Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy.

Co oskarżony będzie z tego miał?

W zamian za przyznanie się oskarżonego do winy i wyrażenie przez niego zgody na skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy zyskuje on możliwość zawarcia w omawianym wniosku propozycji łagodniejszego potraktowania sprawcy. Wniosek ten może bowiem dotyczyć:

1. w sprawie o przestępstwo skarbowe:

 • wymierzenia oskarżonemu kary z zastosowaniem nadzwyczajnego jej złagodzenia,

 • orzeczenia środka karnego w postaci przepadku przedmiotów, ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska lub podania wyroku do publicznej wiadomości,

 • odstąpienia od wymierzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary;

Zasady tej nie stosuje się jednak do sprawcy przestępstwa skarbowego popełnionego w warunkach uzasadniających nadzwyczajne obostrzenie kary;

2. w sprawie o wykroczenie skarbowe - wymierzenia oskarżonemu kary grzywny nieprzekraczającej dziesięciokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia albo orzeczenia środka karnego w postaci przepadku przedmiotów lub ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów z odstąpieniem od wymierzenia kary grzywny lub z odstąpieniem także od wymierzenia tych środków karnych.  

Jak skazuje się bez rozprawy?

Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z takim wnioskiem, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalsze czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym nie muszą być przeprowadzane. Przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

W tym przypadku prezes sądu, do którego wpłynął wniosek kieruje sprawę na posiedzenie, na którym sąd może przychylić się do wniosku prokuratora czy finansowego organu dochodzenia. Jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od uiszczenia tej należności w całości w wyznaczonym terminie.

Skazanie bez rozprawy należy więc do decyzji sądu. Warunkiem tu jest wspomniana postawa oskarżonego wskazująca, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 r., Nr 83, poz. 930, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 r., Nr 89, poz. 555)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • leszek szulc 2014-01-25 19:15:22

  czy można skazać po 8 latach dochodzeń finansowych "kiedyś prowadziłem firmę z wspólnikiem założyliśmy firmę po 1 roku oświadczyłem ze jest to mój błąd a ze była to sp.cywilna postanowiłem zamknąć firmę pojechałem do banku aby zamknąć konto tam oświadczono mi ze jest potrzebny drugi wspólnik ale on olał to po 8 latach przyszedł do mnie komornik i oświadczył mi ze jestem winny Bankowi 6 tys zł jak to jest możliwe ze nikt mnie nie wzywał na żadną sprawę gdzie jest przedawnienie proszę o pomoc co w tej chwili mogę zrobić

 • niedoszly samoboj 2014-01-20 20:27:15

  trzeba byc bohaterem zeby zyc w tym kraju


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika