Ofiary nawałnic. MSWiA - "Pomagamy w 100 procentach"

Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan Grzegorz Schetyna zapewnił o pomocy polskiego Rządu skierowanej do najbardziej potrzebujących poszkodowanych przez nawałnice.

Na posiedzeniu 19 sierpnia Rząd przyjął zasady udzielania pomocy poszkodowanym na odbudowę budynków mieszkalnych. Zasiłki będą wypłacane w wysokości 100 proc. kwoty straty oszacowanej przez rzeczoznawcę i potwierdzonej przez wojewodę.

- Pomagamy w 100 procentach, pomagamy naprawić dach czy budynki gospodarcze - zaznaczył wicepremier. - Oprócz tego osoby, których budynki były ubezpieczone otrzymają odszkodowania od ubezpieczycieli. Ubezpieczonych było 30-40 proc. budynków. To oznacza, że wszystkie straty będą przez Skarb Państwa zniwelowane - powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier Grzegorz Schetyna.

Porady prawne

Wicepremier podkreślił, że poszkodowani przez trąbę powietrzną otrzymają odszkodowania w pełni pokrywające ich straty.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji poinformował o uruchomieniu 25 mln zł z rezerwy celowej zgodnie z wnioskami wojewodów, którzy z własnych środków rozpoczęli wczoraj wypłatę zasiłków na zaspokojenie podstawowych potrzeb poszkodowanych.

Koszty wypłacanych odszkodowań mają zamknąć się w kwocie 50 mln zł. Wicepremier podkreślił, że najważniejsze jest oszacowanie strat. Z 25 mln już wyasygnowanych 11 mln przeznaczono na naprawę szkód w woj. opolskim, 10,5 - śląskim, 3,5 - łódzkim i 1 mln podlaskim. 5 mln przeznaczono na zapomogi osobowe dla ludzi, którzy stracili majątek. Zapomogi wypłacane są od poniedziałku.

Jednocześnie wojewodowie 17 sierpnia 2008 r. rozpoczęli rozmieszczanie kontenerów mieszkalnych dla osób, które nie chcą opuszczać swoich posesji. Istotne dla akcji pomocy poszkodowanym, jest podpisanie dzisiaj przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Rozporządzenie w sposób maksymalny upraszcza procedurę odbudowy i remontów zniszczonych budynków.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rządu Premier zobowiązał także ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedstawienia jutro zasad pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w zbiorach, inwentarzu i sprzęcie. Rada Ministrów zapoznając się z informacją o skutkach przejścia przez niektóre województwa trąby powietrznej w dniach 15-16 sierpnia 2008 r., wyraziła podziękowanie za ofiarność służbom walczącym ze skutkami żywiołu, zwłaszcza zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

Odbudowa budynków mieszkalnych

W budżecie państwa zostały zabezpieczone środki na pokrycie powstałych szkód w budynkach mieszkalnych. Aktualnie, po pierwszych weryfikacjach strat, przeprowadzonych przez służby wojewodów oraz nadzór budowlany, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomił na ten cel z rezerwy celowej ponad 25 mln zł.

Zasiłki celowe dla poszkodowanych rodzin

Wojewodowie zwrócili się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych osób i rodzin. Liczba rodzin zostanie określona do czwartku 21.08. br. Na ten cel Rząd wstępnie zabezpieczył kwotę 5 mln zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb życiowych poszkodowanych rodzin. Pomoc jest udzielna na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej i jest przeznaczona dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych, w tym dokonać remontu lub odbudowy w oparciu o posiadane środki własne. Minister Rolnictwa przygotuje projekt finansowania pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej.

Odbudowa infrastruktury komunalnej

Uruchomiona została linia tanich preferencyjnych kredytów dla poszkodowanych, na odbudowę i remonty infrastruktury mieszkaniowej i gospodarczej. Różnice między realnym oprocentowaniem a spłacanym przez kredytobiorcę pokrywa skarb państwa.Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać, z rezerwy celowej budżetu państwa zapisanej na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych, dotacje celowe. Dotacje udzielane są na konkretne zadanie, określone we wniosku skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warunkiem uruchomienia pomocy na odbudowę infrastruktury komunalnej jest złożenie aplikacji, zgodnie z maksymalnie uproszczonymi zasadami i procedurami, dostępnymi na stronach internetowych MSWiA. Szczegółowe informacje dotyczące preferencyjnych kredytów znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.com.pl/oferta/klienci/ind_kredyt_kleska.jsp

Źródło: www.mswia.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika