Jest projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Ruszyły konsultacje publiczne 

Uregulowanie działalności kooperatyw to główny cel projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Od 22 lipca trwają jego konsultacje społeczne. Rozwiązania, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, mają wprowadzić tę formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych do polskiego prawa. Dzięki nim będą mogły powstawać domy i mieszkania budowane na własne potrzeby jako wspólna inwestycja.

- "Dzięki wprowadzeniu do porządku prawnego formuły kooperatywy mieszkaniowej ułatwimy budowę domów ich przyszłym mieszkańcom. Zaprojektują oni dla siebie nie tylko budynek i poszczególne lokale mieszkalne, ale też wspólne przestrzenie do życia, na przykład świetlicę, pralnię czy miejsce spotkań. Taka formuła realizacji inwestycji mieszkaniowej może być szansą na obniżenie kosztów pozyskania mieszkania oraz na budowę kapitału społecznego" – powiedziała wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka.

Porady prawne

Co przewidziano w projekcie?

Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób, które chcą wspólnie kupić działkę i wybudować na niej dom lub domy, w których późnej zamieszkają. W kooperatywie można też wyremontować już istniejący budynek i pod kątem potrzeb przyszłych mieszkańców - członków kooperatywy.

Na potrzebę wprowadzenia pojęcia kooperatywy mieszkaniowej do porządku prawnego zwracali uwagę sami interesariusze proponowanych rozwiązań. Uregulowanie tej formuły może się bowiem przyczynić się nie tylko do zwiększenia zainteresowania inwestycjami mieszkaniowymi realizowanymi przez grupy przyszłych mieszkańców. Może również wzmocnić pozycję osób współpracujących ze sobą w celu samodzielnego pozyskania mieszkań w relacjach z samorządami gminnymi i instytucjami finansowymi.

Przekazany do konsultacji projekt ustawy to jednak nie tylko propozycja uregulowania sytuacji prawnej osób działających w formule kooperatywy mieszkaniowej. Dzięki proponowanym rozwiązaniom gminy będą mogły włączyć się szerzej w działania wspierające oddolne budownictwo mieszkaniowe, sprzyjając zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej. Zbywając członkom kooperatyw mieszkaniowych i nowym spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości w drodze przetargu z bonifikatą, będą mogły ponadto ubiegać się o bezzwrotny grant z budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę techniczną lub społeczną na swoim terenie.

W projekcie ustawy określono zasady funkcjonowania kooperatyw. Przewidziano też szczególne zasady zakupu nieruchomości, które należą do zasobu gminy. Ma to służyć realizacji potrzeb związanych z oddolnym budownictwem mieszkaniowym. Z proponowanych rozwiązań będą mogli skorzystać członkowie kooperatyw mieszkaniowych i nowe spółdzielnie mieszkaniowe.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika