e-prawnik.pl Porady prawne

Stosunek pracy

Wynagrodzenie

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Grupowa organizacja pracy

Zbiorowe prawo pracy

Pozostałe

Koniec negocjacji w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego...

3.7.2008

Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność" zakończyły negocjacje w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego w Polsce. W wyniku podjętych ustaleń Krajowa Sekcja zobowiązała się do zawieszenia akcji protestacyjnej i do współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Celem współpracy jest zapewnienie należytego bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w zakresie usług ratownictwa medycznego oraz warunków zatrudnienia ratowników medycznych na poziome przyjętym w Unii Europejskiej.

W trakcie rozmów przedstawiciele NSZZ „Solidarność", jak i Ministerstwa Zdrowia zgodzili się, że obecnie obowiązująca ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wymaga zmiany.

Plan pracy Rządu na drugie półrocze 2008r. zakłada nowelizację tej ustawy.

Nad zmianami pracuje specjalny Zespół, w skład którego wchodzą między innymi eksperci z dziedziny medycyny ratunkowej, przedstawiciele związków zawodowych pracowników i pracodawców oraz przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń zawodowych. Jedną z propozycji zespołu jest zmiana mechanizmu podziału środków na ratownictwo medyczne między poszczególne województwa.

Minister Zdrowia przygotowała też projekt nowelizacji ustawy zmieniającej organizację nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz pielęgniarskiej. Zmiany będą pozwalały na udzielanie tych świadczeń przez placówki udzielające pomocy również w zakresie ratownictwa medycznego, umożliwiając pozyskanie dodatkowych środków.

- Wystąpiłam także do Ministra Finansów o zwiększenie środków na ratownictwo medyczne w kolejnym roku co najmniej do poziomu 1,7 mld zł - powiedziała Ewa Kopacz - Minister Zdrowia - dodatkowo poprosiłam też Ministra Rostowskiego o uruchomienie środków z rezerw celowych. Pieniądze te moglibyśmy jeszcze w tym roku przekazać wojewodom z przeznaczeniem na ratownictwo medyczne.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w systemie ratownictwa medycznego planowane są działania i inwestycje finansowane z funduszy europejskich na lata 2007 - 2013 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia). Planowane są m.in.:

a)

Zakup ok. 600 ambulansów ratunkowych
(46 410 000 €, I kw. 2009 roku)

b)

Modernizacja i wyposażenie w sprzęt medyczny szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym budowa lądowisk dla śmigłowców
(113 584 000 €, III kw. 2009 roku).

c)

Rozbudowa, remont i wyposażenie centrów urazowych
(34 800 000 €, IV kw. 2010 roku).

d)

Budowa i Remont baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
(17 000 000 €).

Podczas negocjacji strony zadeklarowały pełną współpracę oraz dążenie do kompromisu w rozwiązywaniu wszelkich sporów dotyczących ratownictwa medycznego.

Źródło: www.mz.gov.pl, Jakub Gołąb

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ