Ulgi na przejazdy nauczycieli - zmiana w 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku nauczyciele przedszkoli otrzymają prawo do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym, które dotychczas posiadali nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele akademiccy. Jednocześnie ulga, o której mowa, zostaje obniżona z 37% do 33%.

W obecnym stanie prawnym nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, przysługuje uprawnienie do ulgowych przejazdów. Ulga wynosi 37% i jest przyznawana na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (transport kolejowy) oraz na podstawie biletów imiennych miesięcznych (transport autobusowy). Kwestia pominięcia nauczycieli przedszkoli była przedmiotem obrad Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu  zbiorowego dotyczących przyznawania ulg, w zakresie w jakim wyłączają nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

W swoim orzeczeniu Trybunał oparł się na konstytucyjnych zasadach równości wobec prawa oraz sprawiedliwości społecznej. „Jeżeli system oświaty uznaje za nauczycieli również tych, którzy pracują w przedszkolach, a ich status jest potwierdzony przygotowaniem i spełnieniem odpowiednich wymogów dotyczących przygotowania zawodowego i zdania odpowiednich egzaminów, nie można różnicować ich statusu w wypadku uprawnień do ulg w przejazdach (...) w szczególności, że inni nauczyciele, wkładając taki sam wysiłek w zdobycie zawodu, tylko pracując w innym miejscu niż przedszkole, mają prawo do ulg” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. akt K 2/10 ).

W rezultacie powyższego rozstrzygnięcia przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zdecydowano się na przyznanie nauczycielom przedszkoli prawa do ulgi, jaka przysługuje pozostałym kategoriom nauczycieli. Jednocześnie, aby nie wzrosła w budżecie państwa ogólna suma wydatków z tytułu tej ulgi, postanowiono o obniżeniu ulgi z dotychczasowych 37% do 33 %. Oznacza to, że od wejścia w życie tej nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2014 roku, ulga 33% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, zarówno kolejowego (w pociągach osobowych) jak i autobusowego (w komunikacji zwykłej), będzie przysługiwać nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych a także nauczycielom akademickim. Osoby wymienione są uprawnione do wspomnianej ulgi w środkach publicznego transportu kolejowego – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, zaś w środkach publicznego transportu autobusowego – na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Należy też wspomnieć, że konsekwencją przyznania ulgi nauczycielom przedszkoli była konieczność zmiany Karty nauczyciela. Zmiana ta jest niezbędna, gdyż przed nowelizacją nie przewidywała ona wydawanie potwierdzających ulgę legitymacji dla nauczycieli przedszkoli. Od 1 stycznia 2014 roku właściwe przepisy dotyczące Karty nauczyciela zostaną w należyty sposób zmodyfikowane.

e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Mariola Lazur 2016-02-25 10:32:51

  Mieszkam w Warszawie i chciałam z tej ulgi skorzystać na zakup biletu w ZTM, poinformowali mnie, że takiej ulgi nie mają w swoim wykazie. Czy ulga obejmuje również przejazdy na komunikację autobusową miejską?

 • katarzyna 2016-01-21 22:08:15

  Ponawiam pytanie poprzednika. Czy KZK Gop nie jest publicznym transportem zbiorowym?

 • mafiaus 2016-01-07 12:25:09

  jest tutaj napisane, że jest ulga dla nauczycieli na bilety imienne miesięczne 33 %. Czy KZK GOP rządzi się innymi prawami??

 • Aneta 2016-01-03 19:38:47

  Jaka jest podstawa prawna na ulgowe przejazdy autobusowe ? Mieszkam w Radomiu i nie jestem pewna , czy należy mi się ulga na w/w przejazdy

 • hzk 2016-01-02 13:16:29

  a.co z nauczycielami na emeryturzeczy niema dlanich znizki


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika