Wynagrodzenie

Płaca minimalna w górę w 2019 r.!

Rząd ogłosił swą decyzję o podwyżce minimalnego wynagrodzenia na 2019 r. do 2250 zł

Płaca minimalna w 2019 roku wyniesie 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł – to decyzja Rady Ministrów. Poinformowali o niej premier Mateusz Morawiecki i minister Elżbieta Rafalska. Podczas posiedzenia 11 września rząd przyjął bowiem rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do roku 2018 (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł) i stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została zaś ustalona na poziomie 14,70 zł. W 2018 r. wynosi ona 13,70 zł.

Rząd o podwyżce

Z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę.

Rząd argumentuje, iż obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Minister Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że zaproponowana kwota 2250 zł pozwala zachować relacje minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego.

Chcemy, aby polska gospodarka rozwijała się nie na niskich, ale na rosnących płacach – powiedział szef rządu prezentując decyzję Rady Ministrów dotyczącą wzrostu płacy minimalnej w 2019 roku do 2250 zł. Zaznaczył, że płaca minimalna pod koniec 2015 roku wynosiła 1750 zł, a proponowana w przyszłym roku będzie o 500 zł wyższa.

Przyjęta przez Radę Ministrów wysokość płacy minimalnej na 2019 rok jest efektem, jak mówił szef rządu, dialogu zarówno ze środowiskiem pracodawców, jak i przedstawicielami pracowników. Premier przypomniał, że za rządów opozycji wszystkie reprezentatywne związki zawodowe opuściły komisję trójstronną. 

Podwyższenie płacy minimalnej to kolejny dowód na to, że dotrzymujemy słowa. Pokazujemy, czym jest prawdziwy dialog społeczny – powiedział premier.

 - Polacy, którzy są narodem pracowitym zasługują na bezpieczeństwo finansowe, na uczciwe i godne życie – zakończył swoje wystąpienie Prezes Rady Ministrów.

- "W sytuacji, kiedy rosną wynagrodzenia, jesteśmy we wzrośnie gospodarczym, nie chcemy, żeby przeciętne wynagrodzenie uciekało" – powiedziała minister Rafalska.

Przypomniała, że zgodnie z przepisami rząd do 15 września ma przyjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Podkreśliła, że płaca minimalna podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego i rząd wsłuchuje się w głosy partnerów społecznych i związków zawodowych.

Podwyżka płacy minimalnej bez wpływu na prawo do 500+

Trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał do 1 października br. do 30 września 2019 r. Decyzje wydawane są na cały okres. 

Prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy, jest wyliczane na podstawie dochodu z 2017 r. Świadczenie od drugiego dziecka ma charakter powszechny i jest niezależne od dochodu. 

Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia wychowawczego.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Janina

12.9.2018 11:58:57

Re: Płaca minimalna w górę w 2019 r.!

Wy nie macie wstydu, co za podłość. Światu obwieście,że Polacy nędzarze, bo żyd ich okradł dostał 1 zł.podwyżki....na godzinę przy płacy 2000 zł BRUTTO! Wy ścierwa złodziejskie! ODDAJCIE NASZE PIENIĄDZE, ODDAJCIE NASZE BANKI, ODDAJCIE NASZ PRZEMYSŁ I INSTYTUCJE, ODDAJCIE NASZE ULICE I NASZE KAMIENICE ŚCIERWA, ODDAJCIE POŻYCZKI ,KTÓRE ROZTRWONILIŚCIE, ODDAJCIE POLAKÓW ZŁOTO BANDYCI !


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 19.5.2017

  Jaka płaca minimalna w 2018 r.?

  MRPiPS skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2.100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost (...)

 • 14.9.2017

  Wyższa płaca minimalna w 2018 r.

  2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 (...)

 • 18.6.2018

  Płaca minimalna wzrośnie?

  2.220 złotych – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. To o 5,7% i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,70 (...)

 • 13.12.2018

  Płaca minimalna do zmiany

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej (...)