Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

W ramach Tarczy Energetycznej, w 2023 r. rząd będzie kontynuował działania osłonowe dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu, w tym gospodarstw domowych. Oznacza to, że ceny gazu i usług dystrybucji nie wzrosną dla nich w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. Dla przedsiębiorstw energetycznych wprowadzony zostanie natomiast mechanizm rekompensat.

Atak Rosji na Ukrainę spowodował zaburzenia na europejskim rynku gazu ziemnego. Państwa UE musiały zmierzyć się z bezprecedensową sytuacją, w której wywołany kryzys energetyczny doprowadził do destabilizacji dotychczasowych zasad na rynku paliw gazowych. Ceny zaczęły osiągać niespotykany dotychczas poziom, który jest kreowany przez działania rosyjskiego Gazpromu. Działania te są obliczone na wywarcie presji na UE, która okazała solidarność z Ukrainą.

Porady prawne

Prowadzona przez Polskę polityka – oparta na rozbudowywanych połączeniach gazowych, budowie Baltic Pipe oraz dbaniu o odpowiedni stan napełnienia magazynów – pozwoliła uchronić Polaków przed niebezpieczeństwem związanym z brakiem surowca w obecnym sezonie grzewczym. Jednak krajowy rynek, jako część unijnego rynku energii, podlega ogólnoeuropejskiemu trendowi wzrostu cen gazu ziemnego.

Po ustawach dotyczących dodatku węglowego, cen ciepła i cen energii elektrycznej, rząd proponuje rozwiązania, które ochronią Polaków przed wzrostem cen gazu w 2023 r.

Najważniejsze rozwiązania

W przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli:

gospodarstwa domowe,

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;

podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy.

Cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów VAT.

Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

W zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Minister Anna Moskwa: Prowadzimy działania osłonowe, które przynoszą wymierne korzyści odbiorcom

Rządowa Tarcza Energetyczna, w tym dodatki na węgiel, inne źródła ciepła czy zamrożenie cen gazu to główne tematy podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która odbyła się 25 listopada 2022 r. w gminie Pniewy.

Jak podkreśliła minister Anna Moskwa, Rządowa Tarcza Energetyczna działa już wiele miesięcy i przynosi konkretne wsparcie dla odbiorców najbardziej wrażliwych.

- "Jesteśmy dziś w gminie Pniewy to właśnie tutaj, dzięki działaniom wójta rachunki zmniejszą się o 58% – to ponad 616 tys. zł netto mniej za opłaty" – powiedziała.

Minister klimatu i środowiska przypomniała także, że samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) czy wrażliwe podmioty użyteczności publicznej powinny złożyć oświadczenie do 30 listopada.

- "Wniosek jest bardzo prosty – są to podstawowe dane telekomunikacyjne czy dane kontaktowe. Aby płacić niższe rachunki za prąd w 2023 r., samorządy, MŚP i podmioty wrażliwe powinny do końca miesiąca złożyć oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego. W dobie kryzysu energetycznego i wojny w Ukrainie to realne wsparcie dla odbiorców" – mówiła.

Podczas konferencji szefowa resortu klimatu i środowiska przedstawiła założenia ustawy chroniącej odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu.

- "Do końca roku jest zamrożona taryfa na gaz dla gospodarstw domowych. Ta ustawa kończy się w grudniu tego roku, więc tak jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, przygotowaliśmy nowe rozwiązanie" – wskazała.

- "Podstawowe założenie nowego rozwiązania w zakresie gazu to 100% zamrożenie taryfy gazowej na poziomie tego roku. Od początku 2023 r. VAT wróci do taryfy gazowej, ale w przyszłym roku funkcjonować będzie maksymalna cena za gaz - ok. 200 zł netto/MWh. Najbardziej wrażliwym przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów VAT" – dodała.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy chroniącym odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Bezprecedensowy wzrost cen energii wpływa na zwiększenie kosztów życia Polaków i wymaga działań osłonowych. Dlatego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad projektem ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa dot. maksymalnej ceny za gaz ma pojawić się na następnym posiedzeniu Rady Ministrów.

Atak Rosji na Ukrainę spowodował kryzys energetyczny, który doprowadził do destabilizacji dotychczasowych zasad na rynku paliw gazowych. Ceny zaczęły osiągać niespotykany do tej pory poziom. Prowadzona przez polski rząd polityka – oparta m.in. na rozbudowywanych połączeniach gazowych oraz dbaniu o odpowiedni stan napełnienia magazynów – pozwoliła uchronić Polaków przed niebezpieczeństwem związanym z brakiem surowca w obecnym sezonie grzewczym. Jednak krajowy rynek, jako część unijnego rynku energii, podlega ogólnoeuropejskiemu trendowi wzrostu cen gazu ziemnego.

- "Dlatego po ustawach dotyczących dodatku węglowego, cen ciepła i energii elektrycznej, pracujemy nad rozwiązaniami, które ochronią mieszkańców Polski przed nadmiernym wzrostem cen gazu w 2023 r." – wyjaśniła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak dodała, projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ma pojawić się na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika