Dodatkowy urlop dla żądnych wiedzy

Nawet 21 dni dodatkowego urlopu należy się pracownikowi, któremu szef pozwolił zostać studentem i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Firma, która sama skieruje pracownika na szkolenie lub naukę w szkole albo zgodzi się na jego udział w takich zajęciach, będzie musiała udzielić mu wolnego. Takie obowiązki nakłada na szefa obowiązująca od dzisiaj nowelizacja kodeksu pracy (Dz.U. nr 105, poz. 655).

Według nowych przepisów pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Jeżeli będzie to tylko część dnia, to pracodawca musi udzielić tyle wolnego, aby podwładny spokojnie dojechał na zajęcia, wziął w nich udział i wrócił do zakładu pracy.

Ponadto pracownik ma prawo do tzw. urlopu szkoleniowego, którego udziela się w dni będące dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy można wykorzystać przed przystąpieniem do ważnych egzaminów. Przed maturą możemy liczyć na 6 dni wolnego. Tyle samo czasu na naukę otrzymają pracownicy przystępujący do egzaminów eksternistycznych oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Studenci ostatniego roku, na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego, otrzymają od szefa aż 21 dni wolnego.

Pracodawca, który wcześniej zgodził się na to, żeby pracownik poszedł na dokształcenie, nie będzie mógł odmówić ani udzielenia urlopu szkoleniowego, ani zwolnienia z pracy.

Jeszcze przed wysłaniem podwładnego do szkoły szef musi zawrzeć z pracownikiem pisemną umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki. W umowie tej nie mogą znaleźć się postanowienia mniej korzystne dla pracownika od przepisów kodeksu pracy.

Zgodnie z odświeżonym prawem szef może również przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Kwestie te powinny zostać ustalone w umowie zawieranej miedzy stronami.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.3.2015

  Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie (...)

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • 14.10.2016

  Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

  Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest (...)