Działalność gospodarcza

Oficjalne otwarcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Strona 1 z 2

80 tys. uczniów i studentów z całego kraju weźmie udział w rozpoczynającym się 17 listopada br. pierwszym Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Polsce. Według najnowszego raportu Fundacji FOR, MillwardBrown SMG/KRC i Polski Przedsiębiorczej, dzięki kilku prostym reformom zmniejszającym zakres biurokracji, Polska może awansować aż o 30 miejsc  w rankingu „Doing Business".

W dniu 17 listopada br. zaczyna się pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, największa globalna kampania promująca postawy przedsiębiorcze wśród ludzi młodych. Wśród 78 państw organizujących Tydzień Przedsiębiorczości, Polska jest jednym z liderów pod względem liczby zaangażowanych partnerów i zaplanowanych przez nich wydarzeń.

Koalicja Przedsiębiorczych organizująca Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce (STPwP) składa się dziś z ponad 80 Partnerów. Są to organizacje, firmy i instytucje, które łącznie zaplanowały ponad 1000 wydarzeń zarówno lokalnych, jak również przedsięwzięć o wymiarze ogólnopolskim. Weźmie w nich udział ponad 80 tys. uczniów i studentów z całego kraju.
Według ostatniego raportu Banku Światowego „Doing Business 2009" Polska zajmuje 76. pozycję na 181 ocenianych krajów pod względem przyjazności otoczenia regulacyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości. Największe bariery hamujące przedsiębiorczość w Polsce dotyczą uzyskiwania pozwoleń budowlanych (158. pozycja), zakładania firm (145. pozycja) oraz płacenia podatków (142. pozycja). Aby uwolnić przedsiębiorczość w Polsce, niezbędne jest uproszczenie przepisów w powyższych obszarach.

Gdyby w Polsce udało się wprowadzić system rejestracji firm przez Internet „zero okienka" (przewiduje to nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej), obniżyć minimalny kapitał zakładowy w spółkach z o.o. z obecnych 50 do 5 tys. zł (przewiduje to nowelizacja ustawy kodeks spółek handlowych), zmniejszyć liczbę formalności podatkowych w roku z obecnych 40 do 24 (na wzór ostatnich reform na Węgrzech), czas ich rozliczania z 418 do 366 dni w roku (na wzór ostatnich reform w Malezji) oraz zmniejszyć liczbę wniosków budowlanych z obecnych 30 do 20 i czas ich rozpatrywania z ok.

11 do 8 miesięcy, nasz kraj awansowałby z 76. na 52. pozycję w rankingu Doing Business (awans o 24 miejsca). Gdyby dodatkowo, zamiast zmniejszenia minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z o.o., całkowicie zniesiono ten obowiązek (jak jest np. w Irlandii), Polska awansowałby w rankingu o kolejne 6 miejsc, zajmując ostatecznie 46. pozycję. Pod względem przyjazności otoczenia regulacyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości nasz kraj wyprzedziłby wówczas Rumunię, Portugalię, Hiszpanię, Luksemburg oraz Czechy.

Bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce nie ograniczają się wyłącznie do barier wynikających z restrykcyjnych regulacji prawnych. Dodatkowym działaniem, które jest niezbędne do uwolnienia przedsiębiorczości w naszym kraju jest promowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych. Do polskich szkół ponadgimnazjalnych należy wprowadzić praktyczne ćwiczenia z prowadzenia przedsiębiorstw, które powinny przygotowywać uczniów do założenia własnej firmy.
Dla rozwoju przedsiębiorczości jest również istotne przyjazne otoczenie biznesu, które wspomaga szybki rozwój firm. Niezbędne są nowoczesne i innowacyjne usługi świadczone przedsiębiorcom z zakresu mentoringu, coachingu, wirtualnej obsługi firm czy też dostęp do nowoczesnych laboratoriów kreatywnych, wiedzy, IT.
Przedsiębiorczość jest szansą dla Polski, jednak wymaga systemowego działania zarówno w zmaganiach przedsiębiorców z biurokracją, jak również w kreowaniu odpowiedniego otoczenia dla rozwoju firm. Właśnie dlatego została stworzona strategia Droga do Polski Przedsiębiorczej, pierwszy systemowy program wspierania przedsiębiorczości. Więcej o strategii na www.polskaprzedsiebiorcza.pl

Część przedsięwzięć podjętych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości będzie kontynuowana w przyszłości. Jednym z nich jest Microsfot BizSpark. Od dzisiaj polskie firmy technologiczne mogą uczestniczyć w tej globalnej inicjatywie. Celem programu jest zapewnienie firmom dostępu do najnowszych technologii i usług Microsoft w początkowym etapie ich działalności. Poza wsparciem w postaci oprogramowania, uczestnicy programu mają możliwość nawiązania kontaktu z partnerami biznesowymi BizSpark oraz zaprezentowania się potencjalnym inwestorom poprzez dedykowaną platformę BizSparkDB.com na stronie Miscrosoft Startup Zone.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.10.2017

  Światowa gospodarka według MFW

  W latach 2017 i 2018 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie – odpowiednio – 3,6% i 3,7%. W stosunku do prognozy z kwietnia br. MFW skorygował prognozę w górę, zarówno (...)

 • 28.2.2019

  Nowe wymagania dla kotłów

  Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska wydał nowelizację rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Jej celem jest uszczelnienie obecnych (...)

 • 1.10.2018

  Zawiadamianie pracownika o kontroli lekarza orzecznika ZUS

  Resort przedsiębiorczości wyjaśnił, że projektowane w tzw. Pakiecie MŚP przepisy nie zawierają upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, (...)

 • 22.3.2010

  Dodatkowe dni wolne od pracy

  Czy za święto przypadające w niedzielę 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia NMP, przysługuje dodatkowy dzień wolny? Czy wiesz już wszystko o dniach wolnych od pracy? Masz wątpliwości, czy pracodawca (...)

 • 16.12.2003

  Skutki otwarcia postępowania układowego co do majątku dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Datą otwarcia postępowania układowego jest data postanowienia sądu i ta właśnie data jest rozstrzygająca dla powstania skutków prawnych związanych z otwarciem postępowania układowego. Gdy dłużnikiem (...)