Prawo do niezależnego życia dla osób z niepełnosprawnościami

Minister Marlena Maląg i Sekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawili podczas briefingu prasowego aktualny stan polityki rządu wobec osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Omówili także plany w tym obszarze na ten rok.

- "Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do niezależnego życia, a umożliwienie im tego jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości" – powiedziała minister Marlena Maląg.

Porady prawne

Fundusz Solidarnościowy

Przełomowym krokiem było utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Celem Funduszu Solidarnościowego jest wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych.

Renty i świadczenia

Renta socjalna została zrównana z minimalną emerytura i od marca tego roku będzie wynosiła 1588 zł. W 2015 roku było to zaledwie 740 zł. Co istotne, świadczeniobiorcy mogą podejmować zatrudnienie na takich samych zasadach jak emeryci.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna zostało z kolei powiązane z minimalnym wynagrodzeniem i wynosi 2458 zł. Minister Maląg, wyjaśniając wątpliwości związane z utratą tego świadczenia w przypadku pojęcia pracy, zwróciła uwagę, że musi to być ściśle powiązane z asystencją, by nie pozostawić osoby z niepełnosprawnością bez opieki. Dodała, że zmiany w tym zakresie są w przygotowaniu.

Zatrudnienie

Wzrosło dofinansowanie do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością i obecnie wynosi 2400 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 1350 zł – umiarkowanego i 500 zł – lekkiego.

Dofinansowanie roczne na pracownika w zakładzie aktywności zawodowej wynosi 31 tys. zł. W 2015 roku była to kwota 18,5 tys. zł. Dofinansowanie w warsztacie terapii zajęciowej, wynoszące w 2015 roku 14,796 zł, w tym roku przekroczyło 27 tys. zł.

Dostępność

Jesteśmy drugim państwem na świecie i pierwszym w Europie, które przyjęło ustawę o dostępności – przypomniała minister Maląg. Dotyczy ona nie tylko przestrzeni architektonicznej, ale zapewnia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami podmiotowe traktowanie z prawem do niezależnego i godnego życia.

Samodzielność-Aktywność-Mobilność

- "Przekładamy na konkrety mapę drogową, zapisaną w Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-1030" – mówił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. 

Kancelaria Premiera wyasygnowała dodatkowy miliard zł na program Samodzielność-Aktywność-Mobilność. „Dostępne mieszkanie” to możliwość zamiany z dofinansowaniem lokum na takie, które jest pozbawione barier, utrudniających poruszanie się. „Mieszkanie dla absolwenta” to dofinansowanie przez trzy lata kosztów wynajmu mieszkania osobie z niepełnosprawnością rozpoczynającej pracę zawodową. „Wspomagane społeczności mieszkaniowe”, podobnie jak COM-y, oferują osobom z najcięższymi niepełnosprawnościami 24-godzinne wsparcie.

Na dofinasowanie do wysokości 80 proc. wartości pojazdu będą mogły liczyć osoby, kupujące auto specjalnie dostosowane do ich rodzaju niepełnosprawności.

Plany

Wkrótce powinna rozpocząć działalność wypożyczalni technologii wspomagających. Jak poinformował wiceminister Paweł Wdówik, zakupiony sprzęt, który będzie udostępniany, jest bardzo zaawansowany technologicznie.

- „Dostępna przestrzeń publiczna” to wsparcie samorządów w czynieniu jej przyjazną.  Obejmuje ona nie tylko ciągi komunikacyjne, ale także urzędy, place zabaw, instytucje kultury i miejsca kultu religijnego. Jej uzupełnieniem będzie aplikacja, pozwalająca na zorientowaniu się w stopniu dostępności i umożliwiająca złożenie skargi na jej brak.

Ruszyła kolejna edycja konkursu "Od zależności ku samodzielności"

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nową edycję otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. „To bardzo ważne, aby osoby z zaburzeniami psychicznymi miały świadomość swojego potencjału i praw, jakie im przysługują” – mówiła minister Marlena Maląg.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

 - "Zachęcam do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację konkursu przeznaczyliśmy 3 mln zł" – mówiła minister Marlena Maląg.

Samopomoc, wsparcie rodzin, integracja

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów:

  • moduł I – wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
  • moduł II – samopomoc,
  • moduł III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia,
  • moduł IV – integracja i innowacyjność.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym;
  • podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ważne terminy

Do 24.02.2023 – należy złożyć oferty konkursowe do Wydziałów Polityki Społecznej właściwych Urzędów Wojewódzkich,

Do 17.03.2023 r. Wydziały Polityki Społecznej przekazują do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pełną dokumentację wszystkich ofert, które uzyskały pozytywną ocenę formalną wraz z Kartami Ocen,

Do 21.04.2023 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika