e-prawnik.pl Porady prawne

NIK o wykorzystaniu środków z UE na ochronę środowiska

10.7.2014

Blisko 23,5 mln euro otrzymali w latach 2010-2013 z unijnego Instrumentu finansowego Life polscy beneficjenci na projekty związane z ochroną środowiska. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła ich wykorzystanie, ma jednak zastrzeżeni do działalności Ministerstwa Środowiska.

Mimo tak dużych dotacji Minister Środowiska czuł się zwolniony z odpowiedzialności za monitorowanie efektów wykorzystania środków w ramach tego instrumentu, gdyż zdaniem resortu ten obowiązek spoczywał na Komisji Europejskiej. Krajowa Instytucja Wdrażająca pomimo posiadania bieżących informacji o problemach w realizacji projektów nie wspierała beneficjentów w ich rozwiązywaniu.

Life jest Instrumentem finansowym Unii Europejskiej utworzonym w celu współfinansowania projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Na wdrożenie narzędzia unijni urzędnicy przeznaczyli ponad 2 mld euro. W latach 2010 - 2013 w Polsce realizowano 39 projektów Life . Wszyscy beneficjenci oprócz unijnych środków otrzymali również krajowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pieczę nad właściwym wykorzystaniem przyznanej Polsce puli środków z Instrumentu Life sprawuje Minister Środowiska. Zadania i obowiązki związane z wdrożeniem programu określono w specjalnym porozumieniu zawartym w 2008 roku pomiędzy Ministerstwem Środowiska, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mimo iż szef resortu zapewnił właściwe warunki do wykorzystania przyznanej alokacji środków, to nie dbał w pełni o koordynację planowania i wdrożenie programu. Niewielkie zainteresowanie wdrażaniem programu wynikało z przekonania resortu, że Instrument zarządzany jest przez Komisję Europejską.

Niespodziewanie podczas prac napotkano na składowiska odpadów chemicznych i medycznych, które wymagały utylizacji. Gmina nie miała na ten cel środków, KE oczekiwała jak najszybszego rozwiązania problemu, a NFOŚiGW nie reagował. Dopiero w trakcie kontroli NIK, po ponad roku od zgłoszenia problemu, Fundusz podjął rozmowy w sprawie możliwości sfinansowania ze środków KE analizy chemicznej odpadów. W wyniku kontroli NIK usunięcie odpadów zostało ostatecznie sfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego. Prace w tym zakresie wykonano w lutym 2014 roku.

Do 30 czerwca 2013 roku żaden z krajowych projektów nie został zakończony. Wykorzystanie przyznanej dla Polski puli środków nie oznacza faktycznej absorpcji funduszy. O efektach wdrożenia Life będzie można mówić dopiero po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską sprawozdań końcowych wszystkich projektów przyjętych do realizacji.

Źródło: nik.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: NIK o wykorzystaniu środków z UE na ochronę środowiska

_arp

18.7.2014 6:28:37

Re: NIK o wykorzystaniu środków z UE na ochronę środowiska

Jest rzeczą niezrozumiałą, że zwykły obywatel nie wie na jakie cele idą pieniądze i jakie to przynosi efekty. Kto jest konkretnym wykonawcą i jakie ma to przełożenie na efekty zdrowotne. Przyjdzie kiedyś taki moment, że ten co daje zapyta a jak złą usłyszy odpowiedź powie oddaj.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ