Podatek dochodowy od osób fizycznych

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą!

Strona 1 z 2

Rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe dla Polaków pracujących za granicą. Premier Donald Tusk przedstawił założenia opracowanego w Ministerstwie Finansów projektu ustawy, zmierzające do wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków pracujących za granicą. Rząd chce, aby powracający z zagranicy nie musieli płacić dwukrotnie podatku dochodowego. - Dzięki tej ustawie państwo polskie będzie odbierane przez swoich obywateli jako kraj, który sprawiedliwie stara się obciążać podatkami wszystkich obywateli, niezależnie od tego, gdzie pracują – powiedział szef rządu.

Wkrótce projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Premier wyraził nadzieję, że projekt zostanie szybko przyjęty przez parlament. Jak zaznaczył minister finansów Jan Vincent - Rostowski, przepisy ustawy obejmą zarówno przyszłe, jak i zaległe zobowiązania. - Jeśli chodzi o zaległe podatki, rokiem granicznym będzie 2002, ze względu na to, że zobowiązania podatkowe mają 5-letni okres rozliczenia. Minister finansów poinformował również, że od 2008 r. będą możliwe dwa sposoby wyrównania zobowiązań podatkowych: umorzenie podatku od dochodu uzyskanego za granicą lub zwrot podatku.

Premier poinformował także o powstaniu międzyresortowego zespołu do spraw migracji zarobkowej, którego zadaniem będzie ułatwienie życia tym, którzy chcą wrócić do Polski. W tym celu zostanie utworzony specjalny portal internetowy, w którym znajdą się najistotniejsze informacje przydatne dla reemigrantów. Chodzi m.in. o obowiązujące obecnie przepisy, których nie było, kiedy Polacy wyjeżdżali z kraju.

Rząd przedstawił następujące Założenia do projektu ustawy zmierzającej do wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków pracujących za granicą":

Proponowane rozwiązanie ma na celu wyrównanie sytuacji w opodatkowaniu Polaków pracujących za granicą. Obecna sytuacja prowadzi do różnego traktowania na gruncie polskiego prawa podatkowego osób fizycznych, będących polskimi rezydentami, pracujących za granicą.

W zawartych przez Polskę umowach dwustronnych występują, w zależności od

umowy, dwie różne metody unikania podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją zakłada, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów osiąganych w Polsce. Ta metoda obowiązuje m.in. od 1 stycznia 2007 r. w umowie z Wielką Brytanią.

Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Proponowane rozwiązanie adresowane jest do podatników, którzy pracowali za granicą i byli zobowiązani do rozliczenia uzyskanych dochodów zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Zasadniczym celem ustawy jest zrównanie obciążenia podatkowego osób  pracujących za granicą, wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Ustawa przewiduje dwa sposoby realizacji powyższego celu:

a) umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami - dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia przez tych podatników zeznania podatkowego,

b) zwrot podatku dochodowego dla podatników, którzy dokonali takiego rozliczenia i zapłacili podatek.

Rozwiązanie to będzie obejmowało lata 2002-2007, co związane jest z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych (data początkowa).

Dodatkowo przewiduje się analogiczne rozwiązanie na przyszłość w postaci ulgi podatkowej. Umorzenie zaległości, zwrot podatku, jak i ulga będzie dotyczyć różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego, a podatkiem obliczonym zgodnie z metodą wyłączenia z progresją. Rozwiązanie to eliminuje niekorzystne, w odczuciu podatników, skutki zastosowania metody zaliczenia proporcjonalnego, która miała zastosowanie do dochodów osiąganych przez podatników pracujących m.in. w Wielkiej Brytanii do końca 2006 r.

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z Konstytucją RP i nie narusza dwustronnych międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozwiązanie to jedynie wyrównuje różnice w opodatkowaniu osób pracujących za granicą.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: