Rodzice a dzieci

Emerytura

Zasiłki

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już w marcu?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Przygotowany z myślą o rodzicach projekt zakłada, że o świadczenie w wysokości minimalnej emerytury będą mogły się ubiegać matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci i osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało też ojcom po osiągnięciu 65 lat.

Co przewiduje Projekt "Mama 4 Plus"?

Celem projektowanych przepisów jest zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej (zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły) lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia.

Kto będzie uprawniony do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Zgodnie z projektem ustawy, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie można przyznać:

  • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, albo
  • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowania przez matkę (chodzi o dziecko własne, współmałżonka lub przysposobione).

O świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. Według projektu ustawy, świadczenie będzie można przyznać matce po osiągnięciu 60 lat lub ojcu po osiągnięciu 65 lat, w przypadku gdy nie mają oni niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury lub renty, jednak w wysokości niższej niż najniższa emerytura. Chodzi o osoby zamieszkałe w Polsce i mające - po ukończeniu 16 lat - tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju przez co najmniej 10 lat. Te osoby muszą być obywatelami Polski bądź mającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce obywatelami państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi w Polsce.

Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Ile wyniesie świadczenie "Mama 4 Plus"?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca): Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, tj. teraz 1.100 zł brutto. W przypadku więc osoby niemającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Szacuje się, że w tej kwocie może otrzymać je ok. 65 tys. kobiet, które nie mają prawa do emerytury lub renty.

Z kolei, gdy osoba uprawniona pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS, jednak niższe od najniższej emerytury – zostanie ono podwyższone do kwoty najniższej emerytury i obejmie szacunkowo ok. 20,8 tys. takich osób. Jeśli zatem osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1.100 zł).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Kiedy nowe rozwiązanie wejdzie w życie?

Nowe rozwiązanie wejdzie w życie 1 marca 2019 r. Świadczenie będzie więc wypłacane od marca br.

W budżecie państwa w 2019 r. zarezerwowano ok. 801,3 mln zł na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

Docenić trud, ochronić przed ubóstwem

Nasze mamy, nasze babcie są tymi siłaczkami, które dźwigają ciężar wychowania młodych Polaków i należy im się szczególna wdzięczność. Projekt "Mama 4 Plus" jest wyrazem naszej ogromnej wdzięczności – powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej.

W ten sposób państwo chce docenić trud rodziców, jaki włożyli w wychowanie dzieci i zapobiec ich ubóstwu w przyszłości. Rozwiązanie to jest spełnieniem obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu 2018 r. podczas konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy, roboczo nazwanej programem „Mama plus”.

– "Rząd Zjednoczonej Prawicy od samego początku docenia trud rodziców, którzy zdecydowali się na wychowanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Nowymi przepisami chcemy uhonorować osoby, które, żeby wychować co najmniej czworo dzieci, zrezygnowały z pracy zarobkowej, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni im teraz podstawowe środki do życia" – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Nasze prorodzinne programy społeczne świadczą o tym, że wybieramy przyszłość, a przyszłością jest rodzina – podkreślił premier.

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: