Odbudowa domów bez zbędnych formalności

Rodziny, których domy zostały uszkodzone lub zniszczone przez powódź, będą mogły odbudować i wyremontować je zgodnie z uproszczonymi zasadami załatwiania formalności budowlanych.

Rada Ministrów przedstawiła już listę gmin, w których możliwe będzie zastosowanie szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych - zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku tegorocznej powodzi.

Z udogodnień skorzysta łącznie blisko 600 gmin z terenów województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy ich wykaz został dołączony do projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów, możemy go przejrzeć tutaj.

Gminy zostały wskazane na podstawie informacji uzyskanych od wojewodów. Mieszkańcy tych terenów przez 12 miesięcy – od wejścia w życie rozporządzenia – będą korzystały z uproszczonych zasad załatwiania formalności, sprecyzowanych w ustawie z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906).

Zgodnie z powyższą ustawą, zgłoszeniu do organu administracji architektoniczno-budowlanejniej nie podlegają remonty budynków, w tym mieszkalnych, które mają kubaturę mniejszą niż 1000 m sześciennych i nie są wyższe niż 12 metrów.

Udogodnienie to dotyczy jedynie prac polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, czyli remontów w rozumieniu prawa budowlanego. 

Prostsze będzie także odbudowanie domów, które zostały doszczętnie zniszczone. Nie będziemy musieli zdobywać pozwolenia na budowę. Wystarczy, że zgłosimy zamiar odbudowy staroście. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyrazi ku temu sprzeciwu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

B.F.

30.5.2010 21:1:0

Re: Odbudowa domów bez zbędnych formalności

Dlaczego w wykazie brakuje woj.opolskiego.U nas woda też poniszczyła wiele domostw które wymagają remontów.Czy my jestesmy innymi powodzianami niż Ci ujęci w wykazie.Nie wyobrażam sobie teraz biegania za papierkami w normalnym trybie, kiedy trzeba szybko doprowadzić chałupę do stanu przed powodzią.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: