e-prawnik.pl Porady prawne

Teleporady - zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ

26.8.2020

Ministerstwo Zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad dla lekarzy POZ. Wypracowane rozwiązania mają na celu poprawę jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii SARS CoV-2.

- "Teleporady stały się ważnym narzędziem opieki nad pacjentami w tych trudnych czasach. Dostrzegliśmy wiele ich zalet i na pewno chcemy, aby pozostały w POZ jako jedna z form opieki. Jednak widzimy potrzebę standaryzacji, opisania zasad postępowania i wskazania, kiedy należy zachować szczególną ostrożność i zbadać pacjenta osobiście, aby eliminować błędy i poprawiać jakość udzielanych świadczeń" – podkreślił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Nowe przepisy

Z końcem sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zawarte w nim przepisy dotyczą m.in. ustalenia przez lekarza udzielającego teleporady, czy jest ona wystarczająca dla rozwiązania problemu zdrowotnego lub poinformowania pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego bezpośrednio oraz przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność. Rozporządzenie reguluje również kwestie przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta, tak by przepływ dokumentacji w formie elektronicznej był chroniony przed nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem.

Wytyczne dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii

Dodatkowo konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracował wytyczne dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii.

- "Przygotowane dokumenty obligują świadczeniodawców do organizacyjnego przygotowania placówek do płynnej realizacji świadczeń w ramach teleporad, a także zawierają praktyczne wskazówki dla personelu medycznego, jak bezpiecznie realizować teleporady w czasie epidemii" - poinformowała dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Co z nich wynika?

Wytyczne określają m.in. sposób rejestracji pacjentów, formy udzielania porad zdalnych czy kwestie związane z organizacją pracy. Wskazują również przypadki, w których realizowane powinny być wizyty osobiste pacjentów w placówkach.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, realizacja teleporady, w tym ustalenie jej terminu są uzgadniane w miejscu wykonywania świadczeń, na stronie internetowej świadczeniodawcy lub telefonicznie.

Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki lub położne, w zakresie ich kompetencji. Jest ona udzielana m.in. w formie porady telefonicznej, wideorozmowy, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową. O możliwości i sposobie jej realizacji powinna poinformować przychodnia.

Przed teleporadą lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ musi potwierdzić tożsamości pacjenta. Może to zrobić na podstawie danych z dokumentacji medycznej, w przypadku wideoporady po okazaniu dokumentu tożsamości albo przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta.

Podczas teleporady lekarz przeprowadza konsultację w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego lekarz może wpisać e-receptę, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne.

W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczności wizyty w placówce. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta.

Teleporady spotkały się również z pozytywnym odbiorem wśród pacjentów. Dzięki temu pacjenci mieli możliwość ograniczenia kontaktów z innymi osobami i unikania miejsc, w których potencjalnie mogłoby dojść do zakażenia SARS CoV-2. Duża część z nich poleciłaby skorzystanie z teleporady swoim bliskim. Większość z nich uznała teleporady za potrzebny i wartościowy kanał kontaktu z lekarzem POZ. Raport z badania satysfakcji pacjentów korzystających z teleporad u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie epidemii COVID-19 znajduje się w załączniku.

Materiały:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ