e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Dobra osobiste

PE za ustanowieniem dnia pamięci ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych

6.4.2009

 

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do ustanowienia 23 sierpnia ogólnoeuropejskim dniem pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych. Parlament wyraża szacunek dla ofiar systemów totalitarnych w Europie i składa hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko tyranii i uciskowi .

W rezolucji przyjętej dziś przez Parlament posłowie zwracają uwagę na konieczność pielęgnowania pamięci o przeszłych wydarzeniach i przypominają, że ostatnie akty ludobójstwa miały miejsce w Europie jeszcze w lipcu 1995 r. Potrzebna jest zatem nieustanna czujność w walce z niedemokratycznymi, ksenofobicznymi, autorytarnymi i totalitarnymi postawami i tendencjami.

Parlament potępia wszelkie zbrodnie przeciwko ludzkości i nagminne łamanie praw człowieka dokonywane przez wszystkie reżimy totalitarne i autorytarne. Ofiarom tych zbrodni i członkom ich rodzin Parlament składa wyrazy współczucia.

 

Parlament wzywa do otwarcia archiwów

Posłowie wyrażają ubolewanie, że 20 lat po upadku dyktatur komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej w niektórych państwach członkowskich wciąż niesłusznie ograniczony jest dostęp do dokumentów istotnych dla poszczególnych osób lub potrzebnych do badań naukowych. Parlament wezwał do otwarcia archiwów byłych wewnętrznych służb bezpieczeństwa, tajnej policji i agencji wywiadowczych, ale przy podjęciu kroków zapobiegających nadużyciom i wykorzystywaniu ich do celów politycznych.

 

Unia Europejska sposobem na przezwyciężenie podziałów i wrogości

Parlament podkreśla znaczenie integracji europejskiej, która od samego początku stanowiła odpowiedź na cierpienia zadane w wyniku dwóch wojen światowych oraz na rozprzestrzenianie się totalitarnych i niedemokratycznych reżimów komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt europejski był sposobem przezwyciężenia głębokich podziałów i wrogości w Europie za pomocą współpracy i integracji oraz sposobem na zakończenie wojny i zapewnienie demokracji w Europie.

Model ten, oparty na pokoju i pojednaniu, został dobrowolnie wybrany przez narody Europy z myślą o wspólnej przyszłości. Na Unii Europejskiej spoczywa szczególna odpowiedzialność za szerzenie i obronę demokracji, poszanowania praw człowieka i rządów prawa, także poza jej terenem. Z tego powodu, Parlament wezwał Radę i Komisję do wspierania i obrony działalności organizacji pozarządowych, takich jak stowarzyszenie „Memoriał" działające w Federacji Rosyjskiej, które aktywnie angażują się w badanie i gromadzenie dokumentów dotyczących zbrodni popełnionych w okresie stalinizmu.

 

Pamiętać o bohaterach walki z totalitaryzmem

Parlament uważa, że należy pamiętać o tych, którzy aktywnie przeciwstawiali się totalitarnym rządom i powinni mieć swoje miejsce w świadomości Europejczyków jako bohaterowie epoki totalitaryzmu ze względu na ich zaangażowanie, wierność ideałom, honor i odwagę. Jednak poprawki, dzięki którym cześć posłów chciała uczcić pamięć Rotmistrza Witolda Pileckiego i zaproponować ogłoszenie dnia 25 maja (rocznica wykonania wyroku śmierci na Rotmistrzu) Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem nie zyskały poparcia większości.

Witold Pilecki był żołnierzem podziemia i człowiekiem, który dobrowolnie znalazł się w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz, po to aby zorganizować tam ruch oporu i  przekazać aliantom wieści o tragicznym losie tysięcy osób, które były tam więzione i mordowane. Nie tylko w Polsce ceni się jego odwagę. Witold Pilecki został uznany przez brytyjskiego historyka, prof. Michaela Foota w jego książce „Six Faces of Courage" za jednego z 6 najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas całej II Wojny Światowej. 

 

Głosowanie: 02.04.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ