Stosunek pracy

Obowiązki pracodawcy i pracownika

W jaki sposób uczestnicy OHP mogą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje zawodowe?

W jaki sposób uczestnicy OHP mogą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje zawodowe?

W myśl przepisów rozporządzenia OHP umożliwia uczestnikom uzupełnienia wykształcenia lub zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez kierowanie ich do:

 • szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych;

 • placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego;

 • instytucji szkoleniowych, którymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną;

 • kierowanie uczestników OHP do pracodawców lub zatrudnianie ich w jednostkach OHP w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Inną formą pomocy w uzupełnieniu wykształcenia jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w warsztatach szkolno-produkcyjnych działających w jednostkach OHP.

Jakie kryteria decydują o doborze formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP?

Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia odbywa się z uwzględnieniem:

 1.  
  1. wieku,

  2. wykształcenia,

  3. cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;

  4. dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;

  5. szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

W razie problemów, na każdym etapie kształcenia uczestnicy OHP, mogą korzystać z informacji zawodowej i usług poradnictwa zawodowego , świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki OHP.

Podstawa prawna:

 • Rozporzeądzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. 2004 r., Nr 262, poz. 2604).

Obserwuj nas na:

Tagi:  praca, zawód

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

  Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby (...)

 • 23.8.2018

  Doradztwo zawodowe uregulowane

  Nowe rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji.

 • 9.12.2004

  Przejść rozmowę kwalifikacyjną

  Wielu doradców personalnych narzeka, że kandydaci na pytania odpowiadają tylko „tak” lub „nie” a nie pełnymi wypowiedziami. Nie podają też konkretnych przykładów (...)

 • 20.2.2006

  Jak zdobyć pracę w Straży Granicznej?

  Przyjmowanie do pracy w Straży Granicznej jest bardzo sformalizowane. Zgodnie z przepisami postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do pracy w SG składa się z dwóch etapów. Kandydaci (...)

 • 19.3.2008

  Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

  Farmaceuta wytwarza i sprzedaje leki. Do jego zadań należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie specyfików recepturowych w aptece. Najbardziej typowym miejscem (...)