Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zapłata, pobór i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

Zobowiązanie podatkowe podatników podatku od czynności cywilnoprawnych

Zobowiązanie to polega na obowiązku uiszczenia podatku wynikającego z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Strony, na których ciąży obowiązek podatkowy, zobowiązane są w terminie 14 dni od dnia postania obowiązku podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek we właściwym urzędzie skarbowym.

Należy podkreślić, że strony mają ten obowiązek wykonać bez wezwania. Oznacza to, że strony same muszą obliczyć wysokość podatku oraz wpłacić ten podatek. Jeżeli strony nie uiszczą należnego podatku, od 15 dnia po powstaniu obowiązku podatkowego są w zwłoce z zapłatą podatku i w stosunku do nich ich należność podatkowa zostanie powiększona o odsetki od zaległości podatkowych.

Podatek należy uiścić we właściwym urzędzie skarbowym. O tym, który urząd jest właściwy, dowiedzą się Państwo z porady "Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Płatnik

Nieco inna sytuacja powstaje gdy obowiązanym do obliczenia i wpłacenia podatku jest płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

W takich sytuacjach płatnicy mają obowiązek obliczyć i wpłacić pobrany od stron czynności cywilnoprawnej podatek. Płatnicy przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika.

Dodatkowo, jeżeli płatnikiem jest notariusz, jest on zobowiązany do prowadzenia rejestru podatku oraz przekazania urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.

Czy podatek może ulec zwrotowi?

Jako że przedmiotem opodatkowania jest dokonanie czynności cywilnoprawnej, obowiązek podatkowy uzależniony jest od skuteczności czynności cywilnoprawnej. Jak wiadomo, w pewnych sytuacjach czynność cywilnoprawna będzie nieskuteczna. Niekiedy okaże się także nieważna.

Podatek od czynności cywilnoprawnych może ulec zwrotowi, jeżeli:

 • uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna),
 • nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej,
 • podwyższenie kapitału spółki nie zostało zarejestrowane lub zostało zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców,
 • nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej. 

Podatek ten nie może jednak być zwrócony, jeżeli od końca roku, w którym podatek został zapłacony upłynęło 5 lat.

Pamiętaj, że:

 • jako podatnik masz obowiązek sam obliczyć i wpłacić podatek od czynności cywilnoprawnych - bez wezwania,
 • w określonych sytuacjach zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych może zostać zwrócony

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 12.5.2017

  PCC, czy VAT?

  Jedna czynność prawna może zatem spełniać definicję zarówno czynności opodatkowanej VAT, jak też podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie oznacza to jednak, że będzie ona faktycznie (...)

 • 19.7.2012

  Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

  Właściwość organów podatkowych w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od rodzaju tej czynności a także od miejsca położenia rzeczy lub praw, których dokonywana (...)

 • 2.1.2007

  Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych na 2007 rok

  Wchodząca w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza (...)

 • 20.12.2013

  Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży

  Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada obowiązek podatkowy na podatników w przypadku dokonania czynności cywilnoprawnych ściśle w tej ustawie określonych. Wśród czynności, (...)