Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Abonament od 1 stycznia 2017 roku pozostanie na tym samym poziomie co w 2016 roku. 

Opłaty wynoszą odpowiednio 7,00 (radio) i 22,70 zł (radio i telewizja) miesięcznie. Opłacając abonament z góry na okres dłuższy niż miesiąc, otrzymamy upust.

Wysokość abonamentu RTV 2017

Abonament radiowo-telewizyjny wynosi obecnie: 

Abonament RTV 2017 
(z uwzględnieniem rabatów)

         2017 rok

   Upust

                            za używanie:

            radia 

             telewizji lub 
           radia i telewizji

 za jeden miesiąc

brak

 7,00 zł

22,70 zł   

 za dwa miesiące

3 proc.

 13,60 zł 44,05 zł

 za trzy miesiące

4 proc.

 20,15 zł

65,35 zł   

 za sześć miesięcy

5 proc.

 39,90 zł   

129,40 zł   

 za rok

10 proc.

 75,60 zł   

245,15 zł   

 .

Abonament trzeba opłacać z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. 

Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego powinien dokonać jego rejestracji. Obowiązek zapłaty abonamentu powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika.

Za korzystanie z odbiorników RTV muszą płacić osoby fizyczne, przedsiębiorcy, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, domy pomocy społecznej oraz prywatne i publiczne szkoły. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub posiadające odbiorniki w samochodzie stanowiącym ich własność powinny uiszczać tylko jedną opłatę. Przedsiębiorcy są jednak obowiązani do płacenia abonamentu za każdy posiadany odbiornik.

Nawet jeśli uiszczamy opłaty za telewizję kablową czy satelitarną, nie zwolni nas to od konieczności zapłaty abonamentu RTV.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zgodnie z ustawą niektórzy użytkownicy odbiorników radiowych i telewizyjnych są zwolnieni z opłat abonamentowych. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Od opłat RTV zwolnione są m.in. osoby:

 • zaliczane do I grupy inwalidów, niezdolne do pracy oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);
 • znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub
 • które ukończyły 75 lat oraz emeryci po 60 roku życia, których emerytura nie przekracza miesięcznie 50 proc. średniej krajowej,
 • pobierające świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzinne, zasiłek stały, okresowy lub celowy,
 • niesłyszące, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym,
 • osoby:
   a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),
   b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.),
  c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),
  d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598),
  8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

Aby zwolnić się od obowiązku opłaty abonamentu, osoby te powinny złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia, oświadczenie o prawie do zwolnienia oraz wypełnić odpowiedni formularz dostępny w każdym urzędzie pocztowym. 

W wyjątkowych sytuacjach losowych możliwe jest również całkowite lub częściowe umorzenie zaległych opłat abonamentowych, albo też rozbicie ich na korzystne raty. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć w KRRiT odpowiedni wniosek i poczekać na jego rozpatrzenie (pobierz przykładowy wniosek o umorzenie zaległości abonamentowych). Jeżeli KRRiT przychyli się do wniosku, wydany zostanie odpowiedni dokument, który należy następnie złożyć w urzędzie pocztowym.

e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (27)

pIEKARZ

29.5.2018 0:8:23

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2 na 017

Nie płacimy abonamentu, tylko podatek od posiadania sprzętu rtv. Nazwano to tylko dlatego aby ten haracz nazywać podatkiem bo to nieładnie brzmi i wygląda przy miedzynarowej ocenie obciązenia obywateli opłatami i wskazuje na zakusy Państwa stopnia łupienia swych obywateli. Obonament w sensie tego wyrazenia jest swiadczeniem dobrowolnym.Płacę za to co chcę ogladać i słuchac. pojeciem tym można objąć opłaTY zA tV POLSAT I INNE SATELITARNE PŁACONE DOBROWOLNIE -GDYZ PODOBA MI SIE ICH PROGRAM I GŁOSZONE TREŚCI.nIE OGLĄDAM JEDNAK W ICH OFERCIE TV PROGRAMÓW TELEWIZJI KACZYSTOWSKIEJ SLUSZNIE ZWANEJ JAKO REZIMOWEJ.

Krajewski Feliks-

18.2.2018 12:19:26

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Jestem emeryt wiek 81 lat I-a grupa inwalidzka niepełnosprawna umiarkowana nieokreślone inwalidztwo jako dziecko wojny,powojenne strajki do obecnej chwili mam kłopoty utraconego zdrowia,żadem pieniądz nie zastąpi utraciłem największy skarb ZDROWIE.Powojenni pionierzy ratowały życie koleżanki/dy/ jako Honorowy Dawcy Krwi oddałem 100 l. Złodzieje nieroby solidarności przywileje ukradli dodatek 35% do emerytury skromny upominek za uratowanie bezcennego Życia jaki darzył opluwany przez Zbrodniarzy solidarności PRL. Damsko męska solidarności szmalcownicy marionetki panienki lekkich obyczaj spod latarni powojenne elity Państwa polskiego partyjna zomowska bezpieka dla Ameryki Zachodu. Ameryki demokracja IV-y Zabór Polski 17 stycznia 2017 inwazja USA NATO nieuleczalnie chore świry po Haracze na Układ Warszawski.

Masstan

12.6.2017 15:15:31

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Wszystko ładnie, pięknie. Pytanie brzmi moje : Dlaczego mam płacić myto za UŻYWANIE telewizora i/lub radia? To jest mój sprzęt, kupiony za MOJE ciężko zarobione pieniądze i jeszcze mam płacić za UŻYWANIE tegoż? W życiu!!

RYSIU.

24.5.2017 11:51:15

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Bulwersuje mnie sprawa osob zwolnionych z oplacania abonamentu RTV.Powinien placic kazdy rowniez pracownicy TVP wierze ze gdyby placili wszyscy byloby taniej a jest jak jest.TVP przejela schede po komunie wprowadzila sobie znak SA i chwilunia jesli macie spolke akcyjna to z jakiej racji mamy obowiazek placic abonament.RYSIU.

RYSIU.

24.5.2017 11:51:15

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Bulwersuje mnie sprawa osob zwolnionych z oplacania abonamentu RTV.Powinien placic kazdy rowniez pracownicy TVP wierze ze gdyby placili wszyscy byloby taniej a jest jak jest.TVP przejela schede po komunie wprowadzila sobie znak SA i chwilunia jesli macie spolke akcyjna to z jakiej racji mamy obowiazek placic abonament.RYSIU.

Lucyna

19.4.2017 16:9:17

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Ile lat powinam przetrzymywac papier,ze wyrejstrowalam telewizor?

anty rtv

15.4.2017 8:28:36

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

po pierwsze - TP SA , Poczta Polska SA to podmioty prawa handlowego, a więc musi być zawarta umowa ? po drugie - brak umowy - nie płacę ? po trzecie - nie został przeprowadzony proces kontroli używania odbiornika RTV ? po czwarte - naruszone zostały przepisy prawa, w tym prawa europejskiego ? po piąte - proszę poczytać przegrane sprawy przez Pocztę Polską ? po szóste - PP nie ma prawa wydawać nakazu, Poczta Polska nie jest organem administracji publicznej ?

Dorota

10.11.2015 10:48:14

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

Art. 84. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Proszę mi podać gdzie w Konstytucji i w jakiej ustawie pisze że urząd skarbowy ma prawo położyć rękę na pobory BARDZO NIELICZNEJ CZĘŚCI Obywateli w ramach walki o odzyskanie zaległych abonamentów radiowo-telewizyjnych. Dlaczego koszty ponoszą tylko ludzie ( co jest niezgodne właśnie z Art. 84 Konstytucji Rzeczpospolitej???)którzy kiedyś chcąc być uczciwym i żyć zgodnie z prawem zgłosili w urzędzie pocztowym posiadanie takowych odbiorników. Do kogo można się zwrócić w takiej sprawie??

k777

18.8.2015 13:19:25

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

@mika - bandą drani i oszustów są ci którzy nie płacą, a chcą używać. Reszta musi płacic za nich, dlatego abonament rośnie z roku na rok, przez takich jak ty.

mika

10.6.2015 14:11:44

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

Witam, dzisja do mnie przyszła policja razem z osobą z poczty. wręczyli mi pismo, że mam natychmiast zapłaić 1300, Jak nie, to sąd. Doagadałam się odnośnie rat. Już czesc zabrali mi z rety, teraz znow zabiorą. Banda drani i oszustów. Należy wziąć kałach i zabic te mordy

Mateusz M.

4.5.2015 12:11:45

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

Reni, niestety ale mogą jeśli nie płaciłas a miałas zarejestrowany odbiornik... ale Ty możesz powalczyć! Złóż wniosek o umorzenie http://dokumenty.e-prawnik.pl/pisma/wnioski/wniosek-o-umorzenie-zaleglosci-abonamentowych.html a jak się nie uda, to chociaż o rozbicie na raty.

Reni

29.4.2015 17:21:2

Re: Abonament RTV: podwyżka opłat 2015

ja właśnie dostałam zawiadomienie od urzędu skarbowego o zajęcie wierzytelności pieniężnej,czyli zabrali mi nadpłatę podatku ponad 400 złote i jakby tego było mało weszli mi na konto bankowe,na moje ciężko zarobione pobory,co za sprawiedliwość w tym kraju, jedna wielka BANDA ZŁODZIEI pomóżcie co mam zrobić,czy oni mogą tak postępować chodzi tu o abonament TV

migdał

22.4.2015 11:42:41

Re: Abonament RTV 2015: kolejna podwyżka

Oficjalnie niestety płacenie za kablówkę/satelitę nie zwalnia z opłat abonamentowych. Co więcej masz 14 dni od zakupu tv na zarejestrowanie go;) W praktyce podejrzewam, że nikt Ci tego nie sprawdzi. Z tego co się orientuję, kontrola bardziej grozi tym, którzy wyrejestrowali odbiornik lub po prostu przestali płacić. A co Ci grozi, gdyby jednak ktoś chciał Cię skontrolować? No kara oczywiście plus opłata abonamentu wstecz plus odsetki. Jest ryzyko, sam podejmij decyzję czy rejestrowac czy nie.

przemek

20.4.2015 9:44:25

Re: Abonament RTV 2015: kolejna podwyżka

Witam, niedawno założyłem własne gospodarstwo domowe ;-) czyli ożeniłem się, kupiłem mieszkanie, kupiłem tv. Nie zarejestrowałem, nie jestem chętny do płacenia, mam kablówkę. Czy istnieje cień szansy, że ktoś mi się zwali z kontrolą do domu? Na jakiej podstawie są te kontrole wykonywane (czy są w ogóle??), czy ktoś może mieć dostęp do bazy klientów operatora kablówki? Jakiej kary się spodziewać w przypadku ewentualnej kontroli?

Natalia

14.4.2015 7:59:9

Re: Abonament RTV 2015: kolejna podwyżka

duże są te podwyżki - ciągle jest to kwota, która miesięcznie gdzieś tam znika niezauważona, ale jednak podwyżki są duże. Podejrzewam, że jak kwota się zbliży do 30 zł (za 2-3 lata), to ludzie się wreszcie zbuntują. To jest tak naprawdę opłata za nic - w przypadku osób z telewizją kablową czy satelitarną, które już przeciez płacą.

bartłomiej

12.3.2015 14:10:58

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

@artti, to wszystko zależy od tego, dlaczego nie płaciłeś abonamentu. Jeśli po prostu, "bo nie", a odbiornik miałeś zarejestrowany, to jak najbardziej mogą Cię zmusić go zapłacenia wraz z odsetkami, za kilka lat wstecz (nie wiem, ile zalegasz). I to trzeba uregulować, bo potem sam wiesz - komornik, problemy z kredytem i takie tam. Ale radzę, żeby jeszcze doczytać, kto i na jakich warunkach jest zwolniony z abonamentu na mocy ustawy - a nuż się uda całkiem dług anulować, albo chociaż rozbić na raty czy uniknąć płacenia odsetek. Tu masz wzór wniosku o anulowanie długu abonamentowego: http://dokumenty.e-prawnik.pl/pisma/wnioski/wniosek-o-umorzenie-zaleglosci-abonamentowych.html Powiedz jeszcze, czy dostałeś już jakieś pismo, wezwanie do zapłaty lub coś podobnego? Jeśli tak, to sprawa nie jest jeszcze przegrana, tylko trzeba szybko działać. A jeśli nie, to ja bym się nie wychylał, chyba że faktycznie miałeś jakąś trudną sytuację, możesz to wszystko udokumentować. A i moja rada - jak najszybciej wyrejestruj telewizor. Ja wyrejestrowałem ponad rok temu, od tej pory nie było żadnej kontroli w domu, nie musiałem też się tłumaczyć, czemu chcę wyrejestrować.

artti

9.3.2015 15:43:20

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

czy ktoś kto dostał wezwanie do zapłaty abonamentu rtv zaległego wkońcu zapłacił ,bo nie wiem co robić płacić czy nie

jana

9.3.2015 9:15:4

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

@Elżebieta - emeryci są zwolnieni z abonamentu jeśli mają niską emeryturę, doczytaj tu: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/kto-nie-zaplaci-abonamentu-rtv.html

JERZY NIEDZIELSKI

5.3.2015 7:41:19

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

GDZIE MOGĘ DOWIEDZIĘ SIĘ O SWOIM NUMERZE ABONENTA, PIĘĆ LAT TEMU ZAREJESTROWASŁEM SWOJE ODBIORNIKI RTV I DOKONUJĘ OPŁATY CO MIESIĄC ALE NIKT MNIE NIE POINFORMOWAŁ O MOIM NUMERZE I TERAZ ZASTANAWIAM SIĘ CZY WPŁACAM NA WŁAŚCIWE KONTO.

Elżbieta /samotn

15.1.2015 14:27:42

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

dlaczego nie ma ulg dla przeciętnego emeryta ? np emeryci którzy ukończyli wiek 67 lat ? / chodzi o emerytów tych z przed lat ,którzy są już na emeryturach 10lat i dłużej ,ci co zostali wypchnięci na emerytury !/ Rewaloryzacja emerytur w 2015 roku jest niższa niż podwyżka abonamentu w b.r czyli 2015 . Można by rozważyć takie ulgi ? Wciąż się słyszy o ulgach dla rodzin wielodzietnych ja to rozumię i wcale nie zazdroszczę ale samemu żyć też jest ciężko ! wszystkie opłaty są 1/1 bez jakich kolwiek ulg . pozdrawiam .

Ryzio

12.1.2015 11:19:11

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

Dlaczego podrożał abonament ponad 10% przecież takich podwyżek nie ma na żaden inny artykuł, który jest "wolnorynkowy" Komuna trzyma się mocno wstyd PO wstyd podczas wyborów sobie o tym również przypomnę !!!

Stefani

9.1.2015 13:30:27

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

Dlaczego musimy płacić podwójny abonament na poczcie i w telewizji kablowej? Uważam, ze jeśli za telewizor płacę w kablówce to dlaczego jeszcze raz mam przymus płacić na poczcie?

Janusz

14.11.2014 12:24:5

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

Dlaczego ten mafijny niemal haracz nazywa się abonamentem? Przecież abonament jest z reguły dobrowolny. W tym przypadku jest przymus bo jak nie zapłacisz ukarają z nawiązką! Pogański kraj, pogańskie obyczaje.

hipek8

25.9.2014 18:6:24

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

Dlaczego pół Polski nie płaci i nie słyszałam żeby ktoś poniósł jakieś konsekwencje. Z tego co słyszę od polityków nie trzeba płacić!!!ALE JA płacę, bo jestem uczciwa, chociaż wiem że to nie popłaca!!!

Ziomek

15.6.2014 12:45:27

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

A ja myślałem,że abonament sie płaci,jak sie podpisze umowe o świadczenie usług.Rejestruje to się samochód, i abonamentu sie nie płaci.Proszę wyłaczyć dostarczanie sygnału do mojego TV bo nie wywiązuję się z warunków umowy o świadczeniu usług,której nigdy nie podpisałem.Nie zamawiałem żadnej usługi,nie podpisałem żadnej umowy to nie podatek który musimy płacić,czy tego chcemy czy nie.Ja bardzo dziekuję za taką usługę,której nie chcę, nie jest mi potrzebna.Potrzebowałem tel.komórkowy to podpisałem umowę i jednym z warunków umowy jest płacenie abonamentu.

Andrzej

14.6.2014 11:10:57

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

Mogą nas cmoknąć w pompę !!!! W 1980 zakazałem żonie płacić ten haracz i płacić go nie mam zamiaru, bo po prostu nie ma za co. Telewizja publiczna jest do żopy. A za badziewie się nie płaci. Polskiego Radia nie słuchałem od lat siedemdziesiątych, więc przepraszam ale dlaczego mam ich finansować, za to że zamiast żydowskie mają w nazwie polskie ???

b

5.6.2014 21:21:5

Re: Abonament RTV 2015: będzie drożej

Co z Tymi.którzy nie zarejestrowali swojego odbiornika i od lat nie płacą abonamentu?

Pokaż wszystkie komentarze (27)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.6.2014

  Jak wysoki jest abonament RTV w innych krajach UE?

  W Polce czeka nas kolejna podwyżka w 2015. Od nowego roku będziemy płacili 232,20 zł rocznie. To dużo czy mało? Jak wygląda to w innych krajach UE?

 • 25.5.2017

  Nie unikniesz abonamentu RTV!

  Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji. Przykładowo dostawcy (...)

 • 16.11.2017

  Młodzi lekarze uzyskali podwyżki

   Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną.

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 10.4.2017

  Dziecko 6-letnie w przedszkolu bez opłaty

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że zgodnie z przepisami możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do 5 lat. Od 1 stycznia 2017 (...)