e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie podatkowe

Opinia PKPP Lewiatan do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

15.10.2008

PKPP Lewiatan zasadniczo pozytywnie ocenia zamiany zaproponowane przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo" w projekcie nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa. Szczególnie pozytywnie oceniamy dodanie § 2a do art. 291 Ordynacji, który wskazuje, co powinno zawierać zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Proponowane w § 2a art. 291 rozwiązanie to krok w dobrym kierunku. W obecnym kształcie przepisów Ordynacji brak jest przepisów, które określałyby sposób załatwienia zastrzeżeń kontrolowanego do protokołu kontrolnego. W praktyce niejednokrotnie organ podatkowy nie informuje, jakie zastrzeżenia zostały uwzględnione oraz co będzie przedmiotem postępowania podatkowego. Sądzimy, iż pozwoli to podatnikom na precyzyjne ustalenie, które z ich zastrzeżeń nie zostały uwzględnione przez kontrolujących i z jakich powodów. Uważamy również, iż unormowanie poprawi sposób komunikacji organu podatkowego z podatnikiem, poprawy partnerskich stosunków oraz merytorycznej dyskusji już na etapie postępowania podatkowego.

Z pewnymi wątpliwościami odnosimy się do rozwiązania wprowadzonego w art. 291 § 2b Ordynacji. Na mocy nowelizacji podatnik otrzyma gwarancję, iż każde postępowanie podatkowe wszczęte po kontroli podatkowej, może ograniczać się wyłącznie do kwestii wskazanych w zawiadomieniu o sposobie załatwienia zastrzeżeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w niektórych sytuacjach możliwe jest rozszerzenie zakresu postępowania (w porównaniu z ustaleniami protokołu) dokonywane z inicjatywy podatnika oraz na jego wniosek, np. w przypadku, gdy ujawnia on okoliczności, które wpływają na zmniejszenie podstawy opodatkowania (np. nieuwzględnione wcześniej zakupowe faktury VAT). W naszej ocenie w takiej sytuacji proponowane ograniczenie może okazać się niekorzystne dla podatnika, gdyż organ podatkowy byłby związany wyłącznie ustaleniami kontroli, wskazanymi w zawiadomieniu o sposobie załatwienia sprawy.

Ponadto nowelizacja może wprowadzić ryzyko nowej kontroli, którą organ podatkowy przeprowadza u podatnika ponownie, by z uwagi na brak możliwości rozszerzenia postępowania, nowym protokołem z kontroli oraz zawiadomieniem o sposobie załatwienia zastrzeżeń objąć interesujące ich kwestie.

Należy pamiętać również, iż zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, organy podatkowe dążą do ujawnienia prawdy materialnej i są zobowiązane w toku postępowania podejmować wszelkie niezbędne działania, w celu wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, tym samym proponowany przepis art. 291 § 2b naruszałby tą zasadę. 

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ