Pozostałe

Dla cudzoziemca

Dla cudzoziemca

Błękitna karta dla wykwalifikowanych imigrantów

Strona 1 z 2

Parlament Europejski opowiedział się za wdrożeniem systemu Europejskiej Błękitnej Karty dla wykwalifikowanych imigrantów. W ciągu następnych dwóch dekad, w Unii zabraknie dwudziestu milionów wykwalifikowanych pracowników - zwłaszcza w dziedzinie inżynierii i technologii komputerowych. Posłowie chcą ułatwić podjęcie pracy specjalistom z państw trzecich.

UE potrzebuje imigrantów zarobkowych ze względu na starzejące się społeczeństwo i zmiany demograficzne, dlatego posłowie popierają wszelkie środki mające na celu zwiększenie atrakcyjności Unii Europejskiej dla pracowników najbardziej wykwalifikowanych.  

W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi Unia Europejska posiada bardzo niekorzystną strukturę imigracji. Do UE przybywa zaledwie 5,5% wysoko wykwalifikowanych migrantów z krajów Maghrebu, podczas gdy Stany Zjednoczone lub Kanadę wybiera 54% z nich. UE przyjęła natomiast najwięcej niewykwalifikowanych pracowników z krajów Maghrebu (87%). Jeżeli chodzi o wysoko wykwalifikowanych pracowników ze wszystkich krajów trzecich, UE z udziałem 1,72% w ogólnym zatrudnieniu również zdecydowanie odbiega od pozostałych znaczących krajów imigracyjnych, takich jak Australia (9,9%), Kanada (7,3%), Stany Zjednoczone (3,2%) i Szwajcaria (5,3%).

Główną przyczyną niskiej atrakcyjności UE jako celu migracji jest 27 różnych systemów przyjmowania migrantów w UE, co znacznie utrudnia przemieszczanie się przyjezdnych z jednego państwa do drugiego.

Jak zachęcić imigrantów?

W październiku ubiegłego roku Komisja zaproponowała wprowadzenie europejskiej "niebieskiej karty" na wzór "zielonej karty" w USA. Ustanowienie "Błękitnej Karty" może okazać się magnesem przyciągającym wykwalifikowaną silę roboczą do UE. Parlament przyjął sprawozdanie niemieckiej posłanki Ewy KLAMT (EPP-ED, DE), w którym zawarte zostały uwagi posłów odnośnie funkcjonowania systemu "Błękitnej Karty" zawartym w projekcie dyrektywy przedstawionym przez Komisję Europejską.

Kartę mogłyby uzyskać osoby z dyplomem ukończenia szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej oraz osoby z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, które m.

in. przedstawią ważną umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy dotyczącą zatrudnienia oraz przez okres co najmniej jednego roku w danym państwie członkowskim. Posłowie proponują ustalenie dolnej granicy minimalnego wynagrodzenia przyjmowanych imigrantów na poziomie 1,7 przeciętnego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim. Wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia, które przysługuje lub przysługiwałoby pracownikowi wykonującemu porównywalną pracę w kraju przyjmującym.

Błękitną kartę będą mogły uzyskać osoby z krajów trzecich przebywające legalnie w danym państwie członkowskim na mocy innych postanowień (np. studenci, którzy chcą pozostać w UE i podjąć pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji). Dyrektywa nie obejmie swoim zakresem osób ubiegających się o azyl, ani pracowników sezonowych, dla których przewidziane są odrębne uregulowania.

Karta na trzy lata

"Błękitna Karta" miałaby funkcjonować, jako zezwolenie na pobyt i na pracę przez trzy lata z możliwością przedłużenia o co najmniej dwa kolejne lata. Jeżeli umowa o pracę dotyczy okresu krótszego niż trzy lata, błękitna karta będzie wydana się na okres obowiązywania tej umowy o pracę plus sześć miesięcy. Posiadacz błękitnej karty UE legalnie przebywający przez 36 miesięcy w jednym państwie członkowskim będzie mógł podejmować pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji w innym państwie członkowskim w momencie, gdy zamieszkuje on w pierwszym państwie członkowskim.

Na podstawie błękitnej karty w UE będą mogli przebywać i podejmować pracę również członkowie rodzin pracowników, którzy nabywać będą również prawo do opieki socjalnej w kraju, w którym przebywają.

Zapobiegać drenażowi mózgów

Państwa członkowskie nie powinny przyciągać wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich w sektorach, w których w krajach tych występuje lub może wystąpić brak pracowników o wysokich kwalifikacjach. Dotyczy to zwłaszcza sektora opieki zdrowotnej i edukacji.

Dodatkowe kryteria wspólnotowe

Poszczególne kraje członkowskie same zdecydują, ilu wykwalifikowanych migrantów przyjmą na swoim obszarze. Przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku o błękitną kartę UE państwa członkowskie mogą zbadać sytuację na swoim rynku pracy i zastosować krajowe oraz wspólnotowe procedury dotyczące wymogów objęcia wolnego miejsca pracy.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.8.2017

  Ułatwiona legalna migracja do UE?

  Rada uzgadnia mandat negocjacyjny co do projektowanych przepisów mających przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych pracowników.

 • 4.8.2018

  Czy deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych była dobra?

  MF zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • 11.2.2015

  Karta podatkowa 2015

  Jak zmieniają się stawki karty podatkowej i ile wyniosą w 2015 roku? Jak wybrać tą metodę opodatkowania zamiast ogólnych zasad opodatkowania na podstawie skali podatkowej?

 • 9.6.2014

  Nowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych

  Zniżki w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Być może wkrótce także system zniżek obejmie partnerów (...)

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)