Krajowy plan działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

Przyszły krajowy plan działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. w przygotowaniach

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481 ustanowiony został program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r., który określa kierunek transformacji cyfrowej Unii Europejskiej, poprzez określenie wspólnych celów ogólnych i cyfrowych do osiągnięcia. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do przedłożenia Komisji do 9 października 2023 r. krajowych strategicznych planów działania, które mają być spójne z celami ogólnymi i cyfrowymi oraz określać sposób realizacji tych ambitnych założeń.

Aby sprostać temu wyzwaniu, w Ministerstwie Cyfryzacji we współpracy z właściwymi interesariuszami, trwają intensywne prace ukierunkowane na opracowanie Krajowego planu działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Trwa teraz debata społeczna otwarta na wszystkie zainteresowane strony, aby poznać opinie, pomysły, oczekiwania i propozycje działań, odnoszące się do poszczególnych celów ogólnych i cyfrowych. Wspólnie zaplanujmy wzmacnianie transformacji cyfrowej w Polsce.

Porady prawne

Cele cyfrowe w Unii Europejskiej 

Wyznaczone do osiągnięcia cele cyfrowe w Unii Europejskiej obejmują 4 obszary:

 • Wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej, z dbałością o osiągnięcie równowagi płci: co najmniej 80 % osób w wieku 16–74 lat posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe oraz co najmniej 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT jest zatrudnionych w Unii – przy promowaniu dostępu kobiet do tej dziedziny oraz zwiększeniu liczby absolwentów kierunków związanych z ICT;
 • Bezpieczne, odporne, wydajne i zrównoważone infrastruktury cyfrowe m.in. wszyscy użytkownicy końcowi przebywający w stałej lokalizacji są objęci siecią gigabitową aż do punktu zakończenia sieci, a wszystkie obszary zaludnione są objęte ultraszybką siecią bezprzewodową nowej generacji o wydajności dorównującej co najmniej sieci 5G; produkcja najnowocześniejszych półprzewodników w Unii stanowi co najmniej 20 % wartości produkcji światowej; co najmniej 10 000 neutralnych dla klimatu węzłów brzegowych jest wdrożonych niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstwa; do 2025 r. Unia dysponuje swoim pierwszym komputerem z przyspieszeniem kwantowym;
 • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw: co najmniej 75 % przedsiębiorstw unijnych korzysta z co najmniej jednego z działań tj. usług przetwarzania w chmurze, dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji; ponad 90 % unijnych MŚP osiągnęło co najmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych; Unia ułatwia rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw scale-up i poprawia ich dostęp do finansowania, dzięki czemu co najmniej podwoiła się liczba jednorożców;
 • Cyfryzacja usług publicznych: 100 % kluczowych usług publicznych jest dostępnych online dla obywateli i przedsiębiorstw w Unii; 100 % obywateli Unii ma dostęp do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej; 100 % obywateli Unii ma dostęp do środków w zakresie identyfikacji elektronicznej (eID) uznawanych w całej Unii i zapewniających im pełną kontrolę nad transakcjami wymagającymi weryfikacji tożsamości i nad udostępnianymi danymi osobowymi.

Cele ogólne do wspierania i osiągania na szczeblu Unii Europejskiej, określone w art. 3 decyzji, obejmują promowanie, wzmacnianie i rozwijanie m.in.:

 • skoncentrowanego na człowieku i opartego na prawach podstawowych, inkluzywnego, przejrzystego i otwartego środowiska cyfrowego;
 • zbiorowej odporności i niwelowania przepaści cyfrowej;
 • strategicznej, cyfrowej suwerenności Unii;
 • zdolności cyfrowych;
 • kompleksowego i zrównoważonego ekosystemu interoperacyjnej infrastruktury cyfrowej;
 • unijnego, cyfrowego otoczenia regulacyjnego;
 • udziału online w życiu demokratycznym oraz bezpiecznego środowiska usług publicznych online; zrównoważonych, odpornych oraz energo- i zasobooszczędnych infrastruktur i technologii, w tym łańcuchów dostaw;
 • sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunków dla użytkowników;
 • europejskiej zielonej i cyfrowej transformacji, poprzez efektywną koordynację i spójność polityk oraz unikanie powielania działań i minimalizowanie obciążeń administracyjnych.

Trwają konsultacje społeczne 

Aby aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych, należy wypełnienić ankietę do dnia 16 czerwca 2023 roku.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika