e-prawnik.pl Porady prawne

Ochrona środowiska

Problem smogu i torebki foliowe...

18.9.2017

Jak rozwiązać problem smogu?

W siedzibie resortu rozwoju odbyła się konferencja pn. „Jak rozwiązać problem smogu”. Wzięli w niej udział wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister Jadwiga Emilewicz.

Podczas konferencji wicepremier Morawiecki podkreślał, że problem smogu dotyczy nas wszystkich, Zaznaczył, że jednym z elementów walki ze smogiem jest prowadzony przez rząd Program Elektromobilność. Mówiąc o problemie ubóstwa energetycznego w Polsce, zapowiedział przeznaczenie środków z opłaty recyklingowej w pierwszej kolejności na wymianę kotłów w gospodarstwach domowych.

"Przeznaczymy środki z eliminacji torebek foliowych na dopłaty dla ludzi, których dzisiaj nie stać na dobrej jakości kotły i paliwo. W najbliższych latach kilkaset milionów złotych zostanie przeznaczonych na zmniejszenia ubóstwa energetycznego i dystansu energetycznego do najwyżej rozwiniętych krajów" – powiedział. 

Wiceszefowa resortu rozwoju, Jadwiga Emilewicz zaznaczyła, że pierwszy raz administracja rządowa tak poważnie pochyla się nad problemem smogu. Zapewniła także, że projektowana ustawa o jakości paliw stałych jest już na ostatniej prostej. Przypomniała też, że 1 października br. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie kotłów.

Sejm przyjął zaś nowelizację Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, jaka dostosowuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy MCP, której celem jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze średnich źródeł energetycznego spalania.

Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne, rozmawiano między innymi o tym, jak rozwiązać problem niskiego standardu energetycznego polskich domów oraz o możliwościach przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza przez sektor transportu.  

Opłata recyklingowa to nie podatek

Przyjęte już przez Sejm zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustawach dostosowują krajowe przepisy do regulacji unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy przez konsumentów. Zakładają one wprowadzenie w sklepach opłaty do 1 zł za takie "foliówki".

Rząd RP nie planuje zaś wprowadzić nowego podatku. Opłata recyklingowa za lekką torbę foliową wynika z wymogów Unii Europejskiej i bardzo łatwo można jej uniknąć, używając toreb wielokrotnego użytku.

Bardzo lekkie torby foliowe, tzw. zrywki niezbędne ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, będą zwolnione z opłaty.

„W Polsce każdy mieszkaniec zużywa rocznie, według szacunków, około 250–300 toreb foliowych różnego rodzaju. Cykl życia takiej torby jest niezwykle krótki i wynosi z reguły kilkanaście minut, czyli tyle ile trwa pokonanie drogi z zakupami ze sklepu do domu. Następnie torby foliowe stają się odpadem, który zanieczyszcza środowisko. Odpad ten niezwykle trudno usunąć ze środowiska” – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Przepisy Unii Europejskiej nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia zużycia plastikowych toreb na zakupy. Ministerstwo Środowiska musiało przygotować odpowiednie przepisy, które będą zachęcać do używania toreb wielokrotnego użytku. Komisja Europejska będzie monitorować redukcję zużycia toreb foliowych w państwach członkowskich.

Doświadczenia innych krajów UE wskazują, że opłata recyklingowa pozwala ograniczyć zużycie toreb foliowych nawet o 90%. Rząd RP zdecydował się zaproponować w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi odpłatność za torby foliowe pobierane w sklepach.

Opłata za plastikową torbę nie jest podatkiem, ponieważ nie jest obowiązkową płatnością. Każdy z nas będzie miał wybór, czy zapakować zakupy w plastikową torbę i za nią zapłacić, czy zapakować je do torby wielokrotnego użytku i w bardzo łatwy sposób tej opłaty uniknąć.

Już 13 krajów UE wprowadziło opłaty za torbę foliową wydawaną w sklepie (Irlandia, Wielka Brytania, Łotwa, Malta, Holandia, Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia), a niektóre wkrótce całkowicie zabronią użycia torebek foliowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ