Spółka z o.o.

Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku nauczyciele przedszkoli otrzymają prawo do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym, które dotychczas posiadali nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele akademiccy. Jednocześnie ulga, o której mowa, zostaje obniżona z 37% do 33%.

W obecnym stanie prawnym nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, przysługuje uprawnienie do ulgowych przejazdów. Ulga wynosi 37% i jest przyznawana na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (transport kolejowy) oraz na podstawie biletów imiennych miesięcznych (transport autobusowy). Kwestia pominięcia nauczycieli przedszkoli była przedmiotem obrad Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu  zbiorowego dotyczących przyznawania ulg, w zakresie w jakim wyłączają nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

W swoim orzeczeniu Trybunał oparł się na konstytucyjnych zasadach równości wobec prawa oraz sprawiedliwości społecznej. „Jeżeli system oświaty uznaje za nauczycieli również tych, którzy pracują w przedszkolach, a ich status jest potwierdzony przygotowaniem i spełnieniem odpowiednich wymogów dotyczących przygotowania zawodowego i zdania odpowiednich egzaminów, nie można różnicować ich statusu w wypadku uprawnień do ulg w przejazdach (...) w szczególności, że inni nauczyciele, wkładając taki sam wysiłek w zdobycie zawodu, tylko pracując w innym miejscu niż przedszkole, mają prawo do ulg” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. akt K 2/10 ).

W rezultacie powyższego rozstrzygnięcia przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zdecydowano się na przyznanie nauczycielom przedszkoli prawa do ulgi, jaka przysługuje pozostałym kategoriom nauczycieli. Jednocześnie, aby nie wzrosła w budżecie państwa ogólna suma wydatków z tytułu tej ulgi, postanowiono o obniżeniu ulgi z dotychczasowych 37% do 33 %. Oznacza to, że od wejścia w życie tej nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2014 roku, ulga 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, zarówno kolejowego (w pociągach osobowych) jak i autobusowego (w komunikacji zwykłej), będzie przysługiwać nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych a także nauczycielom akademickim. Osoby wymienione są uprawnione do wspomnianej ulgi w środkach publicznego transportu kolejowego – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, zaś w środkach publicznego transportu autobusowego – na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Należy też wspomnieć, że konsekwencją przyznania ulgi nauczycielom przedszkoli była konieczność zmiany Karty nauczyciela. Zmiana ta jest niezbędna, gdyż przed nowelizacją nie przewidywała ona wydawanie potwierdzających ulgę legitymacji dla nauczycieli przedszkoli. Od 1 stycznia 2014 roku właściwe przepisy dotyczące Karty nauczyciela zostaną w należyty sposób zmodyfikowane.

e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (5)

Mariola Lazur

25.2.2014 10:32:51

Re: Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

Mieszkam w Warszawie i chciałam z tej ulgi skorzystać na zakup biletu w ZTM, poinformowali mnie, że takiej ulgi nie mają w swoim wykazie. Czy ulga obejmuje również przejazdy na komunikację autobusową miejską?

katarzyna

21.1.2014 22:8:15

Re: Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

Ponawiam pytanie poprzednika. Czy KZK Gop nie jest publicznym transportem zbiorowym?

mafiaus

7.1.2014 12:25:9

Re: Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

jest tutaj napisane, że jest ulga dla nauczycieli na bilety imienne miesięczne 33 %. Czy KZK GOP rządzi się innymi prawami??

Aneta

3.1.2014 19:38:47

Re: Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

Jaka jest podstawa prawna na ulgowe przejazdy autobusowe ? Mieszkam w Radomiu i nie jestem pewna , czy należy mi się ulga na w/w przejazdy

hzk

2.1.2014 13:16:29

Re: Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

a.co z nauczycielami na emeryturzeczy niema dlanich znizki

Pokaż wszystkie komentarze (5)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

  W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)

 • Łatwiej o ulgi dla uczących się polskiego

  Nowa ustawa uprawnia konsula do wydawania bez pobierania opłaty konsularnej dokumentów poświadczających prawo do ulg komunikacyjnych oraz ulgowego wstępu do muzeów i parków narodowych, (...)

 • Podwyżki dla nauczycieli

  Nowelizacja przepisów zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie (...)

 • Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?

  Już w rozliczeniu podatkowym za 2007 r. będzie można odliczyć od podatku znacznie wyższą niż obecnie kwotę ulgi na dzieci. To skutek znowelizowanej niedawno ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

NA SKÓTY