Świadczenia

Płyną pieniądze na zdrowie...

Zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na skrócenie kolejek oraz na zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.  Dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą więc przeznaczane na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, na które czas oczekiwania jest szczególnie długi. Inne zakresy świadczeń, na które dodatkowe środki zostaną skierowane – to przede wszystkim te, które wynikają z analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeństwa określonej w mapach potrzeb zdrowotnych, a także te związane z zapewnieniem szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 r., tzn. docelowo na ochronę zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 6% PKB. W latach 2018-2024 wartość ta ma stopniowo wzrastać od 4,67% do 5,80%.

Ustawa określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6% PKB. Zgodnie z ustawą w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67% PKB; a rok później 4,84%. Nakłady na ten cel będą wzrastać także w kolejnych latach: w 2020 r. – 5,03%, w 2021 r. – 5,22%, w 2022 r. 5,41%, w 2023 r. – 5,6%, a w 2024 – 5,8%, co oznacza realny wzrost nakładów o następujące kwoty: w 2019 r. o kwotę 3.779 mln zł, w 2020 r. o kwotę 13.055 mln zł, w 2021 r. o kwotę 23.656 mln zł, w 2022 r. o kwotę 35.409 mln zł, w 2023 r. o kwotę 47.825 mln zł, w 2024 r o kwotę 61.410 mln zł natomiast w 2025 r. o kwotę 75.898 mln zł. W ciągu 10 lat wydatki te wzrosną o kwotę 547.629 mln zł.

Docelowy poziom finansowania, czyli 6% PKB, zostanie osiągnięty w 2025 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Odnośnie nowelizacji zwiększającej nakłady do 6% PKB, szef resortu zdrowia stwierdził, że: - „To ponad 500 miliardów dla polskich pacjentów w ciągu 10 lat i koniec z biedą w polskich szpitalach i przychodniach. Dodatkowe pieniądze bez podnoszenia podatków. Przed nami wielu to obiecywało, słyszałem takie obietnice od dzisiejszej opozycji, ale dopiero nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, zrealizował ten postulat, obecny w programie PiS od 2014 roku”.

Miliard złotych na nadwykonania

Jeszcze przed końcem tego roku rekordowa kwota miliarda złotych trafi na konta szpitali. Te pieniądze pozwolą sfinansować nadwykonania, które powstały głównie w latach 2008–2017. 

Sfinansowanie nadwykonań z budżetu państwa jest możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej i współpracy ministra rozwoju i finansów, ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki w wysokości 1 miliarda złotych pochodzące z dotacji z budżetu państwa są przeznaczone na sfinansowanie świadczeń, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z umów zawartych ze świadczeniodawcami czyli na tzw. „nadwykonania”. To pierwsza taka sytuacja, która pozwala na uregulowania historycznych nadwykonań powstałych w ciągu ostatnich blisko 10 lat.  

Pieniądze do wysokości 1 miliarda zł zostały podzielone pomiędzy OW według wartości uzgodnionych przez oddziały wojewódzkie NFZ ze świadczeniodawcami. Pozwolą one na sfinansowanie nadwykonań powstałych przed rokiem 2017 w leczeniu szpitalnym, psychiatrii i rehabilitacji w oddziałach szpitalnych, świadczeniach zdrowotnych odrębnie kontraktowanych czy też w pozostałych rodzajach świadczeń.

Natomiast w przypadku świadczeń udzielonych od stycznia do września bieżącego roku ponad kwotę wynikającą z umowy, dodatkowe pieniądze pozwolą na sfinansowanie świadczeń w leczeniu szpitalnym między innymi: z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, udarów, specjalistyki dziecięcej, onkologii, świadczeń nielimitowanych, toksykologii i transplantologii.

Zasady finasowania nadwykonań były jednolite w całym kraju. Intensywne prace nad uzgodnieniami warunków sfinansowania nadwykonań trwały kilka tygodni, zarówno w Centrali, jak też oddziałach wojewódzkich NFZ. Dyrektorzy Oddziałów Funduszu zawarli już ugody z blisko 600 placówkami medycznymi. Najwięcej środków trafi do mazowieckich (ponad 222 miliony zł), dolnośląskich (156 milionów zł) wielkopolskich (138 milionów zł), kujawsko-pomorskich (108 milionów zł), lubelskich (blisko 99 milionów) i śląskich (98,5 miliona zł) placówek medycznych. 

W sumie na konta szpitali w całej Polsce trafi miliard złotych za świadczenia udzielone ponad kwoty zobowiązań wynikających z umów zawartych ze świadczeniodawcami w ciągu ostatnich 10 lat. Pieniądze do szpitali wpłyną w ciągu najbliższych kilku dni, tj. jeszcze przed końcem roku - poinformował NFZ. 

Minister Konstanty Radziwiłł odebrał zamówione dentobusy

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko uczestniczyli 21 grudnia w Radomiu w oficjalnym odbiorze dentobusów.

- „Spotykamy się w Radomiu z okazji odbioru mobilnych gabinetów stomatologicznych, które znajdują swoje miejsce w ważnym elemencie naszej polityki zdrowotnej, skierowanej na prewencję, promocję zdrowia i leczenie najmłodszych” – mówił minister zdrowia na briefingu prasowym poprzedzającym odbiór dentobusów.

Dlaczego kupiono dentobusy

Ponad 90% polskich dzieci zmaga się z próchnicą i to jest alarm do kompleksowego działania. W tym roku podjęliśmy kilka decyzji, które rozpoczęły walkę z tą epidemią. Po pierwsze zwiększyliśmy środki na stomatologię dziecięcą, a w prowadzonych konkursach premiowaliśmy te gabinety, które zostały umiejscowione w szkole. Teraz przekazujemy do użytkowania dentobusy.

Ministerstwo Zdrowia zakupiło 16 dentobusów. Są to w pełni wyposażone gabinety zabiegowe z aparatami RTG i narzędziami do leczenia stomatologicznego uzębienia dzieci.

„Te 16 samochodów to początek walki z próchnicą u dzieci, którą będziemy realizować także w najmniejszych miejscowościach i najmniejszych szkołach, w których nie ma miejsca i możliwości zorganizowania gabinetu szkolnego” – mówił minister Radziwiłł. „Dentobusy to także działania profilaktyczne i uświadamiające, bo próchnica to choroba, która ma ogromy wpływ na nasze zdrowie w przyszłości” – dodał.

Jak dentobusy trafią do małych pacjentów?

Resort zdrowia przekaże dentobusy wojewodom, a ci udostępnią je nieodpłatnie świadczeniodawcom wybranym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danych dentobusach.

Koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego udzielane w dentobusie będą pokrywane od 2018 r. w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie MZ pracuje nad szczegółowym sposobem organizacji i finansowania tych świadczeń.

Dentobusy to dopiero początek zmian

Zakup dentobusów to dopiero początek działań resortu nakierowanych na poprawę stanu zdrowia dzieci. W ich ramach udało się w tym roku wyposażyć ponad 10 tysięcy szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej za kilkadziesiąt milionów złotych. MZ chce też, żeby w przyszłym roku została przyjęta ustawa o medycynie szkolnej i żeby powstały nowe gabinety stomatologiczne w szkołach.

Wyjątkowy rok dla służby zdrowia

W tym roku udało nam się zwiększyć wydatki na zdrowie o około 6 miliardów złotych. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej państwa wynikającej z polityki gospodarczej premiera Mateusza Morawieckiego.

- „Rok 2017 to wyjątkowy rok dla służby zdrowia. Służba zdrowia jest dziś priorytetem rządu, o czym mówił pan premier Morawiecki w trakcie expose, a co widać także w faktach i działaniach” – tłumaczył minister Radziwiłł.

Minister Konstanty Radziwiłł rozpoczął konsultacje społeczne związane z finansowaniem służby zdrowia w kontekście wspomnianego na początku systematycznego wzrostu nakładów do poziomu 6% PKB. - „Te konsultacje obejmą wszystkie województwa, a zdrowie dzieci – także zdrowie jamy ustnej – to jedno z priorytetowych zadań. Dlatego cieszę się, że możemy się dziś spotkać przy okazji przekazania do użytkowania dentobusów” – mówił minister.

Po briefingu prasowym odbyła się prezentacja mobilnych gabinetów stomatologicznych.

Podstawy prawne: ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1579), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 poz. 2135 z późń. zm.).

Ok 93 mln zł na monoprofilowe centra symulacji medycznej - unijne wsparcie kształcenia pielęgniarek i położnych

35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji medycznej. Będzie to możliwe dzięki funduszom europejskim. Resort zdrowia przeznaczył na ten cel środki z Programu "Wiedza Edukacja Rozwój".

Pierwsze umowy z Ministerstwem Zdrowia podpisali przedstawiciele uczelni z całej Polski. Dzięki temu już wkrótce ruszą projekty, które poprawią jakość kształcenia pielęgniarek i położnych. Zanim zaopiekują się one prawdziwymi pacjentami, praktycznych czynności nauczą się na fantomach i symulatorach, w warunkach zbliżonych do najlepszych takich ośrodków na świecie. 

Wirtualne szpitale w uczelnianych murach

Symulacja medyczna to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Dlatego najważniejszym elementem każdego projektu będą centra symulacji medycznej, czyli miejsca zbliżone warunkami do prawdziwych szpitali.  Sale symulacyjne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny i symulatory. Takie manekiny potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów na pacjencie, a zabiegi można powtórzyć wielokrotnie.

Każde szkolenie zostanie zarejestrowanie, a następnie omówione z wykładowcą  i powtarzane. 

Więcej pieniędzy, więcej projektów

Pierwotna alokacja na konkurs wynosiła 83 mln zł. Po ocenie projektów resort zdrowia zwiększył środki na dofinansowanie monoprofilowych centrów symulacji medycznej. Umożliwiło to dofinansowanie wszystkich projektów, które zostały ocenione pozytywnie. 

Korzystają też przyszli lekarze

Resort zdrowia inwestuje także w kształcenie przyszłych lekarzy. Już dziś kształcą się oni w 12 centrach symulacji medycznych zlokalizowanych w uczelniach medycznych. Z funduszy unijnych przeznaczono na ten cel 264 mln zł.

Czytaj więcej o unijnym wsparciu na portalu poświęconym funduszom europejskim.

Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia MZ o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów

30 listopada 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy o działalności leczniczej. Dotyczy ona podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Jeśli do końca roku nie zrealizują programu choćby częściowo, to powinny wystąpić do właściwych inspektorów sanitarnych z wnioskiem o wydanie opinii, stwierdzającej, że niespełnianie tych wymagań nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów.

Dołączona do wniosku analiza ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, w kontekście udzielanych świadczeń zdrowotnych, znacznie usprawni postępowanie prowadzone przez inspektorów.

Podstawa prawna: art. 207 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.12.2014

  Wzrośnie VAT od sprzedaży na Allegro

  Złe wieści dla sprzedających towary drogą wysyłkową płyną z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Instytucja uznała, że wysyłka towaru ma wpływ na wartość podatku VAT, a konkretnie, na jego (...)

 • 28.9.2017

  Specustawa zdrowotna już obowiązuje

  Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej ma na celu zwiększenie środków finansowych (...)

 • 11.1.2019

  Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

  Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji (...)

 • 24.8.2018

  Możliwość korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

  W trosce o zdrowie dzieci przypomnieć należy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów. Podstawą skorzystania z tej formy leczenia (...)

 • 17.5.2018

  Projekt ustawy o szybszym dojściu do wydatków 6% PKB na zdrowie gotowy

  Projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma przyspieszyć osiągnięcie 6% PKB na zdrowie (...)