e-prawnik.pl Porady prawne

Inwestycje

Bezpłatne spotkania informacyjne dla beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

13.3.2009

Uprzejmie informujemy iż są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne spotkania informacyjne dla beneficjentów ubiegających się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:


- Działanie 1.4.-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym
http://www.parp.gov.pl/index/more/8216


- Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o zasięgu ponadregionalnym,
- Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną - Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
http://www.parp.gov.pl/index/more/8225


- Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.1 "Wsparcie dla IOB", Poddziałanie 3.3.2 "Wsparcie dla MSP",
- Działanie 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym: Najważniejsze zmiany w procedurach pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spotkanie odbędzie się 20 marca w Warszawie.
http://www.parp.gov.pl/index/more/8245

-  Działania 6.1 "Paszport do eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"
http://www.parp.gov.pl/index/more/8263

Źródło: www.parp.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ