Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych na 2007 rok

Wchodząca w życie w zasadzie 1 stycznia 2007 roku ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza istotne zmiany w zakresie przedmiotu opodatkowania, zwolnień oraz podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Co nie będzie już opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Od 1 stycznia 2007 r. nie będą już podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych:

 • umowa ustanowienia odpłatnej renty
 • oraz umowy majątkowe małżeńskie.

Od czego trzeba zapłacić podatek?

Zgodnie z omawianą nowelizacją, pożyczka udzielona spółce przez wspólnika (akcjonariusza) będzie uważania na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych za zmianę umowy spółki kapitałowej i opodatkowana stawką 0,5 %.

Zniesione będzie również zwolnienie dla pożyczek na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej – będą one podlegać podatkowi w wysokości 2 %.

Poza tym zrezygnowano ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych czynności prawnych w sprawie udzielania pomocy na ratowanie i pomocy na restrukturyzację.

Od początku 2007 roku opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych będą podlegały czynności cywilnoprawne, zwolnione z podatku od towarów i usług, a dotyczące:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, 
 • umowy spółki i jej zmiany, 
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Jakie czynności zostaną zwolnione z opodatkowania?

Zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych będą pożyczki w formie pieniężnej udzielane na podstawie umowy małżonkowi, zstępnym, wstępnym, pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i macosze, w wysokości przekraczającej kwotę 9 637 zł, pod warunkiem:

 • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
 • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym

Poza tym zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych będą pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami, jeśli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych w okresie kolejnych 3 lat nie przekracza 5 000 zł od jednego podmiotu, a od wielu podmiotów łącznie - 25 000 zł.

Poszerzone zostanie zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych  w przypadku, gdy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT - przez rozciągnięcie definicji podatku od towarów i usług również na podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem jednak transakcji dotyczących zbywania udziałów lub akcji).

Kto będzie zobowiązany do zapłaty podatku?

Nie będzie już obowiązywała zasada solidarnej odpowiedzialności stron czynności cywilnoprawnej, lecz ustawa wyraźnie wskazywać będzie podmiot (stronę transakcji), na którym ciążyć będzie obowiązek podatkowy. Solidarna odpowiedzialność pozostanie jedynie w stosunku do stron umowy zamiany oraz umowy spółki cywilnej.

Na kogo zostanie nałożona stawka sankcyjna?

Zgodnie z nowymi przepisami, w razie powołania się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej przez podatnika na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należy podatek od tych czynności nie został zapłacony- stawka podatku wyniesie 20 %.

Stawka sankcyjna w wysokości 20 % będzie miała zastosowanie także w sytuacji, gdy biorący pożyczkę (umowa zawarta pomiędzy osobami , o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) powoła się na fakt zawarcia umowy pożyczki i nie spełni warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Jakie czynności zostaną objęte nowymi przepisami?

Przepisy przejściowe przewidują, że do czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, stosuje się przepisy dotychczasowe. Nowe zasady będą więc miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 31 grudnia 2006 r.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie  także do sytuacji, w których podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie po 31 grudnia 2006r. przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej powoła się na fakt dokonania tej czynności.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2006 r. Nr 222, poz. 1629)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • dar 2020-03-14 17:18:35

  Chciała bym spytać co znaczy pełna kumulacja na wyroku łącznym trzy wyroki wynoszą 2.8 razem łącząc czy jeżeli dostało się pełna kumulacja a odsiedziaane z tego jest 2,5 to oznacza że zostaje 3 miesiące pozbawienia wolności?

 • Lukas 2019-10-23 10:25:36

  Mam pytanie jeśli sąd zamieni karę ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności czy można to zlaczyc z normalnymi orzeczeniami o karę pozbawienia wolnosci?

 • cijo65 2014-11-04 19:46:57

  byłem sadzony z czterech róznych art.k.k.na jednej rozprawie.najwyźszy wyrok jaki otrzymałem to1.8r.nastepny1rok.a trzeci to 4miesiace,pozbawienia wolnosci,łaczny wyrok sad wydał w wymiarze.2.8r.pozbawienia wolnosci,uzasadniajac zastosowaniem asperacji ze znacznym podwyższeniem najwyższej z kar.dalej sad uzasadnił.ze art.85i86§1.okreslaja w sposob ogolny orzekania kary łacznej i nie zawieraja nakazu kierowania sie wyłacznie dyrekywa pełnej absorcji do kazdego skazanego.pierwszy raz zetknałem sie z terminem-asperacja,obecnie wyrok jest w apelacji,mam nadzieje ze ulegnie zmianie.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika