Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom

W wyniku zmiany od 1 września 2023 r.  rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad  ustalania podstawy wymiaru składek  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi m.in. wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.


Wyjaśnienia ZUS

Pojęcie „placówki handlowej” należy stosować zgodnie z jej literalnym brzmieniem, tj. jako obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem. Najważniejsze jest  to (bez względu na formę organizacyjną  danej placówki, sklepu czy punktu), aby była to placówka honorująca bony, talony, kupony i karty przedpłacone jako środek płatniczy i oferująca za  nie klientom posiłki.

Przez „posiłki” nadal należy rozumieć:

  • posiłki gotowe lub
  • przetworzone produkty żywnościowe, które nadają się do bezpośredniego spożycia.

Nie ma wymogu nabycia bądź spożycia nabytych posiłków w czasie pracy obowiązującym pracownika.

Do podstawy wymiaru składek nie wlicza się wartości otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych, które (technicznie) umożliwiają zakup nie tylko gotowych posiłków czy przetworzonych produktów żywnościowych. Warunkiem jest jednak, aby opłata wydatkowana z nich została przeznaczona tylko i wyłącznie na zakup posiłków albo przetworzonych produktów żywnościowych. W celu zastosowania zwolnienia z opłacania składek, należy (płatnik i ubezpieczony) dysponować dowodami (udokumentowanie wydatkowania środków (wartości) bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych) wskazującymi że środki z karty zostały wydatkowane wyłącznie na posiłki albo przetworzone produkty żywnościowe.

Przykład:

Przedsiębiorca finansuje pracownikom gotowe do spożycia posiłki. Finansowanie to realizuje poprzez udostępnienie pracownikom kart lunchowych – kart przedpłaconych wydawanych przez bank. A więc kart, za które można nabyć nie tylko gotowe posiłki czy przetworzone produkty żywnościowe, które nadają się do bezpośredniego spożycia. Pracodawca przed udostepnieniem karty lunchowej zobowiązuje pracowników do zapoznania się z przyjętymi w firmie „Zasadami korzystania z Karty Lunch”. Fakt zapoznania się z Zasadami każdy pracownik potwierdza podpisem.

Karta lunchowa a składki ZUS

Zgodnie z ww. zasadami:

  • karta lunchowa uprawnia do nabycia tyko i wyłącznie gotowych do spożycia posiłków,
  • kartą nie można w szczególności nabywać: artykułów chemicznych, odzieży, alkoholu, tytoniu, paliwa,
  • karta nie podlega wymianie na gotówkę – z jej wykorzystaniem nie można dokonywać wypłat z bankomatów, banków itp.

Dodatkowo pracodawca zobowiązuje pracowników do gromadzenia i ewidencjonowania oraz przekazywania paragonów za dokonane za pomocą karty lunchowej zakupy celem weryfikacji prawidłowości korzystania z karty.

W tym przypadku zabezpieczeniem prawidłowości stosowania przepisu zwalniającego z opłacania składek nie są techniczne cechy karty (dedykowane karty wydane przez placówkę gastronomiczną uprawniające do zakupy tylko w jej placówkach), tylko spisane zasady i ręczna weryfikacja ich stosowania.

Wartość opisanych kart lunchowych nie stanowi podstawy wymiaru składek.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad  ustalania podstawy wymiaru składek  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 728, z późn. zm.).

Na podst.: zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika