Pozostałe

Prezydencja Polski w Grupie Salzburg

Od 1 stycznia 2009 r. rozpoczęła się prezydencja Polski w Grupie Salzburg. Organizacja prezydencji będzie jednym z najważniejszych zadań resortu spraw wewnętrznych i administracji w obszarze współpracy międzynarodowej w 2009 r.

Grupa Salzburska jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej.

Współpraca w ramach Grupy Salzburskiej rozpoczęła się podpisaniem, w lipcu 2001 r. w Salzburgu, przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez Komisarza UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej.

Deklaracja Salzburska była wyrażeniem woli politycznej w zakresie budowy Wspólnej Europy w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli Europy, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi Europy Środkowej.

Za najważniejsze dziedziny współpracy sygnatariusze uznali:

 • współpracę policyjną,

 • współpracę w zakresie kontroli granicznej,

 • zwalczanie nielegalnej migracji,

 • politykę azylową,

 • wymianę poglądów w sprawach dotyczących UE.

Celem spotkań Grupy Salzburskiej jest prowadzenie otwartego i konstruktywnego dialogu pomiędzy Austrią, sąsiadującymi z nią Nowymi Państwami Członkowskimi (w momencie podpisywania Deklaracji Salzburskiej kraje te miały status Krajów Kandydujących) z udziałem Komisarza UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w sprawach związanych z zapewnieniem wysokiego standardu bezpieczeństwa w regionie.

Podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych w Budapeszcie (21 - 22.04.2005 r.), zorganizowanego w ramach Prezydencji Węgier w Grupie Salzburskiej (pierwsze półrocze 2005 r.), delegacje państw członkowskich Grupy jednogłośnie zadecydowały o przyjęciu do swojego grona Bułgarii i Rumunii (Rumunia - 29.07.2005 r.; Bułgaria - 23.05.2006 r.). W 2006 r. Chorwacja została obserwatorem Grupy Salzburskiej.

Natomiast podczas spotkania w Pleven (20 - 21.09.2007 r.), powołana została Grupa Przyjaciół Forum Salzburg, do której zaproszone zostały kraje Bałkanów Zachodnich.
W Grupie Salzburskiej państwa członkowskie sprawuję półroczne prezydencje (styczeń - czerwiec, lipiec - grudzień) w kolejności alfabetycznej. Obecnie pracom Grupy przewodniczy Polska.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wykorzystać polską prezydencję, zarówno jako przygotowanie do prezydencji Polski w RUE, jak i sposób na wzmocnienie pozycji Polski w regionie - przede wszystkim w zakresie ustalania wspólnych stanowisk FS czy też wypracowywania wspólnych inicjatyw, które następnie - z większą siłą mogłyby być prezentowane na forum UE.

W ramach polskiej prezydencji, planowane są następujące spotkania:

 • Konferencja Ministrów Spraw Wewnętrznych Państw Forum Salzburg w maju 2009 r., poprzedzona spotkaniem przygotowawczym (na szczeblu ekspertów);

 • Konferencja nt. przestrzegania działań służb porządku publicznego w społeczeństwie - kwiecień 2009 r.;

 • Posiedzenie szefów krajowych jednostek Europolu państw GS - maj 2009 r., Warszawa;

 • Spotkanie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego - czerwiec 2009 r., Legionowo;

 • Spotkanie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa imprez masowych w formacie FS + Ukraina.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.3.2017

  Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

  Nowelizacja ma na celu zmianę sposobu wyliczania wysokości dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń (...)

 • 5.7.2018

  Dzienni opiekunowie - samorządy łatwiej ich zatrudnią

  Otwarty i konkurencyjny nabór zamiast zbiurokratyzowanych i czasochłonnych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – taki sposób (...)

 • 20.10.2017

  Więcej pieniędzy na budowę Muzeum Historii Polski

  Zwiększenie budżetu na budowę Muzeum Historii Polski z 310 do 659 mln zł oraz wydłużenie terminu budowy do 2020 r. – takie zmiany wprowadza nowelizacja uchwały w sprawie ustanowienia programu (...)

 • 5.2.2015

  Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • 9.12.2004

  Przejść rozmowę kwalifikacyjną

  Wielu doradców personalnych narzeka, że kandydaci na pytania odpowiadają tylko „tak” lub „nie” a nie pełnymi wypowiedziami. Nie podają też konkretnych przykładów (...)