e-prawnik.pl Porady prawne

Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Pytanie:

W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

18.2.2012

Odsetki od odsetek stają się wymagalne z upływem następnego dnia, w którym „pierwotne” odsetki były wymagalne. Dłużnik winien zapłacić odsetki w zasadzie bez uprzedniego wzywania go do tego przez wierzyciela, ponieważ ten ostatni nie ma takiego obowiązku.

Przykład:

Dłużnik miał zapłacić ratę alimentów do dnia 15 września 2010 r., a zapłacił w dniu 01 grudnia 2010 r. Co za tym idzie dopuścił się opóźnienia, za które wierzycielowi należą się odsetki liczone od dnia 16 września 2010 r. do dnia 01 grudnia 2010 r. Odsetki za każdy kolejny dzień stają się wymagalne stopniowo, osobno za 16 września, osobno za 17, osobno za 18 itd. A zatem odsetki od odsetek będą liczone następująco: za odsetki wymagalne 16 września od dnia 17 września, za odsetki wymagalne 17 września od dnia 18 września itd. aż do dnia zapłaty.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Re: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Vit

2.2.2013 1:20:2

Re: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Za wygraną sprawę w sądzie o naliczenie emerytury, sąd nie zasądza odsetek. Trzeba ponownie wystąpić o nie do sądu, ale sąd też odmawia, nawet podpierając się fałszywymi faktami. Odsetek za odsetki sąd też nie przyznaje, tłumacząc że nie można ich dochodzić. Podobno jest jakiś przepis. Odwrotnie ZUS wszystko dostanie, a sądy są im bardzo przychylne. Narusza art. 32 Konstytucji, który mówi o równości i nie dyskryminacji.

Re: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

@

11.11.2012 11:5:5

Re: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Czy nie prościej skapitalizować odsetki nie zapłacone na przykład na koniec roku. ? Tak jest uczciwiej a nie po żydowsku.

Re: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

ccicci

3.6.2012 13:35:40

Re: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Powiem szczerze, że pierwszy raz widzę takie liczenie odsetek. W ten sposób liczone narastałyby w postępie geometrycznym. Czyli : - pierwszego dnia zwłoki - odsetki - drugiego dnia zwłoki- odsetki + odsetki od odsetek - trzeciego dnia - odsetki + odsetki od odsetek + odsetki od odsetek od odsetek itd W praktyce liczy się odsetki do dnia zapłaty długu i w tym dniu dług powinien być zapłacony razem z odsetkami. Jeśli odsetki tego dnia nie zostaną zapłacone same stają się długiem i nalicza się od nich odsetki do dnia zapłaty itd.

Re: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Vit

2.6.2012 16:4:6

Re: Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Nasze prawo naliczania i wypłaty odsetek od odsetek nie obowiązuje ZUS, tzn. sądy nie zasądzają odsetek od odsetek ubezpieczonemu od ZUS, natomiast ZUS zawsze nalicza odsetki i odsetki od odsetek od ubezpieczonego. Odsetki ubezpieczony musi dochodzić przez sąd. ZUS sam nalicza. Narusza to art. 32 Konstytucji dotyczący równości i nie dyskryminowania. Wszyscy o tym wiedzą i to akceptują. Podobno jest zakaz naliczania i zasądzania odsetek od odsetek dla emerytów czy rencistów.

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ