Informacja ws. podmiotu „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”

Jak podało Ministerstwo Finansów, Spółka Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A. nie jest Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, który działa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Produkty oferowane za pośrednictwem spółki, w tym akcje i obligacje społeczne, nie są objęte gwarancjami BGK.

„Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” posługuje się nazwą Krajowy Funduszy Gwarancyjny, który jest wskazany w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

„Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” zamieszcza również na swojej stronie internetowej informacje o tej ustawie i o Krajowym Funduszu Gwarancyjnym w BGK, co może sugerować, że spółka ta i Krajowy Fundusz Gwarancyjny w BGK są ze sobą powiązane.

Podmiot „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” nie jest Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, utworzonym w BGK.

Porady prawne

Ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego

W związku z pojawiającymi się licznymi zapytaniami dotyczącymi działalności podmiotu Krajowy Fundusz Gwarancyjny SA KNF poinformowała, że podmiot o nazwie „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” zarejestrowany w Rejestrze Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez KNF jako instytucja pożyczkowa pod nazwą KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (RIP000484), nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego

Podmiot ten na swojej stronie internetowej, na której przedstawia się jako „właściciel Emitenta OBLIGACJI SPOŁECZNYCH” w sposób nieuprawniony i bez zgody UKNF posługuje się logotypem Komisji Nadzoru Finansowego.

Ostrzeżenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował np., że na ogólnodostępnej stronie internetowej pod adresem https://krajowyfunduszgwarancyjny.pl/ podmiot określający się jako Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A., opublikował logotyp Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co może wprowadzać potencjalnych odbiorców komunikatów strony internetowej w błąd, co do wzajemnych relacji KFG S.A. z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna (KFG Spółka Akcyjna wg danych w KRS) nie jest w żaden sposób powiązany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Produkty inwestycyjne oferowane za pośrednictwem ww. strony internetowej przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A. nie są i nigdy nie były objęte gwarancjami BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nigdy nie pełnił żadnej funkcji zabezpieczającej ani gwarantującej w stosunku do środków, które mogłyby zostać przekazane KFG S.A. na wskazanej powyżej stronie internetowej, w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści na niej upublicznionych.

Logotyp Bankowego Funduszu Gwarancyjnego został wykorzystany z naruszeniem autorskich praw majątkowych, bez wiedzy i bez uzyskania odpowiedniej zgody BFG oraz bez żadnej innej podstawy prawnej uzasadniającej jego publikację.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100.000 euro w złotych. Zasady gwarancji BFG określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 842 z późn. zm.).

Ostrzeżenie Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że podmiot o nazwie „KFG Spółka Akcyjna” (KRS: 0000795490), posługujący się również nazwą „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna”, nigdy nie był i nie jest w żaden sposób powiązany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Produkty oferowane za pośrednictwem ww. spółki nie są i nie były objęte gwarancjami BGK. Podmiot ten nie jest Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. 2021 poz. 442).

Krajowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w w/w ustawie został utworzony w celu finansowania wydatków z programów gwarancyjnych oferowanych wyłącznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we własnym imieniu i na własny rachunek poręczeń oraz gwarancji, m.in. gwarancji de minimis w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika