Podatek VAT i akcyza

VAT-7 – praktyczne omówienie formularza

Obecnie aktualny jest formularz VAT-7 numer 17, który można sprawdzić na każdej stronie formularza. Na pierwszej stronie jest to liczba w prawym dolnym rogu, w nawiasie przy numerze oznaczającym deklarację – VAT-7. Formularz obowiązuje od sierpnia 2016 roku i można pobrać go, bądź też wypełnić online na dedykowanej stronie internetowej pod adresem http://vat-7.pl/.

Dane identyfikacyjne

Rozpoczynając pracę, łatwo pominąć pole numer 1 – „Identyfikator podatkowy NIP” podatnika, ponieważ znajduje się ono nad tytułem formularza. Pamiętajmy więc o prawidłowym wypełnieniu numeru identyfikacyjnego. Tutaj przypomnieć można od razu o punkcie „B”, czyli danych identyfikacyjnych podatnika – wpisując informacje, trzeba dokładnie sprawdzić, czego wymaga formularz. W przypadku firm uzupełniany jest np. numer REGON, a osoby fizyczne wpisują nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia.

Jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania danych finansowych pod samym tytułem należy wskazać okres, którego dotyczy deklaracja VAT-7 – tutaj miesiąc oraz rok.

Miejsce i cel składania deklaracji

Od 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące określania urzędu właściwego do rozliczania VAT. Obecnie usunięte zostały sprzeczności pomiędzy ordynacją podatkową i zasadami ogólnymi, a VAT. Co to oznacza w praktyce? Urzędem właściwym będzie urząd w miejscu, w którym firma ma siedzibę, natomiast w przypadku osób fizycznych (prowadzących działalność gospodarczą) miejsce zamieszkania podatnika. Nie ma już więc sytuacji, kiedy do określenia urzędu właściwego ważne jest miejsce wykonywania czynności.

Bardzo ważne jest oznaczenie czy składamy deklarację za dany okres po raz pierwszy, czy jest to korekta wcześniej złożonej deklaracji. W tym celu powinniśmy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

 

Rozliczenie podatku należnego

W części C druku VAT-7 podatnik wskazuje wszelkie transakcje w danym okresie rozliczeniowym, których dotyczy obowiązek opodatkowania. Punkty 1-3 jasno wskazują, że należy określić wyłącznie podstawę opodatkowania, tak samo punkty 7 i 8 oraz 13. Pola „podatek należny” są szare, a co za tym idzie, nie są wypełniane przez podatnika. Tutaj warto zauważyć, iż podstawę opodatkowania podajemy w złotówkach (nawet w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju).

Rozliczenie podatku naliczonego

Ta część deklaracji ma na celu zmniejszenie zobowiązania wykazanego w poprzedniej części C.  Tutaj wskazywane są kwoty nadwyżek oraz podatków naliczonych.

Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu

Jest to jedna z najważniejszych części formularza VAT-7, ponieważ podsumowuje wszystkie wcześniej wprowadzone dane i wskazuje czy podatnik ma, a jeśli tak, to w jakiej wysokości podatek do zapłacenia, czy też należy mu się zwrot.

Śledź nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: