e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą!

4.4.2008

Rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe dla Polaków pracujących za granicą. Premier Donald Tusk przedstawił założenia opracowanego w Ministerstwie Finansów projektu ustawy, zmierzające do wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków pracujących za granicą. Rząd chce, aby powracający z zagranicy nie musieli płacić dwukrotnie podatku dochodowego. - Dzięki tej ustawie państwo polskie będzie odbierane przez swoich obywateli jako kraj, który sprawiedliwie stara się obciążać podatkami wszystkich obywateli, niezależnie od tego, gdzie pracują – powiedział szef rządu.

Wkrótce projekt zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Premier wyraził nadzieję, że projekt zostanie szybko przyjęty przez parlament. Jak zaznaczył minister finansów Jan Vincent - Rostowski, przepisy ustawy obejmą zarówno przyszłe, jak i zaległe zobowiązania. - Jeśli chodzi o zaległe podatki, rokiem granicznym będzie 2002, ze względu na to, że zobowiązania podatkowe mają 5-letni okres rozliczenia. Minister finansów poinformował również, że od 2008 r. będą możliwe dwa sposoby wyrównania zobowiązań podatkowych: umorzenie podatku od dochodu uzyskanego za granicą lub zwrot podatku.

Premier poinformował także o powstaniu międzyresortowego zespołu do spraw migracji zarobkowej, którego zadaniem będzie ułatwienie życia tym, którzy chcą wrócić do Polski. W tym celu zostanie utworzony specjalny portal internetowy, w którym znajdą się najistotniejsze informacje przydatne dla reemigrantów. Chodzi m.in. o obowiązujące obecnie przepisy, których nie było, kiedy Polacy wyjeżdżali z kraju.

Rząd przedstawił następujące Założenia do projektu ustawy zmierzającej do wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków pracujących za granicą":

Proponowane rozwiązanie ma na celu wyrównanie sytuacji w opodatkowaniu Polaków pracujących za granicą. Obecna sytuacja prowadzi do różnego traktowania na gruncie polskiego prawa podatkowego osób fizycznych, będących polskimi rezydentami, pracujących za granicą.

W zawartych przez Polskę umowach dwustronnych występują, w zależności od

umowy, dwie różne metody unikania podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją zakłada, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów osiąganych w Polsce. Ta metoda obowiązuje m.in. od 1 stycznia 2007 r. w umowie z Wielką Brytanią.

Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Proponowane rozwiązanie adresowane jest do podatników, którzy pracowali za granicą i byli zobowiązani do rozliczenia uzyskanych dochodów zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Zasadniczym celem ustawy jest zrównanie obciążenia podatkowego osób  pracujących za granicą, wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Ustawa przewiduje dwa sposoby realizacji powyższego celu:

a) umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami - dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia przez tych podatników zeznania podatkowego,

b) zwrot podatku dochodowego dla podatników, którzy dokonali takiego rozliczenia i zapłacili podatek.

Rozwiązanie to będzie obejmowało lata 2002-2007, co związane jest z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych (data początkowa).

Dodatkowo przewiduje się analogiczne rozwiązanie na przyszłość w postaci ulgi podatkowej. Umorzenie zaległości, zwrot podatku, jak i ulga będzie dotyczyć różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego, a podatkiem obliczonym zgodnie z metodą wyłączenia z progresją. Rozwiązanie to eliminuje niekorzystne, w odczuciu podatników, skutki zastosowania metody zaliczenia proporcjonalnego, która miała zastosowanie do dochodów osiąganych przez podatników pracujących m.in. w Wielkiej Brytanii do końca 2006 r.

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z Konstytucją RP i nie narusza dwustronnych międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozwiązanie to jedynie wyrównuje różnice w opodatkowaniu osób pracujących za granicą.

Proponowana regulacja wymaga uchwalenia stosownej ustawy, która miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku. Ustawa nie zwalnia jednak podatników z obowiązku złożenia swojego zeznania podatkowego za ubiegły rok do końca kwietnia br.

Wcześniej zgłaszane propozycje budziły wątpliwości konstytucjonalistów i ekspertów podatkowych. Jedna z propozycji naruszała umowy międzynarodowe, ponieważ dawała podatnikowi możliwość wyboru metody opodatkowania w przypadku, gdy sama umowa przesądzała o tym, według jakiej metody opodatkowane były ich dochody. W odniesieniu do innej propozycji podnoszono m.in., że ewentualne rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku nie może działać wstecz.

Rozwiązanie dotyczy tylko dochodów osiągniętych legalnie. Podatnicy, którzy w latach ubiegłych nie rozliczyli się z tych dochodów, będą mogli złożyć wniosek do urzędu skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami dotyczącej dochodu uzyskanego z pracy za granicą. Do wniosku należy dołączyć zaległe zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy i kopie dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodów z pracy za granicą.

Podatnicy, którzy rozliczyli się prawidłowo mogą złożyć podobny wniosek, tym razem o zwrot zapłaconego podatku od dochodu uzyskanego z pracy za granicą. Również i w tym wypadku podatnik będzie zobowiązany przedstawić kopie dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodów z pracy za granicą.

W celu ułatwienia dopełnienia formalności, minister finansów określi wzór wniosku składanego do urzędów skarbowych. Kwota ewentualnego umorzenia lub zwrotu będzie obliczana za podatnika przez urząd skarbowy.

W przepisach podatkowych przewiduje się również wprowadzenie ulgi, która zrówna na przyszłość sytuację podatkową Polaków pracujących za granicą.

Źródło: www.kprm.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ