e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Spory pracownicze

Grupowa organizacja pracy

Zbiorowe prawo pracy

PKPP Lewiatan o propozycjach KE dot. informowania pracowników

18.7.2008

Wielu przedstawicieli dużych międzynarodowych firm prowadzących działalność w Polsce oraz polscy pracodawcy planujący inwestowanie w innych krajach członkowskich, postrzegają zmiany planowane w dyrektywie dotyczącej ustanowienia europejskiej rady zakładowej (ERZ) lub trybu informowania pracowników i konsultowania z nimi w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (dokument nr SOC 413 CODEC 936) jako istotne zagrożenie dla swoich działań.

Obecna propozycja zmian wprowadza bowiem dodatkowe obciążenia dla firm związane z długimi i nieprzewidywalnymi konsultacjami, jest zatem sprzeczna z pierwotnymi założeniami dyrektywy. W konsekwencji projekt ten zagraża rozwojowi biznesu w Europie oraz budowaniu przewag konkurencyjnych krajów członkowskich.

PKPP Lewiatan sygnalizuje trzy najistotniejsze problemy w projektowanej zmianie:

  1. Projekt jest korzystny przede wszystkim dla związków zawodowych. Nasz niepokój budzi np. umożliwienie członkom europejskiej rady zakładowej informowania przedstawicieli pracowników o treści i wynikach procedury informacyjnej i konsultacyjnej stosowanej zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. Uważamy, że procedura ta poważnie opóźni podejmowanie kluczowych decyzji w firmie.

  2. W większość decyzji firm międzynarodowych, związanych np. z przejęciem innego przedsiębiorstwa, czy jego restrukturyzacją będą musiały być konsultowane nie tylko na poziomie krajowym, ale i na poziomie europejskim. Konsultacje te będą musiały być ze sobą powiązane. Wprowadzenie w życie proponowanego rozwiązania podważy prawo kierownictwa do podejmowania decyzji zaakceptowanych przez udziałowców i spowolni funkcjonowanie firmy.

  3. W przypadku gdy struktura przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym ulega znaczącym zmianom lub w związku z niezgodnością między odpowiednimi przepisami co najmniej dwóch obowiązujących umów, centralne kierownictwo rozpoczyna - z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 100 pracowników lub ich przedstawicieli - negocjacje dotyczące powołania europejskiej rady zakładowej lub ustanowienia trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi. Według PKPP Lewiatan powstanie tu ryzyko, że firmy, w których ERZ funkcjonują w sposób prawidłowy będą zmuszone do negocjowania nowych zasad.

Podsumowując, PKPP Lewiatan uważa, że proponowane zmiany dyrektywy są zbyt daleko idące i mogą być szczególnie dotkliwe dla potencjalnych transferów inwestycji z innych krajów unijnych do Polski. W krytycznych sytuacjach ERZ mogą prowadzić nawet do ich zablokowania,

Opowiadamy się za konstruktywnymi, indywidualnymi rozwiązaniami, których przykłady znajdziemy w wielu firmach, poprzez otwarty i zorientowany na wyniki dialog pomiędzy kierownictwem, a pracownikami. Siłą ERZ jest fakt, że zostały one uzgodnione i stworzone wspólnie przez pracowników i pracodawców. Tymczasem proponowany kształt zmian dyrektywy tworzy dodatkowe utrudnienia dla funkcjonowania dialogu społecznego, a w konsekwencji dla funkcjonowania firm.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu dyrektywy.

Czym są Europejskie Rady Zakładowe?

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
11 lipca 2008 roku

www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ