Podstawa prawna a faktura podatnika zwolnionego z VAT

Faktura wystawiana przez nievatowca różni się od tradycyjnej faktury VAT. Główna różnica tkwi w informacji o podstawie prawnej zwolnienia z VAT, które przysługuje osobie wystawiającej dokument. Informacja taka powinna znajdować się na „nowej” fakturze, od tej zasady istnieją jednak odstępstwa.

Faktura nievatowca wg ordynacji podatkowej

Możliwość wystawiania faktur przez osoby nie będące płatnikami VAT pojawiła się już w ubiegłym roku, nie wzbudziła jednak takich emocji, jakie wzbudza obecnie. Powód tej zmiany tkwi w nowej wersji Ordynacji podatkowej. Art. 87 par. 1 Ordynacji mówi, że prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek wystawienia rachunku za dokonaną sprzedaż na żądanie klienta (chyba, że z innych przepisów wynika, że maja obowiązek wystawienia faktury).

Tę sytuację najlepiej wyjaśnia art. 106b ustawy o VAT.

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

• jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W związku z powyższym każdy przedsiębiorca (także nievatowiec) ma obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie swojego klienta.

Zmiany w praktyce

Odnowione przepisy jasno określają, jakie dane powinny się znaleźć na fakturze. Przedsiębiorcy zwolnieni z płacenia podatku VAT szczególna uwagę powinni zwrócić na pkt 19 artykułu 106b ustawy. Mówi on m.in. o tym, że podatnik wystawiający fakturę musi w niej wyjaśnić na jakiej podstawie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Podatnik do wyboru ma kilka opcji – zwolnienie podatkowe ze względu na:

• zakres wykonywanych czynności (art. 43 ust. 1),

• szczegółowe przepisy (art. 82 ust. 3),

• nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i 9).

Z przepisów zawartych w ustawie o VAT można wywnioskować, że każdy przedsiębiorca zwolniony z opłacania tego podatku musi wykazać na fakturze podstawę zwolnienia (bez znaczenia jest tu podstawa opodatkowania). Pomocne w interpretacji tego zagadnienia jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku dotyczące wystawiania faktur. Rozporządzenie dokładnie określa dane, które powinny znaleźć się na wystawianej fakturze. Należą do nich:

• data wystawienia,

• numer,

• imienia, nazwiska ewentualnie nazwy podatnika oraz nabywcy,

• adresów wyżej wymienionych,

• nazwy/rodzaju towaru/usługi,

• miary/ilości towaru/usługi,

• ceny,

• ceny ogółem.

Rozporządzenie ministra nie przewiduje zawarcia na fakturze podstawy zwolnienia. Co za tym idzie, informacja taka nie musi być podawana przez nievatowców.  

Artykuł przygotowany przez ekspertów ds. księgowości serwisu ifirma.pl


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

patrycja

2.6.2014 11:18:4

Re: Podstawa prawna a faktura podatnika zwolnionego z VAT

podatnik vat musi.

Anna

24.3.2014 9:58:18

Re: Podstawa prawna a faktura podatnika zwolnionego z VAT

podatnik wystawiający fakturę musi w niej wyjaśnić na jakiej podstawie korzysta ze zwolnienia podatkowego. informacja taka nie musi być podawana przez nievatowców. TO W KOŃCU JAK JEST - MUSI, CZY NIE MUSI?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 17.4.2007

  Jakie faktury wystawiają mali podatnicy VAT?

  Podatnik, który posiada status małego podatnika, może rozliczać się metodą kasową, albo też dokonywać rozliczeń kwartalnych bez stosowania tej metody. Oczywiście mały podatnik może również (...)

 • 10.12.2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość (...)

 • 25.5.2004

  Wystawianie faktur przez nabywcę

  Regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych wprowadzają szereg, nieznanych dotychczas rozwiązań. Jednym z (...)

 • 21.6.2006

  Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

  Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', jest zatem zobowiązany (...)