Zasiłki

Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych:

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. nr 60, poz. 622 z późn. zm. 1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

 1. za 1 miesiąc - 8,68 zł
 2. za 2 miesiące - 17,28 zł
 3. za 3 miesiące - 25,99 zł
 4. za 4 miesiące - 34,60 zł
 5. za 5 miesięcy - 43,30 zł
 6. za 6 miesięcy - 51,88 zł
 7. za 7 miesięcy - 60,59 zł
 8. za 8 miesięcy - 69,25 zł
 9. za 9 miesięcy - 77,93 zł
 10. za 10 miesięcy - 86,56 zł
 11. za 11 miesięcy - 95,16 zł
 12. za 12 miesięcy - 103,90 zł
 13. za 13 miesięcy - 112,52 zł
 14. za 14 miesięcy - 121,19 zł
 15. za 15 miesięcy - 129,83 zł
 16. za 16 miesięcy - 138,47 zł
 17. za 17 miesięcy - 147,18 zł
 18. za 18 miesięcy - 155,79 zł
 19. za 19 miesięcy - 164,48 zł
 20. za 20 miesięcy - 173,10 zł

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. nr 89, poz. 968 i nr 154, poz. 1788, z 2004 r. nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. nr 85, poz. 725.  

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: