e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

31.10.2008

4 listopada br. zapraszamy do udziału w seminarium, którego celem jest zaprezentowanie zmian przepisów dotyczących zamówień publicznych - nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 września 2008 r.

Obszerny zakres zmian wskazuje na konieczność pilnej aktualizacji wiedzy wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, dotyczącej zasad prowadzenia postępowań i skutecznego uzyskiwania zamówień.

Nowelizacja dokonuje istotnych zmian np. w zakresie modyfikacji treści opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu, dokonywania uzupełnień oferty (np. wprowadzając nową możliwość uzupełnień w zakresie pełnomocnictw, zmieniając jednocześnie zasady uzupełniania innych dokumentów takich jak zaświadczenia z KRK, US i ZUS), ale także po raz kolejny wprowadza istotne zmiany w zakresie zasad wnoszenia środków ochrony prawnej tj. protestów i odwołań.

Wprowadzane zmiany wynikają z zastrzeżeń Komisji Europejskiej, dotyczących niezgodności polskich przepisów z prawem unijnym oraz niektórych pożądanych usprawnień procedur udzielania zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przepisów dotychczas budzących wątpliwości interpretacyjne lub rozbieżności w praktyce.

Seminarium adresujemy do wyższej i średniej kadry kierowniczej, ekspertów i specjalistów z zakresu prawa o zamówieniach publicznych. Seminarium zostało przygotowane we współpracy z Kancelarią Prawniczą Gessel.

Prowadzący:
Piotr Trębicki - Radca prawny, sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie, szef Zespołu Zamówień Publicznych w kancelarii GESSEL.

W ramach swojej cywilistycznej i gospodarczej praktyki od wielu lat w sposób szczególny specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 roku, a w 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie.

W trakcie dotychczasowej kariery reprezentował klientów w toku wielu postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także jako pełnomocnik na rozprawach przed zespołami arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi.

Wśród reprezentowanych klientów byli: dostawcy towarów dla służby zdrowia, usługodawcy z zakresu usług komunalnych, autorzy projektów architektonicznych i urbanistycznych, wykonawcy z branży budowlanej i wodno-sanitarnej, dostawcy systemów bezpieczeństwa, dostawcy specjalistycznego wyposażenia pracowni badawczych, szkolnych i laboratoriów oraz pracowni naukowych i naukowo-badawczych, dostawcy usług wykorzystujących technologie satelitarne, firmy reklamy zewnętrznej.

Jest autorem publikacji z zakresu problematyki udzielania zamówień publicznych m.in. w dziennikach "Rzeczpospolita", "Gazeta Prawna", dwumiesięczniku "Radca prawny",
w publikacjach branżowych takich jak portal przetargipubliczne.pl czy Computer Reseller News Polska.

Program
Karta zgłoszeniowa 

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Zob. też: Nowelizacja" ustawy - Prawo zamówień publicznych

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ