Rada Ministrów za przedłużeniem wakacji kredytowych

Rząd przedłuża wakacje kredytowe na 2024 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przedłużającej na 2024 r. wakacje kredytowe dla osób posiadających kredyty hipoteczne.

Rząd twierdzi, że nie pozostawia Polaków samych sobie w czasach różnych wyzwań. Wspiera obywateli w spłacie rat kredytu hipotecznego. Od sierpnia 2022 r. kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę swoich rat. Przyjęte przez Radę Ministrów przepisy przedłużają wakacje kredytowe na 2024 rok. Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których kredyt wynosi maksymalnie 800 tys. zł. Powyżej 400 tys. zł przy rozpatrywaniu wniosku o wakacje kredytowe uwzględniany będzie dochód w gospodarstwie domowym. Dla osoby, której miesięczna rata wynosi 2500 zł, to oznacza 10 tys. zł w ciągu roku do przeznaczenia na własne cele.

Porady prawne

– "To projekt ważny społecznie i powinien bezzwłocznie być uchwalony przez nowy Parlament" – mówił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

- "Nie możemy zostawić przeszło miliona Polaków w trudnej sytuacji. Jeżeli nie przedłużymy wakacji kredytowych, wkrótce może dojść do masowych licytacji nieruchomości rodzin, które nie będą w stanie poradzić sobie z płatnościami rat. Stopy procentowe, choć już spadają, nie są jeszcze na tyle niskie, żeby można było zrezygnować z tej formy pomocy – warunki dla kredytobiorców nadal są znacząco gorsze niż w dniu podpisywania umowy kredytowej. Na podstawie dostępnych wówczas prognoz, nie mieli oni szansy przewidzieć, jak będzie się zmieniał rynek finansowy" – podkreślił minister Waldemar Buda.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom?

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Rząd chce pomóc polskim rodzinom, które mają kredyty hipoteczne i przedłużyć wakacje kredytowe na 2024 r. Zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe tak, jak w 2023 r., czyli w jednym miesiącu w jednym kwartale.

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone przez rząd w 2022 r., w reakcji na znaczący wzrost inflacji oraz stóp procentowych, co było wynikiem ataku Rosji na Ukrainę. Pomimo decyzji Rady Polityki Pieniężnej o stopniowym obniżaniu stóp procentowych, warunki spłaty mieszkaniowych kredytów hipotecznych pozostają nadal znacząco gorsze niż w dniu podpisywania umowy kredytowej.

W przypadku nie przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r., polskie rodziny mogą mieć problem z obsługą kredytów hipotecznych, a ich nieruchomości mogą trafić na licytację komorniczą.

Dotychczas w ramach wakacji kredytowych banki pozytywnie rozpatrzyły wnioski o zawieszenie spłaty prawie 1,1 mln kredytów mieszkaniowych. Kredyty objęte wakacjami stanowiły 57 proc. wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68 proc. wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych.

Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi, to 19,1 mld zł – 129 proc. łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do 30 czerwca 2023 r.

Najważniejsze rozwiązania

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 r. Zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach, jakie obowiązywały w 2023 r., czyli w jednym miesiącu w jednym kwartale.

Nowym rozwiązaniem będzie ograniczenie katalogu osób, które są uprawnione do skorzystania z zawieszenia spłaty. Taką możliwość będą mieli kredytobiorcy, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł. W przypadku, gdy kwota będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie uzależnione od dodatkowego warunku – koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego. W takim przypadku, osoba składająca wniosek o wakacje kredytowe powinna wziąć pod uwagę średni miesięczny dochód z okresu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wakacje kredytowe w 2024 r. będą dotyczyć kredytów hipotecznych w złotych polskich zawartych przed 1 lipca 2022 r.

Wakacje kredytowe – kryteria w 2024 roku

Według projektu przyjętego przez Radę Ministrów, zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach, jakie obowiązywały w 2023 r. Jednak w stosunku do obowiązujących regulacji, ograniczony zostanie katalog osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty. Taka możliwość przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.

- "Kwotę tę ustalono na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego. Odpowiada ona średniej kwocie kredytu hipotecznego udzielanego na zakup mieszkania, podlegającego zawieszeniu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów" – wyjaśnił minister Waldemar Buda.

W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe. Jednak w takim przypadku, koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50% dochodu gospodarstwa domowego. Oświadczając o spełnieniu tego warunku składający wniosek o wakacje kredytowe powinien wziąć pod uwagę średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć kredytów hipoteczny w złotych polskich, zawartych przed 1 lipca 2022 r.

Zasady wakacji kredytowych

Instytucja wakacji kredytowych została wprowadzona przez polski rząd w 2022 r. w reakcji na znaczący wzrost inflacji oraz stóp procentowych, co z kolei było wynikiem wybuchu wojny w Ukrainie.

Zgodnie z przyjętymi wtedy rozwiązaniami kredytobiorcy, których zdolność do obsługi kredytów uległa osłabieniu, mogli skorzystać z zawieszenia spłat kredytu hipotecznego. Mechanizm wakacji kredytowych pozwalał na przesunięcie terminów spłaty kredytu mieszkaniowego, zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. 

Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy wynosił dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r.  Jednocześnie przyjęto, że okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegały stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie wykonywania umowy.

- "Dokładnie taki sam mechanizm jak w 2023 r. ma także obowiązywać w przyszłym roku. Taka jest decyzja Rady Ministrów i mam nadzieję, że taka też będzie nowego Sejmu i Senatu. Apeluję, by stało się to możliwie szybko, tym bardziej, że wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego" – mówił szef MRiT.

Wakacje kredytowe w 2024 r.

Rząd dotrzymuje słowa i przyjął przepisy, które przedłużają wakacje kredytowe na 2024 rok dla osób z kredytem do 800 tys. zł. Rozwiązania różnią się w zależności od kwoty kredytu.

 • Jeśli Twój kredyt wynosi do 400 tys. zł – nie musisz spełniać żadnych dodatkowych warunków, by skorzystać z wakacji kredytowych.
 • Jeśli Twój kredyt wynosi od 400 do 800 tys. zł program będzie dostępny tylko w przypadku, gdy koszt obsługi kredytu, czyli rata kapitałowa i odsetkowa, przekracza 50 procent dochodu gospodarstwa domowego. Brany będzie pod uwagę średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Maksymalna skala programu wakacji kredytowych w 2024 r. obejmie około 1,7 mln umów kredytowych. Szacunkowa łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami to około 268 mld zł.

Zawieszenie rat kredytu to dodatkowe środki na inne wydatki

Potrzebujesz pieniędzy na inne wydatki? Możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych w 2024 r. Jeśli masz kredyt o wartości 380 tys. zł na okres 25 lat przy oprocentowaniu 7,2 procent to Twoja rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 2734,44 zł. Korzystając z wakacji kredytowych, możesz zawiesić jedną ratę w każdym kwartale. Oznacza to, że aż 10 937,75 zł w skali roku możesz przeznaczyć na inne potrzeby.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Warunkiem skorzystania z wakacji jest wzięcie kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. Nie składałeś jeszcze wniosku o wakacje kredytowe, a chcesz skorzystać z tego rozwiązania? Na stronie swojego banku sprawdzisz, w jaki sposób możesz zgłosić zawieszenie swoich rat. Oprócz składania wniosków w oddziałach, banki zapewniają także możliwość składania wniosków mailowo oraz przez bankowość elektroniczną.

Kiedy można będzie skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r.?

W następnym roku możesz zawiesić kredyt łącznie na cztery miesiące:

 • 1 miesiąc w I kwartale (styczeń-marzec 2024 r.);
 • 1 miesiąc w II kwartale (kwiecień-czerwiec 2024 r.);
 • 1 miesiąc w III kwartale (lipiec-wrzesień 2024 r.);
 • 1 miesiąc w IV kwartale (październik-grudzień 2024 r.).

To od Ciebie zależy, ile miesięcy wakacji wykorzystasz i kiedy.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek.

Przykładowe wyliczenie wakacji kredytowych w 2024 r.

 • Wartość udzielonego kredytu: 380 tys. zł, okres spłaty: 25 lat, oprocentowanie kredytu: 7,2 proc.
 • Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa (annuitet): 2734,44 zł.
 • Zmniejszenie obciążeń w ciągu roku (maksymalnie, przy wykorzystaniu pełnego okresu): 10 937,75 zł.

Wakacje kredytowe w 2022 i 2023 r.

W lipcu 2022 r. rząd podjął decyzję o pomocy kredytobiorcom w trudnym czasie. Każdy, kto miał kredyt hipoteczny w złotówkach, już miesiąc później mógł skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku można było nie spłacać łącznie aż 8 rat kredytowych.

Na koniec września 2023 r. ponad milion kredytów było objętych możliwością skorzystania z wakacji kredytowych. Liczba ta stanowi aż 57 procent wszystkich zobowiązań zaciągniętych na kupno mieszkania w polskiej walucie.

Wakacje kredytowe w Polsce – duża popularność

Dotychczas obowiązujące wakacje kredytowe objęły 1,09 mln kredytów mieszkaniowych – wobec tylu kredytów banki pozytywnie rozpatrzyły wnioski o zawieszenie spłaty. 

Kredyty objęte wakacjami stanowiły 57% liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68% wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych.

Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi, to 19,1 mld zł –  129% łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do 30 czerwca 2023 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika