Inwestycje

Polska bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Trwają konsultacje programu Dostępność Plus

Ponad 23 miliardy złotych ma trafić w latach 2018-2025 na inwestycje związane z dostępnością. Tak, by przestrzeń publiczna była przyjazna osobom o szczególnych potrzebach (np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, kobietom w ciąży). To jedno z założeń rządowego programu, do którego opinie zbiera Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Powstanie programu, który pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami, zapowiedział w expose premier Mateusz Morawiecki. - "Chciałbym, żeby wyjście do sklepu starszej osoby nie było wyprawą czy biegiem na 3000 m z przeszkodami" – mówił w grudniu szef rządu. 

Za przygotowanie programu odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Resort właśnie skierował projekt programu do konsultacji.

Czemu ma służyć program Dostępność Plus?

- "Kluczowym pojęciem, wokół którego budowaliśmy program, jest samodzielność. Chodzi o to, by seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ale też np. kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc nawet w prostych sytuacjach, np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu– wyjaśnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Program jest odpowiedzią na zmiany demograficzne i rosnącą aktywność osób z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że do 2024 roku 23% mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba osób z niepełnosprawnościami (w zależności od przyjętych kryteriów) wyniesie od 5 do 8 milionów.  

Co przewiduje program?

Program ma dwa wymiary.

Pierwszy zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czyli na przykład wprowadzi prawo, które zagwarantuje, że:

 • nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych,
 • każdy nowo kupiony pociąg, autobus albo tramwaj będzie przygotowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 • przestrzeń publiczna (na przykład wyjście z dworca, dojście na perony, przejścia dla pieszych) będzie odpowiednio oznakowana.

Państwo będzie także inwestować na przykład w:

 • wiedzę osób, które tworzą przestrzeń publiczną, między innymi: architektów, urbanistów, inżynierów,
 • nowe technologie, które sprzyjają włączeniu seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Drugi wymiar to inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) w istniejącą infrastrukturę, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym. Czyli dostosowanie tego, co już istnieje, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie działania w programie będą realizowane w ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Na program przeznaczono 23 miliardy złotych. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tak zwane fundusze norweskie i EOG, publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Program będzie realizowany w latach 2018-2025.

Jakie będą efekty programu?

Program to też konkretne efekty, na przykład.:

 • w 1000 miejsc i budynków użyteczności publicznej zostaną usunięte lub ograniczone bariery architektoniczne i komunikacyjne,
 • co najmniej 20% mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus będzie dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach,
 • wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami,
 • strony internetowe  wszystkich urzędów i instytucji będą dostępne dla osób niewidomych i niesłyszących,
 • co najmniej połowa czasu antenowego w TV będzie dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących (audiodeskrypcja i napisy).

Konsultacje

Projekt Programu, w tym w wersji tłumaczonej na język migowy, dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

Opinie i uwagi można zgłaszać do 6 kwietnia br. na adres e-mail: dostepnosc.plus@miir.gov.pl 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.4.2018

  Wymagane standardy dostępności

  11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób (...)

 • 18.5.2017

  Jaka pomoc z programu „Za życiem”?

  Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych, ułatwienia w powrocie na rynek pracy dla ich opiekunów czy zwiększenie liczby asystentów rodziny – to tylko niektóre (...)

 • 4.5.2018

  Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w telewizji

  Nowa ustawa ma na celu zobowiązanie nadawców programów telewizyjnych do zapewnienia dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku (...)

 • 18.9.2018

  Kto sfinansuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

  Rządowy projekt zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Proponowane rozwiązanie stanowi (...)

 • 21.1.2005

  Zasady finansowania składek emerytalnych i rentowych

  Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, składki emerytalne i rentowe wyrażone są w formie stopy procentowej. Stopa procentowa jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych, jednakże (...)