dołączają do swoich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 oraz załączniki:

·       PIT/B,

·       PIT-28/A (wyłącznie rozliczający się na PIT-28) – składają prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem lub uzyskujący przychody z najmu lub sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych z własnego gospodarstwa,

·       PIT-28/B (wyłącznie rozliczający się na PIT-28), który składa się w celu rozliczenia spółek cywilnej lub jawnej,

·       PIT/TP – składają ustalający wartości transakcji między osobami powiązanymi w firmach i spółkach,

·       PIT/CFC – w związku z przychodami uzyskiwanymi w ramach prowadzonej firmy z zagranicznej spółki kontrolowanej,

·       PIT/BR – w związku z korzystaniem z ulgi na badanie lub rozwój,

·       SSE/A, SSE-R, SSE-R/A – w związku z udziałami w specjalnych strefach ekonomicznych.

Załączniki przygotowuje się wyłącznie, jeśli podatnik korzysta z pól w danym załączniku wymienionych. Jeśli pozostawałyby one wszystkie puste,  dany załącznik można pominąć.

Wszystkie powyższe deklaracje i załączniki na formularzach obowiązujących za 2017 r. można wypełnić w programie e-pity.pl Program posiada intuicyjny kreator, który przeprowadzi podatnika przez rozliczenia roczne w taki sposób, by obowiązki podatkowe stały się jeszcze prostsze niż w latach poprzednich.

Rozlicz się sam lub z pomocą informacji od Płatnika

Deklaracje podatkowe przygotować należy w oparciu o dane, o przychodach rozliczanych samodzielnie – bez pośrednictwa płatników, jak i przy pomocy informacji zawartych w informacjach PIT-11, PIT-R i PIT-8C. Jeżeli płatnicy nie przekażą podatnikowi do końca lutego danych o rozliczanych za ich pośrednictwem przychodach, podatnik w przypadku nieudanej próby uzyskania tych informacji i kontaktu z rozliczającym jego zarobki powinien samodzielnie starać się ustalić, jaka była ich wartość. W deklaracji PIT, należy w takim przypadku wskazać co najmniej hipotetyczną kwotę przychodów. Nie można natomiast takich kwot pomijać.

Podobnie w deklaracji PIT wpisać należy kwoty niższe niż tzw. kwota wolna od podatku, czyli niższe niż 6.600 zł. Rozliczenia podatkowego dokonuje się nawet, gdy wynagrodzenia za 2017 r. okazały się stosunkowo niskie.

W deklaracji podatkowej nie trzeba natomiast wykazywać wynagrodzeń zwolnionych z podatku (np. większości diet i zwrotów za podróże służbowe). Podobnie postąpić można w przypadku zarobków z zagranicy (np. z Wielkiej Brytanii czy Irlandii) o ile przepisy podatkowe nakazują stosować do nich tzw. zasadę zwolnienia z progresją, a poza nimi w Polsce podatnik nie otrzymywał innych wynagrodzeń podlegających rozliczeniu podatkowemu PIT.     


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika