Rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego w 2023 r.

Zmiany terminów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego

Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r. W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.

Porady prawne

Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dzięki tej zmianie zrównaliśmy terminy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). Za 2022 r. końcowy termin złożenia zeznań przypada 2 maja 2023 r.

Termin wpłaty ryczałtu za grudzień oraz za ostatni kwartał

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. został określony w przepisie przejściowym ustawy "Niskie podatki". Zgodnie z tym przepisem ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Natomiast począwszy od rozliczenia za 2023 r. ryczałt za grudzień oraz za ostatni kwartał roku podatkowego będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego, analogicznie jak w przypadku zaliczek opłacanych przez przedsiębiorców według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Składka zdrowotna

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem, składka zdrowotna jest niska i bardzo prosta do zastosowania. Wynosi 9 proc., liczona jest od podstawy:

  • dla firm o rocznych przychodach (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów przekraczających 60 tys. zł i nieprzekraczających 300 tys. zł (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przekraczających 300 tys. zł (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

U ok. 100 tys. podatników, którzy rozliczają się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9 proc. Wychodzimy naprzeciw postulatom drobnych przedsiębiorców, dlatego podstawą obliczenia 9 proc. składki zdrowotnej dla opłacających kartę podatkową jest wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Zmieniły się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Firmy mają na to dodatkowy miesiąc. Przykładowo, składka za marzec jest płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, a za kwiecień od dochodu z marca – do 20 maja.

Jest możliwość rozliczenia części składek dla przedsiębiorców na ryczałcie. Przedsiębiorcy na ryczałcie mają preferencję w zakresie składki zdrowotnej – do ustalonego limitu. Roczny limit: dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu).


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika