Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (PSD), przedłożony przez ministra finansów.

Co przewiduje rządowy projekt zmian do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej?

Zakłada on kontynuację zawieszenia podatku do końca czerwca 2020 r. Podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych) zostanie więc zawieszony do 1 lipca 2020 r.

Porady prawne

Zgodnie z projektem zawieszenie działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będzie kontynuowane. Oznacza to, że podatnicy, do końca czerwca 2020 r., nie będą składać deklaracji, a także obliczać i wpłacać podatku. Przepisy ustawy o PSD będą mieć zastosowanie dopiero do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 lipca 2020 r.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., tj. od dnia następującego po dniu, w którym skończy się termin zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Podatek dla branży handlowej wprowadzono w 2016 r. – nie był on jednak pobierany w związku z nakazem wydanym przez Komisję Europejską.

W maju 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE) przyznał Polsce rację i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Sąd stwierdził nieważność decyzji KE i obciążył ją kosztami poniesionymi przez nasz kraj w związku z postępowaniem.

Wyrok SUE jest jednak nieprawomocny. KE odwołała się od niego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie w TSUE, konieczne jest zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r.

Dla kogo podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatek od sprzedaży detalicznej będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł.

Sprzedaż  przez internet nie będzie opodatkowana.

Przewidziano dwie stawki podatku:

  • 0,8% od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,
  • 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.

Podatek nie obejmie takich towarów jak: refundowane leki, energia elektryczna, ciepło systemowe, gaz ziemny, gaz w butlach oraz paliwa stałe (węgiel, koks).


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika