e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie

Spory pracownicze

Zbiorowe prawo pracy

Świadczenia

Protest Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego

19.6.2008

Prezentujemy treść Oświadczenia Ministerstwa Zdrowia  w związku z doniesieniami, dotyczącymi akcji protestacyjnej Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego:  

"W związku z doniesieniami, dotyczącymi akcji protestacyjnej Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, Ministerstwo Zdrowia informuje:

W dniu 11 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego z przedstawicielami związków zawodowych, zarówno pracodawców jak i pracowników: Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, w tym Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

Na spotkaniu omawiano problemy systemu ratownictwa medycznego. Głównym postulatem strony związkowej oraz przedstawicieli pracodawców było pozyskanie dodatkowych środków na wynagrodzenia w systemie ratownictwa medycznego i zwiększenie nakładów finansowych na Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu zwiększenie środków finansowych na Ratownictwo Medyczne w przyszłym roku, zgodnie z wnioskami Wojewodów. Analiza wysokości środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia systemu wraz z uzasadnieniem została przekazana do Ministra Finansów.

W trakcie spotkania przedstawiciele związków, w tym Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Robert Szulc, nie sygnalizowali zamiaru rozpoczęcia akcji protestacyjnej.

Zorganizowanie zeszłotygodniowego spotkania było jednym z postulatów strony związkowej. Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na dialog i postulaty związkowców, podejmując wszelkie możliwe działania w kierunku realizacji ich postulatów i poprawy sytuacji ratownictwa medycznego."

Rzecznik Prasowy
/-/ Jakub Gołąb

Źródło: www.mz.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ