e-prawnik.pl Porady prawne

Pomoc dla młodych, szukających pracy

11.6.2014

„Gwarancje dla młodzieży" to program wsparcia młodych na rynku pracy. Osoby bezrobotne będą wspierane przede wszystkim stażami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Chodzi o pomoc młodzieży w zdobywaniu doświadczenia zawodowego lub przekwalifikowaniu się, zgodnie z potrzebami pracodawców.

Młodzi bezrobotni będą mogli skorzystać ze wsparcia:

  • urzędów pracy,
  • Ochotniczych Hufców Pracy,
  • agencji zatrudnienia,
  • a także w ramach centralnych i regionalnych konkursów.

Indywidualny plan działania

Punktem wyjścia do uzyskania „Gwarancji dla młodzieży" będzie indywidualny plan działania, który pozwoli na dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia.

W ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy lub podpisania umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy, młodemu bezrobotnemu przedstawiona zostanie propozycja stażu, szkolenia, dalszego kształcenia się, oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej.

Kto może skorzystać z programu

„Gwarancje dla młodzieży" adresowane będą do 4 grup:

  • osób w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę;
  • osób w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione, uczą się i nie doszkalają, w tym również osób wymagających szczególnego wsparcia;
  • osób w wieku 18-25 lat zarejestrowanych jako bezrobotni, w tym również studentów zaocznych i wieczorowych;
  • absolwentów szkół i uczelni, pozostających bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz bezrobotnych w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

Gwarancje są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży" wypracowanego przez Komisję Europejską. Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ