Postępowanie administracyjne

PE proponuje 136 mld euro w budżecie UE na 2009 rok

Strona 1 z 2

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu propozycję budżetu UE na 2009 rok, w którym proponuje ustanowienie przyszłorocznych wydatków na poziomie 136 mld euro (zobowiązania) i 124,5 mld euro (płatnosci) (odpowiednio 1,04% i 0,959% DNB Unii). Ta propozycja znacznie przekracza poziom wydatków zaproponowany przez państwa członkowskie (Radę) w lipcu (odpowiednio 133,9 mld i 114,9 mld euro), ale mieści się w granicach określonych wieloletnią perspektywą finansową.

Parlament podwyższył poziom wydatków zaproponowany przez KE i Radę, gdyż zdaniem posłów tego wymaga konieczność sfinansowania takich priorytetów na 2009 rok jak walka ze zmianami klimatycznymi, bezpieczeństwo obywateli i polityka socjalna.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy spór toczy się o przewidywane wydatki na działalność UE na arenie międzynarodowej (stosunki zewnętrzne), który to dział - zdaniem posłów - pozostaje niedofinansowany. Różnica, jaką zaproponowała Rada w projekcie budżetu między prognozowanymi zobowiązaniami finansowymi i zaprogramowanymi wydatkami na 2009 rok jeszcze nigdy nie była tak duża. Posłowie uważają, że cięcia Rady w proponowanym budżecie na 2009 rok uniemożliwiają sfinansowanie zobowiązań UE i dlatego postanowili zmniejszyć tę dysproporcję.

Dział 1a i 1b Zrównoważony wzrost

PE proponuje zwiększenie budżetu na finansowanie polityki społecznej i zatrudnienia, czyli działań na rzecz konkurencyjności i spójności. Obejmuje to wydatki na Fundusz Socjalny, który zdaniem posłów powinien otrzymać dodatkowe 135 mln euro, Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dział 2 Zasoby naturalne

Posłowie domagają się przywrócenia finansowania WPR w wysokości przewidzianej w budżecie wstępnym, zanim poddane zostały cięciom przez Radę. Parlament nie godzi się na redukcje realnych nakładów na rozwój obszarów wiejskich. Posłowie chcą również zwiększyć wydatki na walkę ze zmianami klimatu o dodatkowe 2 mld euro poprzez wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w już istniejących programach rozwoju wiejskiego, transportowych, badawczych i środowiskowych (np. LIFE+). Ponadto, posłowie proponują nową, odrębną linię budżetową w dziale 2 na walkę ze zmianami klimatycznymi (20 mln euro).

Strategia na rzecz Morza Bałtyckiego

Posłowie proponują ustanowienie odrębnej linii budżetowej na rzecz regionu Morza Bałtyckiego obejmującej finansowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, polityki energetycznej, rozwoju regionalnego i monitorowania granic. Poprawki przyjęte przez Parlament są manifestacją woli politycznej, ponieważ przyznanie konkretnych kwot finansowania uniemożliwił brak stosownej podstawy prawnej. Parlament oczekuje, że Komisja Europejska wyjdzie z inicjatywą legislacyjną pozwalającą na wdrożenie odpowiedniej polityki w tym obszarze.

Parlament zaproponował dodatkowe środki na finansowanie dwóch projektów pilotażowych w regionie Morza Bałtyckiego (handel emisjami związków siarki i ochrona dna morskiego Bałtyku).

Dział 3 Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

PE proponuje zwiększenie nakładów na agencję kontroli granic zewnętrznych FRONTEX (dodatkowe 10 mln euro na zobowiązania i płatności, co da łączny budżet 55 mln euro). Te dodatkowe środki pozwolą Frontexowi utrzymać wzmocnione monitorowanie południowych granic UE. PE sugeruje zwiększenie nakładów na fundusz dla uchodźców oraz na działania nadzwyczajne w przypadkach wzmożonego napływu imigrantów. Posłowie nie widzą uzasadnienia dla cięć wydatków na System Informacyjny Schengen (SIS-II) i domagają się przywrócenia propozycji z budżetu wstępnego.

Dział 4 UE na arenie międzynarodowej

Tu również Parlament domaga się utrzymania poziomów finansowania zaproponowanych w preliminarzu budżetowym na politykę bezpieczeństwa i obrony. Utrzymane zostałyby pierwotnie proponowane wydatki na pomoc dla Palestyny (280 mln na płatności) i dla Kosowa (pomoc finansowana z kliku różnych linii budżetowych). Pomoc na odbudowę Afganistanu również pozostałaby na poziomie proponowanym wstępnie przez KE.

Utrzymując wydatki w granicach określonych dla działu 4 Parlament zdaje sobie sprawę, że ten poziom finansowania działań zewnętrznych i tak jest niewystarczający. Potrzeba więcej środków na mechanizm elastyczności oraz na pomoc w przypadkach nadzwyczajnych. Te kwestie będą mieć kluczowe znaczenie w negocjacjach Parlamentu z Radą 21 listopada.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: